fedex.com Használati feltételek

Használati feltételek

Használati feltételek

FedEx.com

FedEx.com

A FEDEX.COM HASZNÁLATÁT BELEÉRTVE A FEDEX SHIP MANAGER AT FEDEX.COM ÉS A FEDEX SHIP MANAGERTM LITE (EGYÜTTESEN A TOVÁBBIAKBAN: „SHIP MANAGER”), FEDEX GLOBAL TRADE MANAGER („GTM”), FEDEX MOBILE ÉS A FEDEX BILLING ONLINE SZOLGÁLTATÁSOKAT A KÖVETKEZŐ FELTÉTELEK ÉS KIKÖTÉSEK SZABÁLYOZZÁK. A WEBOLDAL MEGTEKINTÉSÉVEL VAGY HASZNÁLATÁVAL SAJÁT NEVÉBEN VALAMINT AZ ÖN ÁLTAL KÉPVISELT JOGI SZEMÉLY NEVÉBEN (A TOVÁBBIAKBAN EGYÜTTESEN „ÖN” VAGY „ÖNÖK”) BELEEGYEZIK AZ ALÁBB TALÁLHATÓ ÖSSZES FELTÉTELBE ÉS KIKÖTÉSBE.

ELŐFORDULHAT, HOGY A FEDEX A JÖVŐBEN ELŐZETES ÉRTESÍTÉS NÉLKÜL VÁLTOZTATÁSOKAT VAGY MÓDOSÍTÁSOKAT HAJT VÉGRE A FELTÉTELEKEN ÉS A KIKÖTÉSEKEN. A FEDEX.COM KÉSŐBBI MEGTEKINTÉSÉVEL VAGY HASZNÁLATÁVAL BELEEGYEZIK EZEKBE A VÁLTOZTATÁSOKBA VAGY MÓDOSÍTÁSOKBA. ELŐFORDULHAT, HOGY A FEDEX.COM OLDALON TOVÁBBI FELTÉTELEK ÉS KIKÖTÉSEK SZABÁLYOZZÁK A FEDEX.COM OLDALON KERESZTÜL ELÉRHETŐ BIZONYOS FUNKCIÓK, JELLEMZŐK, INFORMÁCIÓK ÉS ALKALMAZÁSOK HASZNÁLATÁT.


1. rész Meghatározások
 

Tartalom: információ, grafika, termékek, jellemzők, funkcionalitás, szolgáltatások és hivatkozások a fedex.com oldalra, beleértve a FedEx Ship Manager at fedex.com, a FedEx Ship Manager Lite, a Global Trade Manager és a FedEx Billing Online szolgáltatásokat.

FedEx: A FedEx Corporate Services Incorporated anyavállalata és az anyavállalat leányvállalatai.

Ön: Ön és az Ön által képviselt jogi személy.


2. rész A fedex.com használata

A fedex.com kizárólag a FedEx jelenlegi és potenciális ügyfelei és a FedEx közötti együttműködésre használható, és semmilyen más személy vagy jogi személy által nem használható, illetve semmilyen más célra nem használható. Az összes szállítási, nyomonkövetési, értékelési, FedEx-számla-fogadási, elektronikus átutalással („EFT”) történő befizetés átutalási, leadási hely, nemzetközi dokumentummeghatározási és -előkészítési, vám- és adóbecslési szolgáltatásokat, valamint az egyéb információkat és szolgáltatásokat, kifejezetten csak a jelenlegi és potenciális FedEx-ügyfelek használhatják saját küldeményeikhez. Hacsak a fedex.com oldalon található adott interaktív funkció Használati Feltételei másként nem rendelkeznek, a fedex.com oldalt kifejezetten tilos abból a célból felhasználni, hogy információt szolgáltassanak, vagy küldeményeket készítsenek elő külső szállítók javára. Szigorúan tilos automatizált betárcsázó vagy lekérdező eszközöket használni a fedex.com oldalról történő információgyűjtéshez.

