Használati Feltételek

Adatvédelmi Nyilatkozat

Adatvédelmi Nyilatkozat

A FedEx biztonságos és kiszámítható online környezetet szeretne teremteni az ügyfelei számára.
A Ügyfélvédelmi Központ ad tájékoztatást arról, hogy a FedEx milyen lépéseket tesz az ön védelme érdekében, illetve arról, hogyan tudja ön saját magát megvédeni.

A FedEx biztonságos és kiszámítható online környezetet szeretne teremteni az ügyfelei számára.
A Ügyfélvédelmi Központ ad tájékoztatást arról, hogy a FedEx milyen lépéseket tesz az ön védelme érdekében, illetve arról, hogyan tudja ön saját magát megvédeni.

FEDEX ADATVÉDELMI ÉRTESÍTÉS

Fontos nekünk az ön bizalma. Ezért megvédjük, és felelősségteljesen használjuk fel az adatait, miközben továbbra is olyan kiváló szolgáltatásokat nyújtunk, amelyeket ön a FedEx Corporation vállalattól és annak működési csoportjaitól, leányvállalataitól és részlegeitől (a továbbiakban: „FedEx”) elvár. A FedEx elkötelezett az adatvédelem, illetve személyes adatainak biztonsága mellett. A FedEx azért fogalmazta meg ezt az Adatvédelmi Értesítést, hogy tájékoztassa önt, hogyan gyűjti és használja fel a FedEx a személyes adatait.

Kapcsolattartási adatok

A FedEx kapcsolattartási adatai:

FedEx Corporation
Attn: Legal Department - Compliance
1000 Ridgeway Loop Road, Ste 600
Memphis, TN 38120
United States of America
E: dataprivacy@fedex.com

Európában a következő elérhetőségeken is felveheti velünk a kapcsolatot:

FedEx Express – European Office
Attn: Legal Department
Taurusavenue 111
2132 LS Hoofddorp
The Netherlands
E: dataprivacy@fedex.com

 

Áttekintés

A jelen Adatvédelmi Értesítés a következő kérdésekre ad választ:1. Önre is vonatkozik a jelen Adatvédelmi Értesítés?

A jelen Adatvédelmi Értesítés akkor vonatkozik önre, ha ön a FedEx ügyfele, a FedEx által kézbesített küldemény címzettje vagy a FedEx szállítója, illetve ha ön kapcsolatba lép a FedEx vállalattal, például amikor megpályáz egy állást a FedEx-nél, vagy ellátogat a www.fedex.com oldalra, közösségimédia-platformot vesz igénybe, vagy e-mailt kap a FedEx-től.

Honlapjaink a nagyközönségnek szólnak, és kiskorúakat nem céloznak meg. A 16. életévét be nem töltött kiskorútól tudatosan és szándékosan nem gyűjtünk Személyes adatokat. Ha ön még nem töltötte be a 16. életévét, akkor ne adjon meg nekünk Személyes adatot, hanem kérje valamely szülője vagy gyámja segítségét. Ha ön úgy gondolja, hogy kiskorú gyermeke személyazonosításra alkalmas adatot osztott meg velünk, írjon nekünk a dataprivacy@fedex.com címre, és eltávolítjuk az információt.


2. Milyen információkat gyűjt a FedEx?

A FedEx-nek üzleti tevékenysége folytatása és szolgáltatásai nyújtása során személyes adatokat kell kezelnie. „Személyes adatnak” minősül minden olyan adat, amely közvetve vagy közvetlenül alkalmas egy természetes személy azonosítására. Személyes adatai többségét közvetlenül osztja meg a FedEx-szel, például:

 • Kapcsolattartási adatok. Mint például neve, címe, e-mail-címe és telefonszáma;
 • Pénzügyi adatok.Mint például bankszámlaszáma, fizetés státusza és a számlák;
 • Azonosító adatok.Mint például vezetői engedélyének száma;
 • Ügyfélszámla adatai.Bejelentkezési információk, ideértve az e-mail-címét és jelszavát, és minden, a fiókjában megadott adatot;
 • Küldeménnyel és szolgáltatással kapcsolatos adatok.Mint például a szállítmány nyomon követési száma, a küldemény útvonalával kapcsolatos adatok, a tartózkodási helyre vonatkozó adatok, a szállítmány státusza, a kézbesítés helye, a csomagolás típusa, a darabszám, a súly, a csomag fényképe és a vámkezelésre vonatkozó adatok;
 • Felhasználói és beállítási adatok.Mint például a küldemény mennyisége, panaszok, vásárlási előzmények és a kapcsolódó kereskedelmi tevékenységek, kapcsolattartás, felméréssel kapcsolatos adatok és a vásárlással kapcsolatos beállítások.