A FedEx nem fogad az új szolgáltatásokkal vagy termékekkel kapcsolatos ötleteket, koncepciókat, technikákat a fedex.com weboldalon keresztül. Amennyiben ilyen információt küld, azt nem tekintjük bizalmasnak, és a FedEx szabadon felhasználhatónak, kommunikálhatónak vagy hasznosíthatónak tartja bármely választott módon.


3. rész Regisztráció a fedex.com oldalon

Előfordulhat, hogy amellett dönt, hogy regisztrál a fedex.com oldalon a fedex.com interaktív szolgáltatásai elérése érdekében. A fedex.com Login (Bejelentkezés) hozzáférést biztosít a FedEx Ship Manager at fedex.com, FedEx Ship Manager Lite, My FedEx, FedEx Global Trade Manager, FedEx Billing Online, FedEx Mobile és más online szolgáltatásokhoz. Az adott szolgáltatások hozzáférhetősége országonként/területenként változik. Előfordulhat, hogy a jövőben a FedEx egyéb szolgáltatásokat is kínál, amelyek a fedex.com Login segítségével érhetők el. Ebben az esetben a korábban regisztrált felhasználóknak nem kell újra regisztrálniuk.

A fedex.com oldalon történő regisztrációval beleegyezik, hogy pontos és naprakész információt nyújt saját magáról a fedex.com Login regisztrációs oldalak utasításai szerint, továbbá karbantartja és haladéktalanul frissíti online profilinformációját, hogy fenntartsa annak pontos és naprakész voltát.

Néhány fedex.com szolgáltatás csak egy adott országban/területen élő ügyfelek részére elérhető, más országokban/területeken élő ügyfelek részére nem. Beleegyezik, hogy csak azokra a fedex.com weboldalon kínált fedex.com szolgáltatásokra regisztrál, amelyek elérhetők abban az országban, ahol FedEx-számláját létrehozta. Például, ha FedEx-számlája az Egyesült Királysághoz tartozik, akkor Ön a fedex.com/gb oldalon kínált szolgáltatásokra regisztrál,és nem a fedex.com/us oldalon kínált szolgáltatásokra.

Amikor a fedex.com Login regisztráció használatára regisztrál, akkor felhasználói azonosítót és jelszót kell választania. Az Ön felelőssége jelszava és felhasználói azonosítója titkosságának megőrzése, és Ön tehető felelőssé a jelszavával és a felhasználói azonosítójával kifejtett összes tevékenységért. Beleegyezik, hogy (a) azonnal értesíti a FedEx céget felhasználói azonosítója és jelszava bármilyen jogosulatlan használatáról és (b) minden egyes látogatást követően gondoskodik arról, hogy kilépjen a fedex.com munkafolyamatból.


4. rész A fedex.com oldal módosításai

A fedex.com és tartalma bármikor, értesítés nélkül megváltoztatható, törölhető vagy frissíthető.


5. rész Használat felmondása

A FedEx bármikor értesítés nélkül megszüntetheti, felfüggesztheti vagy módosíthatja a fedex.com oldalt, továbbá a FedEx bármely okból a saját szabad belátása szerint zárolhatja, felbonthatja vagy felfüggesztheti az Ön vagy bármely felhasználó számláját, még akkor is, ha a hozzáférést továbbra is lehetővé teszi más ügyfelei részére.


6. rész Tulajdonjog

A FedEx.com oldalt és tartalmát az Egyesült Államok valamint a nemzetközi szerzői jogi és védjegy-jogszabályok valamint egyéb jogszabályok védik. © 1995-2012 FedEx. Minden jog fenntartva. Különösen, a fedex.com oldalhoz hozzáférést biztosítva a FedEx nem közvetít senki részére tulajdonjogot a fedex.com oldalban, vagy bármilyen más, az oldalon megjelenő, vagy azon keresztül elérhető tartalomban. Az Ügyfélnek tilos a fedex.com oldal bármely részét, vagy annak tartalmát lemásolni, módosítani, lefordítani, továbbítani, megosztani, adaptálni, reprodukálni, visszafordítani, visszafejteni vagy dekódolni.


7. rész Garanciát elhárító nyilatkozat

FEDEX.COM ÉS TARTALMA A JELEN ÁLLAPOTOT TÜKRÖZI. A FEDEX ÉS LICENCTULAJDONOSAI KIZÁRNAK MINDENFÉLE KIFEJEZETT ÉS BELEÉRTETT GARANCIÁT, BELEÉRTVE KORLÁTOZÁS NÉLKÜL A SZAVATOSSÁG TÖRVÉNYI GARANCIÁIT, A RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLATRA ALKALMASSÁGOT, A CÍM-, ÉS JOGSZERŰSÉGET BÁRMILYEN TARTALOMRA ÉS AZ ÖN KÉPESSÉGÉT A FEDEX.COM TARTALMÁNAK HASZNÁLATÁRA VAGY HASZNÁLATÁNAK ALKALMATLANSÁGÁRA VONATKOZÓAN.

A FEDEX KIFEJEZETTEN TAGAD ÉS KIZÁR MINDENFÉLE GARANCIÁT A FEDEX.COM OLDAL, A SHIP MANAGER ÉS AZ INTERNET MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓAN, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY AZ KIFEJEZETT VAGY BELEÉRTETT, IDEÉRTVE ÉS NEM KORLÁTOZVA A SZAVATOSSÁG TÖRVÉNYI GARANCIÁIRA, ÉS A RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLHATÓSÁGRA ALKALMASSÁGRA. A FEDEX NEM GARANTÁLJA, HOGY A SHIP MANAGER MEGFELEL AZ ÜGYFELEK MINDEN ELVÁRÁSÁNAK, ILLETVE HOGY A MŰKÖDÉSE MEGSZAKÍTÁS ÉS HIBAMENTES LESZ, VALAMINT, HOGY A SHIP MANAGER MINDEN HIÁNYOSSÁGA JAVÍTÁSRA KERÜL. TOVÁBBÁ A FEDEX NEM GARANTÁLJA ÉS NEM TESZ NYILATKOZATOT AZ ÜGYFÉL SHIP MANAGER VAGY GLOBAL TRADE MANAGER HASZNÁLATÁNAK EREDMÉNYESSÉGÉRE VONATKOZÓAN TEKINTVE AZ ALKALMASSÁGOT, HELYESSÉGET, PONTOSSÁGOT, MEGBÍZHATÓSÁGOT ÉS EGYEBEKET. SEMMILYEN SZÓBELI ÉS ÍRÁSBELI INFORMÁCIÓNYÚJTÁS, NYILATKOZAT, VAGY TANÁCSADÁS A FEDEX RÉSZÉRŐL VAGY ANNAK MEGHATALMAZOTT KÉPVISELŐJÉTŐL NEM HOZ LÉTRE GARANCIÁT.


8. rész Felelősség korlátozása

A FEDEX.COM OLDAL TARTALMÁNAK HASZNÁLATA AZ ÖN KIZÁRÓLAGOS KOCKÁZATA. A FEDEX SEMMILYEN ESETBEN SEM FELELŐS AZ ÖN ÉS BÁRMELY SZEMÉLY VAGY JOGI SZEMÉLY ÖNÖN KERESZTÜL REALIZÁLÓDÓ KÖVETELÉSÉVEL SZEMBEN, SEMMILYEN JOGINTÉZMÉNY ALAPJÁN A FEDEX.COM ÉS ANNAK TARTALMÁNAK HASZNÁLATA, VALAMINT A HASZNÁLATRA ALKALMATLANSÁGA MIATT. UGYANÍGY NEM FELEL SEMMILYEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, JÁRULÉKOS, MELLÉKES VAGY MÁS FELMERÜLŐ KÁRRA VONATKOZÓAN, BELEÉRTVE – KORLÁTOZÁS NÉLKÜL – AZ ELMARADT HASZONRA, A GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGBEN, ADATOKBAN, SZÁMÍTÁSTECHNIKAI RENDSZEREKBEN FELMERÜLT KÁROKAT, ABBAN AZ ESETBEN IS, HA ÖN KORÁBBAN TÁJÉKOZTATTA A FEDEX-ET A KÁR FELMERÜLÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL.