A FedEx továbbá automatikusan is gyűjthet Személyes adatokat, amikor ön ellátogat a FedEx oldalára (www.fedex.com) vagy annak valamely aloldalára; a rendszerfelügyelet és hibaelhárítás elvégzése céljából; az ön azonosításához, hogy jobb online felhasználói élményt tudjunk biztosítani, illetve hogy segítségével a FedEx megértse a tartalomközvetítés hatékonyságát, valamint a megadott adatokat. Ilyen adat lehet:

 • IP-cím;
 • egyedi eszköz- vagy felhasználói azonosító;
 • a rendszer és a böngésző típusa;
 • dátum- és időbélyegzők;
 • a weboldal címe, ahonnan érkezett;
 • a weboldalunkon vagy a mobilalkalmazásunkon ön által megtekintett tartalmak és oldalak;
 • a tevékenységek dátuma, időpontja és helye;
 • az ön által meglátogatott oldalak (ha kapcsolódik az üzleteinkben lévő vezeték nélküli szolgáltatáshoz);
 • a látogatói útvonallal kapcsolatos információk; és
 • eszköz helye (ha ön a mobilalkalmazásban bekapcsolja ezt a funkciót).

Ezeket a Személyes adatokat cookie-k és hasonló technológiák alkalmazásával gyűjtjük. Az ilyen technológiák használatával kapcsolatos további információért tekintse át a Digitális Platformra Vonatkozó Adatvédelmi Értesítésünket.


3. Miért kezel Személyes adatokat a FedEx?

Személyes adatokat akkor lehet gyűjteni, felhasználni, tárolni vagy egyéb módon kezelni, ha arra a FedEx üzleti tevékenységének felelősségteljes, hatékony és eredményes elvégzésének keretében szükség van. Azért kezelünk Személyes adatokat, mert azokra szükség van az önnel szemben fennálló szerződéses, vagy a ránk vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítéséhez, illetve a FedEx egyéb jogos üzleti érdeke miatt, hogy a FedEx minőségi és biztonságos szállítási szolgáltatásokat nyújthasson. Még pontosabban, a FedEx a következő tevékenységek körében használja fel a Személyes adatokat:

 • Termékfejlesztés, a FedEx termékeivel és/vagy szolgáltatásaival kapcsolatos kutatás és fejlesztés. A FedEx a termékei és/vagy szolgáltatásai fejlesztésével és javításával, illetve a kutatással és fejlesztéssel kapcsolatban kezel Személyes adatokat.
 • Szerződések teljesítése.Ebbea körbe tartozik a FedEx-szolgáltatások nyomon követése; a szolgáltatásokkal kapcsolatban természetes személyekkel és egyéb felekkel folytatott kommunikáció; további információkra vonatkozó kérések megválaszolása; vitarendezés, illetve a szerződések előkészítése.
 • Kereskedelmi tevékenységgel összefüggő kapcsolatkezelés és marketing. A FedEx a termékei és/vagy szolgáltatásai fejlesztéséhez és javításához; az ügyfélszámlák kezeléséhez; az ügyfeleknek történő szolgáltatás nyújtásához és a (célzott) marketing tevékenységek folytatásához szükséges mértékben kezelhet Személyes adatokat annak érdekében, hogy kiépítse és/vagy fenntartsa a kapcsolatot az ügyfelekkel, illetve kiterjessze az ügyfelekkel, üzleti partnerekkel vagy szállítókkal fennálló kapcsolatot, valamint hogy statisztikai és tudományos célból elemzéseket végezzen a Személyes adatokon.

  A FedEx-nél lévő fiókját a következő módokon kezelheti.
  • E-mailek: Az e-mailekkel kapcsolatos beállításokat az E-mailek beállítása központban végezheti el.
  • Mobil: Ha nem szeretne több sms-t kapni mobiljára, küldje el a STOP kifejezést a 37473-as számra! Bármikor ismét feliratkozhat, ha szöveges üzenetben elküldi a YES kifejezést ugyanarra a számra.
  • Cookie-k és hasonló technológiák: Ha le szeretne iratkozni a hirdetésekről, a NAI Ügyfél-leiratkozás oldalon megteheti.
    