9. rész Kártalanítás

Ön beleegyezik, hogy megóvja, kártalanítja és ártalmatlanságában megőrzi a FedEx-et, annak anya-, és leányvállalatait, kapcsolódó irodáit, igazgatóit, munkavállalóit, ügynökeit és képviselőit mindenfajta követeléssel szemben, (i) amely az Ön által jelen szerződési feltételek bármelyikének megszegése miatt, valamint az ezzel az oldallal kapcsolatos magatartása következtében felmerül.


10. rész FedEx szolgáltatási útmutató

A szerződési feltételeket a FedEx kézbesítéseivel és kapcsolódó szolgáltatásaival kapcsolatban legújabb változatában a FedEx Szolgáltatási Útmutató tartalmazza, amely kérésre hozzáférhető. Amennyiben a fedex.com oldalon található FedEx kézbesítési és a kapcsolódó szolgáltatási információk és a FedEx Szolgáltatási Útmutatójának legújabb változatában szereplő kézbesítési és a kapcsolódó szolgáltatási információk ütköznek, akkor a FedEx Szolgáltatási Útmutatójának a legújabb változata az irányadó.


11. rész Hivatkozások más weboldalakra

A fedex.com oldalon olyan hivatkozások találhatóak, amelyek segítségével Ön harmadik felek oldalait látogathatja. Sem ezeket az oldalakat, sem az azokat működtető vállalatokat nem ellenőrzi a FedEx. A FedEx nem tesz semmilyen nyilatkozatot azokra az információkra vonatkozóan, amelyek ezeken az oldalakon hozzáférhetők, illetve elérhetők, ugyanígy nem nyilatkozik az ezeken az oldalakon bármely személy vagy jogi személy által kínált termékek, és szolgáltatások minőségére és elfogadhatóságára vonatkozóan.

A FedEx nem tesztelte és így nem tesz semmilyen nyilatkozatot az ezeken az oldalakon található bármely szoftver kifogástalanságával, teljesítményével, és minőségével kapcsolatban. Használat előtt Önnek kell felmérnie és megbecsülnie a kockázatot, amely az interneten található bármely szoftverbe történő belépés, illetve annak használata során felmerülhet.


12. rész Adatvédelmi szabályzat

A FedEx Adatvédelmi szabályzat szabályozza a fedex.com által az Öntől megszerzett információk használatát.


13. rész Export

Ön átvállal minden felelősséget az Egyesült Államok minden jogával és szabályozásával kapcsolatos megfelelésért, ugyanígy bármely más ország jogával kapcsolatban, ahonnan hozzáférhet a fedex.com oldalhoz; a hozzáférhetőségre, a használatra, az exportra, a re-exportra, és importra vonatkozóan minden olyan tartalom tekintetében, amely a fedex.com oldalon megjelenik vagy hozzáférhető.

Ön tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy nem exportál és importál semmilyen tartalmat olyan országba/területre, ahová az exportot és importot korlátozza az Egyesült Államok joga; ha Ön nem állampolgára egyik ilyen országnak sem; továbbá nem szerepel az Egyesült Államok Tiltott Személyek Listáján Tiltott Személyként, és nem szerepel az Egyesült Államok Vagyonkezelői Hivatalának listáján olyan személyként, akivel nem lehet üzletet bonyolítani, és a tartalmat nem fogja nukleáris, kémiai vagy vegyi fegyverek gyártására, tervezésére vagy fejlesztésére használni.


14. rész Irányadó törvény és elválaszthatóság

Jelen szerződés és az Ön fedex.com-használata az Egyesült Államok és Tennessee Állam jogával összhangban értelmezendő és kifejtendő, kizárva a jogszabályi rendelkezésekbe ütközést. Amennyiben bármilyen okból az illetékes joghatóságú bíróság jelen szerződés bármilyen intézkedését, vagy annak egy részét kikényszeríthetetlennek találja, a szóban forgó intézkedést a megengedett legnagyobb terjedelemben kell kikényszeríteni.

Bármilyen kereseti jogalapot a fedex.com, illetve jelen szerződés figyelembevételével egy éven belül érvényesíteni kell, a követelés, illetve a kereseti jogalap felmerülésétől vagy kizárásától számítva, és az illetékes joghatóságú bíróságra kell vinni Shelby County-ban, Tennessee államban. Jelen Szerződés nem módosítható és változtatható meg a FedEx írásbeli hozzájárulása nélkül.


15. rész Szállítási feltételek

(i) Az Ügyfél elfogadja,hogy bármely, a FedEx részére a SHIP MANAGER szolgáltatáson keresztül felajánlott szállítmánynak a FedEx által történő belföldi vagy nemzetközi szállítása összhangban áll a MEGVÁLTOZTATHATATLAN légi fuvarlevélben, szállítási címkén, árunyilatkozatban stb.(együttesen: „Szállítmányozási dokumentációban”) foglalt feltételekkel és felelősségkorlátozásokkal, továbbá értelemszerűen minden, a FedEx és az Ügyfél közötti szállítmányozási megállapodással, amely lefedi az ilyen jellegű szállításokat és minden alkalmazható tarifával, szolgáltatási útmutatóval vagy általános szállítási feltétellel, amelyeknek másolatai kérelemre hozzáférhetők, és amelyek hivatkozásokon keresztül jelen Megállapodás részét képezik. Amennyiben a Szállítmányozási dokumentáció összeütközésbe kerül bármely más dokumentummal, akkor ténylegesen vagy a jelen Szerződés, a szállítási megállapodás, a tarifák, a Szolgáltatási útmutató, a Szállításra vonatkozó általános üzleti feltételek vagy a jelen Megállapodás érvényesül, ebben a prioritási sorrendben. Ha a küldemény származási helye nem az Egyesült Államok, a szállítási szerződés a küldeményt eredetileg átvevő FedEx leányvállalattal, fiókkal vagy független vállalkozóval jön létre. A Global Trade Manager Ön által történő használata nem módosítja az importot/exportot magába foglaló szállítmányozási dokumentáció elkészítéséért és annak szabatosságáért viselt felelősségét.

(ii) Abban az esetben, ha az ügyfél a FedEx számára az Egyesült Államok területén vagy a küldemény származási országán kívülre történő szállítás céljából átadott küldemények feldolgozásához SHIP MANAGER szolgáltatást használ, az Ügyfél a saját kizárólagos költségére biztosítja a nemzetközi fuvarozási szerződés feltételeinek a FedEx által időről-időre meghatározott módon történő ellátását (amelynek időről-időre történő módosítását, és megváltoztatásának lehetőségét a FedEx saját döntési hatáskörében fenntartja) és azok megjelenítését a Szállítási Dokumentációkban. Továbbá a FedEx utasításainak megfelelően, hasonlóan jár el minden nemzetközi fuvarozásnál. Az Ügyfél megóvja, kártalanítja és mentesíti a FedEx-et, annak hivatalnokait, igazgatóit, munkavállalóit, és ügynökeit minden veszteségtől, kártól, valamint keresettel szemben, és más hasonló költségektől és kiadásoktól, amelyek az ügyfél Szállítmányozási dokumentációra vonatkozó nemzetközi fuvarozási feltételek teljesítésének hibájából merültek fel, beleértve – korlátozás nélkül – bármelyik szállítmány átvevőjének kereseteit, és az Ügyfél a FedEx nemzetközi szállítmánynál szokásos feltételek Szállítmányozási Dokumentációk között történő elhelyezésére vonatkozó utasításainak elmulasztását.

(iii) A Nyomtatott aláírás. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben SHIP MANAGER programot használ a küldemények Egyesült Államok területén vagy a származási országon kívülre történő eljuttatásához, akkor a kézjegye helyett nyomtatva kell feltüntetnie a Szállítmányozási dokumentáción az azt kitöltő személy nevét (ha alkalmazandó) a FedEx részére a SHIP MANAGER használatával átadott összes küldemény vonatkozásában. Az Ügyfél továbbá tudomásul veszi, hogy az ilyen nyomtatott név alkalmas arra, hogy ügyfél aláírását képezze, és az Ügyfél elfogadja a vonatkozó szállítmányozási szerződésben, tarifában, Szolgáltatási útmutatóban, Általános feltételekben, vagy a Szállítmányozási dokumentumokban megjelenő fuvarozási szerződés általános feltételeit vagy kikötéseit, amelyek alapján a FedEx vagy a FedEx független vállalkozója a küldeményt átveszi.