 • Üzleti folyamatok végrehajtása, belső igazgatás és vezetői beszámolók. Ide olyan tevékenységek végrehajtása tartozik, mint például a vállalat eszközeinek kezelése; belső auditok és vizsgálatok végrehajtása; pénzügyek és könyvelés; üzleti ellenőrzés megvalósítása; hatékonysági megfontolásból központi feldolgozó létesítmények biztosítása; cégegyesítések, felvásárlások és divesztíciók lebonyolítása; valamint a vezetői beszámolók és elemzések elkészítése érdekében a Személyes adatok feldolgozása.
 • Biztonság és védelem. A Személyes adatok kezelésére lehet szükség olyan tevékenységek lebonyolításához, amelyek például a biztonsággal és az egészséggel; a FedEx és az ügyfelek, szállítók vagy üzleti partnerek eszközeinek védelmével, illetve az ügyfél, szállító vagy üzleti partner státuszának és hozzáférési jogainak hitelesítésével kapcsolatosak.
 • A természetes személyek alapvető érdekeinek védelme. Idetartozik az adatok feldolgozása, ha arra egy természetes személy alapvető érdekének védelme érdekében van szükség (például sürgős egészségügyi okokból).
 • Jogi kötelezettségeknek való megfelelés. Ez vonatkozik a Személyes adatok olyan kezelésére, amikor arra a FedEx-re vonatkozó jogszabályoknak, előírásoknak és ágazatspecifikus irányelveknek való megfeleléshez van szükség (például ügyfelek, szállítók és üzleti partnerek nevének összevetése a tiltólistás nevekkel).

4. Ki férhet hozzá az ön Személyes adataihoz?

A FedEx a következő esetekben oszthatja meg harmadik felekkel a Személyes adatait:

 • A FedEx megoszthatja Személyes adatait társvállalataival, működési csoportjaival, leányvállalataival és részlegeivel, illetve harmadik felekkel, ha arra a fent felsorolt okokból szükség van. Adott esetben a FedEx megköveteli a harmadik felektől, hogy a tevékenységüket oly módon végezzék, amely megfelel a FedEx adatvédelemmel kapcsolatos irányelveinek és iránymutatásainak.
 • A FedEx Személyes adatait adatfeldolgozókkal is megoszthatja, vagyis olyan felekkel, akik a nevében adatokat kezelnek. Ilyen esetekben ezek a harmadik felek kizárólag a fent leírt célra és kizárólag az utasításainknak megfelelően használhatják fel Személyes adatait. A FedEx kizárólag olyan adatkezelőket vesz igénybe, amelyek kielégítő garanciákat adnak arra, hogy megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket tesznek az érintettek jogainak védelme érdekében.
 • A FedEx alkalmazottai hozzáférhetnek Személyes adataihoz, ha arra a feladataik elvégzéséhez szükség van. Ebben az esetben kizárólag akkor biztosítunk hozzáférést, ha arra a fent leírt okokból szükség van, és kizárólag akkor, ha az alkalmazottat titoktartási kötelezettség köti.
 • A FedEx megoszthatja Személyes adatait, ha arra jogszabály, bírósági határozat vagy egyéb jogi eljárás (amely például bűnüldözési vagy egyéb kormányzati szervek előtt zajlik) kötelezi; arra a jogszabály által biztosított jogaink megszerzéséhez vagy gyakorlásához, illetve vállalati tranzakciókkal (mint például a divesztíció, cégegyesítések, konszolidáció vagy eszközök értékesítése) kapcsolatban van szükség, valamint abban a valószínűtlen helyzetben, ha csődeljárás indulna.

5. Mennyi ideig kezeli a FedEx az ön Személyes adatait?

A FedEx korlátozott ideig őrzi meg Személyes adatait, és törli őket, miután már nem szükségesek az adatkezelés céljának eléréséhez. A pontos időtartam függ a Személyes adat típusától és a megőrzésére vonatkozó jogszabályi kötelezettségtől vagy üzleti céltól.


6. Milyen lépéseket tesz a FedEx Személyes adatai védelme érdekében?

A FedEx megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket tesz Személyes adatai védelme érdekében, hogy a véletlenszerű vagy jogellenes adatkezelés elkerülhető legyen. Ilyen intézkedés többek között:

 • Személyes adatai védelme a jogosulatlan hozzáférés ellen;
 • Személyes adatai bizalmas kezelésének biztosítása;
 • Személyes adatai sértetlenségének és elérhetőségének megőrzése;
 • a személyzet információbiztonsági követelményekkel kapcsolatos képzése; és
 • a tényleges vagy feltételezett adatok elleni támadások bejelentése az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően.

7. Hol tárolja, illetve hová továbbítja a FedEx az ön Személyes adatait?

Üzleti tevékenységünk és az ügyfeleinknek nyújtott szolgáltatások jellege miatt a FedEx az ön lakóhelye szerinti országtól eltérő helyre is továbbíthatja Személyes adatait. Minden esetben, amikor Személyes adatok továbbítására kerül sor, a FedEx gondoskodik arról, hogy az adattovábbítás megfelelő biztonsági intézkedések mellett történjen.

Az Európai Unióban az ilyen harmadik feleknek történő adattovábbításra az Európai Bizottság vagy a nemzeti adatvédelmi hatóságok által jóváhagyott adattovábbítási mechanizmust kell alkalmazni, ideértve a szerződésifeltételek-mintákat is. Ha részletesebb információra van szüksége ezekről a biztonsági intézkedésekről, keresse fel a dataprivacy@fedex.com oldalt.