(iv) Ellentétes rendelkezés hiányában a szállító címe a Szállítmányozási dokumentáció elülső oldalán, a teljesítés helyén és az indulási helyen szerepel, az átvevő címe a Szállítmányozási dokumentáció elülső oldalán a rendeltetési helynél található. Ellentétes rendelkezés hiányában a Szállítmányozási dokumentációban az első szállító címe minden küldemény esetén a FedEx Express, P.O. Box 727, Memphis, TN 38194. A FedEx Ground címe P.O. Box 108, Coraopolis, PA 15230.


16. rész FedEx ShipAlert(SM)

FedEx felkínálja Önnek a lehetőséget, hogy a SHIP MANAGER-en keresztül használja a FedEx ShipAlert rendszert, üzenetet küldjön a címzettnek, és tájékoztassa az Ön szállítmányáról. Ez a szolgáltatás díjmentesen vehető igénybe. A FedEx-nek jogában áll bármikor módosítani vagy megszüntetni a FedEx ShipAlert szolgáltatás használatát.

FedEx nem részesíti az Ön üzenetét magánjellegű, bizalmas kezelésben. A FedEx ShipAlert használatával Ön tudomásul veszi, hogy a FedEx csupán a technikai hátteret biztosítja, és kizárólag Ön a felelős az üzenetei tartalmáért. FedEx nem vállal kötelezettséget az Ön által elküldött üzenetek figyelésére. Jóllehet FedEx saját döntési körében mérlegelheti, hogy figyelemmel kövese egyes üzeneteit, hogy megóvja magát, de nem kötelezhető erre.

Ne használja a FedEx Ship Alert rendszert semmi másra, minthogy információkat közöljön a küldeményről. Tilos használnia a FedEx ShipAlert rendszert gyűlölködő, sértő, obszcén vagy más, jogellenes információ terjesztésére, továbbá fenyegetésre, zaklatásra, visszaélésre vagy mások törvényes jogainak egyéb módon történő megsértésére vagy más jogellenes tevékenység tanúsítására. Amennyiben FedEx lát vagy hall olyan üzeneteket, amelyeket a FedEx ShipAlert rendszeren keresztül küldtek el, és amely megszegi ezeket az előírásokat vagy megkárosítja a FedEx-et, akkor minden szükséges lépést megtehet önmaga megóvására, beleértve az üzenet hatóságok számára történő felfedését is.

Nem szükséges a FedEx ShipAlert használata ahhoz, hogy a SHIP MANAGER igénybevételével szállítson csomagot. FedEx nem felelős semmilyen okból történő hibáért vagy késésért az üzenet továbbításában, megérkezésében vagy tudomásulvételében, akár Ön küldi vagy kapja azt.


17. rész Címjegyzék

Az itt felsorolt rendelkezéseknek megfelelően a címek megmaradnak az Ön címjegyzékében mindaddig, amíg igénybe veszi a SHIP MANAGER programot. Amennyiben hat hónapig nem használja a SHIP MANAGER programot, a FedEx törli az Ön címeit.

Mindazonáltal FedEx nem törli az Ön SHIP MANAGER számláját. Amennyiben bármilyen észrevétele merül fel, kérjük, jelezze a FedEx-nek a következő e-mail-címen: webmaster@fedex.com. A Címjegyzék a FedEx által nyújtott díjmentes szolgáltatás. Önnek kell gondoskodnia címei biztonsági másolatáról, mivel a FedEx nem felel a címjegyzékben szereplő címek elvesztéséért. A FedEx-nek jogában áll ennek a szolgáltatásnak bármikor, bármilyen okból történő módosítása vagy megszüntetése.


18. rész Árajánlat

Az a FedEx Ship Manager árajánlatában kifejeződő tarifa – amennyiben megjeleníti a rendszer – különbözhet az Ön küldeményének aktuális díjától. Különbségek merülhetnek fel az aktuális súlynak és méretnek, illetve más jellemzőknek köszönhetően. Tekintse meg a vonatkozó FedEx szolgáltatási útmutatót vagy a FedEx Tarifa lapokat a szállítási díjak számítási módját illetően.


19. rész Vám- és adóhivatali űrlapok

A Vám és adóhivatali űrlapok a koronát megillető szerzői jog (Crown copyright) általi védelemben részesülnek, és a Global Trade Manager-en a Controller of Her Majesty's Stationery Office engedélyével sokszorosíthatók. Az oldal látogatói reprodukálhatják ezeket az űrlapokat, de nem jogosultak, hogy harmadik személyeket felhatalmazzanak azok használatára.


20. cikk FedEx® Electronic Trade Documents

A FEDEX® ELEKTRONIKUS KERESKEDELMI DOKUMENTUMAINAK ÖN ÁLTALI HASZNÁLATÁT A KÖVETKEZŐ HASZNÁLATI FELTÉTELEK SZABÁLYOZZÁK. AZZAL, HOGY ÖN MEGNÉZI VAGY HASZNÁLJA A JELEN WEBHELYET, ÖN SAJÁT ÉS AZ ÖN ÁLTAL KÉPVISELT JOGI SZEMÉLY (A TOVÁBBIAKBAN ÖN” VAGY ENNEK RAGOZOTT ALAKJAI) NEVÉBEN ELFOGADJA AZ ALÁBBIAKBAN KÖRÜLÍRT ÖSSZES FELTÉTELT ÉS KIKÖTÉST.

A FEDEXNEK JOGÁBAN ÁLL, HOGY A KÉSŐBBIEKBEN BÁRMIKOR, ÉRTESÍTÉS NÉLKÜL MEGVÁLTOZTASSA VAGY MÓDOSÍTSA AZ ILYEN FELTÉTELEKET ÉS KIKÖTÉSEKET, ÉS HA ÖN EZT KÖVETŐEN LÁTOGATJA MEG VAGY HASZNÁLJA EZT A WEBHELYET, AZZAL ÖN ELFOGADJA A VÁLTOZTATÁSOKAT ÉS A MÓDOSÍTÁSOKAT.

1. A FedEx szoftveres vagy webes szállítási platformjára vonatkozó Végfelhasználó licencszerződés, illetve Használatai feltételek és szállítási kikötések elfogadása. Ön kijelenti, hogy még mielőtt elérte volna a FedEx® elektronikus kereskedelmi dokumentumait, Ön elfogadta a megfelelő FedEx internetalapú szállítási alkalmazásra, illetve a FedEx szállítási szoftverre (nem korlátozó jelleggel ideértve a FedEx Ship Manager szoftvert, a FedEx Ship Manager kiszolgálót, a fedex.com webhelyen található FedEx Ship Managert, és a FedEx Ship Manager webszolgáltatásokat) vonatkozó Használati feltételeket, illetve a Végfelhasználó licencszerződést, és vállalta, hogy betartja azok rendelkezéseit. Ön tudomásul veszi és elfogadja azt is, hogy minden küldeményre a FedEx által a www.fedex.com webhelyen vagy a légi fuvarlevélen meghatározott egyéb helyen közzétett alkalmazandó Szolgáltatási útmutatóban, illetve Szokásos szállítási feltételekben körülírt Szállítási feltételek vonatkoznak.

2. Hozzájárulás az elektronikus kereskedelmi dokumentumok használatához nyomtatott dokumentumok helyett. Azzal, hogy Ön használja a FedEx® elektronikus kereskedelmi dokumentumait, Ön felhatalmazza a FedEx-et arra, hogy az Ön nemzetközi küldeményeit nyomtatott dokumentumok helyett elektronikus dokumentumok használatával szállítsa, nem korlátozó jelleggel ideértve a megfelelő kereskedelmi számlát, pro-forma számlát és az exportálási származási bizonyítványt.