8. Milyen jogok illetik meg önt Személyes adataival kapcsolatban?

A Személyes adatai felhasználására vonatkozó jogszabályok alapján több jog is megilletheti önt a Személyes adataival kapcsolatban. Tájékoztatjuk, hogy sok esetben jogai nem abszolút érvényűek, és előfordulhat, hogy a kérésének nem kell eleget tennünk.  Ezen jogok (ahogyan az Európai Unióban alkalmazandóak) egy részének magyarázata lent található. 

A hozzáférés joga
Önnek joga van másolatot kérni az általunk tárolt Személyes adatairól, és megismerni azok felhasználási módját. Személyes adatait általában digitális úton juttatjuk el önhöz.

A helyesbítés joga
Észszerű lépéseket teszünk annak érdekében,hogy az önről tárolt adatok pontosak és hiánytalanok legyenek. Ha azonban ön úgy véli, hogy ez nem így van, akkor kérheti azok frissítését vagy módosítását.

A törlés joga
Bizonyos esetekben önnek joga van a Személyes adatai törlését kérni tőlünk, például ha az általunk gyűjtött Személyes adatok már nem szükségesek az eredeti cél eléréséhez, illetve ha a Személyes adatok elavultak. Az ilyen kérést nekünk azonban egyéb tényezők alapján kell mérlegelnünk. Előfordulhat például, hogy bizonyos jogi vagy szabályozási kötelezettség miatt nem tudunk eleget tenni a kérésének.

Az adatkezelés korlátozásának joga
Bizonyos körülmények között önnek joga van azt kérni tőlünk, hogy (átmenetileg) szüntessük meg Személyes adatai használatát.  Ezt például abban az esetben kérheti, ha úgy véli, hogy az általunk tárolt Személyes adatai pontatlanok, vagy véleménye szerint azok felhasználása már nem szükséges.

A tiltakozáshoz való jog
Önnek joga van tiltakozni a jogos érdekeinken alapuló adatkezelés ellen. Hacsak kényszerítő erejű, jogos okok nem indokolják, akkor ezen az alapon nem fogunk a továbbiakban Személyes adatokat kezelni, ha ön az ellen tiltakozik. Ne feledje azonban, hogy nem tudunk bizonyos szolgáltatásokat nyújtani, illetve bizonyos előnyöktől eleshet, ha erre a célra nem tudjuk felhasználni az ehhez szükséges Személyes adatokat.

Az automatizált döntéshozatalhoz kapcsolódó jogok
Önnek joga van ahhoz, hogy ne terjedjen ki önre az automatizált döntéshozatal hatálya, ideértve az olyan profilalkotást is, amelynek önre nézve jogkövetkezménye, vagy ahhoz hasonló lényeges hatása van. Ha egy automatizált döntéshozatal hatálya kiterjed önre, és annak eredményével nem ért egyet, akkor lépjen velünk kapcsolatba az alábbi kapcsolattartási adatok valamelyikén, és kérje a döntés felülvizsgálatát.

A hozzájárulás visszavonásához való jog
Bizonyos esetekben kérhetjük a Személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulását.  Önnek joga van a hozzájárulását bármikor visszavonni. Hozzájárulásának visszavonása után a FedEx a lehető leghamarabb abbahagyja az adatkezelést. Ez azonban nem érinti a hozzájárulás visszavonása előtti adatkezelés jogszerűségét.

Ha szeretné gyakorolni valamelyik jogát, akkor kérjük, a fenti elérhetőségeken keresztül lépjen velünk kapcsolatba


9. Mi a teendőm, ha további kérdésem vagy panaszom merül fel?

A Személyes adatai feldolgozásával kapcsolatos kérdéseket vagy panaszokat az Adatvédelmi Értesítés elején megadott kapcsolattartási adatok segítségével küldheti el a FedEx-nek.

Önnek joga van továbbá panaszt benyújtani a helyi adatvédelmi hatóságnál, amely az ön munkahelye, lakóhelye vagy a feltételezett törvénysértés elkövetésének helye szerint illetékes. Az európai adatvédelmi hatóságok listája itt található.


10. Frissül-e a jelen Adatvédelmi Értesítés?

A FedEx időről időre frissíti a jelen Adatvédelmi Értesítést. Ha valamelyik módosításnak komoly hatása lenne, akkor a FedEx törekedni fog arra, hogy az ilyen módosításokról közvetlenül értesítse önt. A FedEx a naprakész Adatvédelmi Értesítést mindig a www.fedex.com weboldalon teszi közzé, és megjelöli a legfrissebb változásokat.