3. Hozzájárulás az adatok, a céges levélpapír és az aláíráskép átadásához. Azzal, hogy Ön használja a FedEx® elektronikus kereskedelmi dokumentumait, Ön beleegyezik abba, hogy megad a FedEx-nek az Ön nemzetközi csomagjainak szállításához szükséges minden információt, nem korlátozó jelleggel ideértve a csomagszintű adatokat, az Ön céges levélpapírját és az Ön aláírásának vagy az Ön vállalata hivatalos képviselője aláírásának a képét.

4. Az adatok pontossága. Ön kijelenti, szavatolja és garantálja, hogy az Ön által a FedEx-nek megadott minden adat valós, pontos és teljes.

5. A céges levélpapír érvényessége. Ön kijelenti, szavatolja és garantálja, hogy az Ön által a FedEx-nek az Ön nevében az elektronikus kereskedelmi dokumentumok létrehozásának céljából felhasználásra átadott céges levélpapír érvényes, és hogy Önnek jogosultsága és jogcíme van ahhoz, hogy felhatalmazást adjon a FedEx-nek arra, hogy az a levélpapírt az Ön nevében elektronikus kereskedelmi dokumentumok létrehozására felhasználja.

6. Az aláíráskép érvényessége. Ön kijelenti, szavatolja és garantálja, hogy az Ön által a FedEx-nek az Ön nevében az elektronikus kereskedelmi dokumentumok létrehozásának céljából felhasználásra átadott aláíráskép érvényes aláírása egy olyan személynek, akit Ön vagy az Ön vállalata felhatalmazott arra, hogy a FedEx-szel szállíttasson és az Ön vállalata nevében aláírja a szállítással kapcsolatos dokumentumokat, továbbá hogy az aláíráskép használata egyenértékű az Ön aláírásával.

7. A FedEx felhatalmazása az adatok használatára. A FedEx által az Ön vagy az Ön vállalata nevében kitöltött bármely elektronikus kereskedelmi dokumentum esetén Ön felhatalmazza a FedEx-et arra, hogy használja az Ön által az Ön nemzetközi szállításra átadott csomagjainak szállítási adatait, nem korlátozó jelleggel ideértve a csomagszintű adatokat, az Ön vállalatának céges levélpapírját, valamint az Ön aláírásképét vagy az Ön vállalata meghatalmazott képviselőjének aláírásképét.

8. Egyes küldemények esetén eredeti dokumentációra lehet szükség. Ön tudomásul veszi, hogy az alkalmazandó jogszabályok, szabályok és előírások egyes árucikkek, értékek vagy mennyiségek esetén további dokumentációt követelhetnek meg, és/vagy előírhatják, hogy a küldeményhez csatolni kell az eredeti papíralapú kereskedelmi számlát, engedélyt, nyilatkozatot, űrlapot, tanúsítványt vagy egyéb dokumentációt. Ön elfogadja, hogy az Ön felelőssége az összes szükséges dokumentáció (nem korlátozó jelleggel ideértve az eredeti papíralapú dokumentációt is) mellékelése minden olyan küldeményhez, amelyet Ön a FedEx elektronikus kereskedelmi dokumentumainak felhasználásával küld el.

9. Kártalanítás Ön a saját költségén és kiadásán megvédi, kártalanítja és mentesíti a FedEx-et, annak anyavállalatát, leányvállalatait, társvállalatait és mindezek tisztségviselőit, igazgatóit, alkalmazottait, megbízottait, jogutódjait és engedményeseit minden olyan igénnyel, követeléssel, perrel, kárral, költséggel, kiadással, bírsággal és ítélettel (ideértve az ésszerű mértékű ügyvédi díjakat is) (a továbbiakban együttesen „Igények”) szemben, amelyek az Ön által a FedEx-nek átadott adatok FedEx általi használatából erednek, nem korlátozó jelleggel ideértve a csomagszintű adatokat, az Ön vállalatának céges levélpapírját, az Ön aláírásképét vagy az Ön vállalata meghatalmazott képviselőjének aláírásképét is. A FedEx saját költségén és saját belátása szerint minden ilyen Igény esetén beavatkozhat, és átveheti védelmét. A FedEx előzetes írásos hozzájárulása nélkül Ön nem köthet egyezséget semmilyen olyan Igény vonatkozásában, amely a FedEx-et is érinti.