Használati Feltételek

Adatvédelmi Nyilatkozat

Adatvédelmi Nyilatkozat

A FedEx biztonságos és kiszámítható online környezetet szeretne teremteni az ügyfelei számára.
A Ügyfélvédelmi Központ ad tájékoztatást arról, hogy a FedEx milyen lépéseket tesz az ön védelme érdekében, illetve arról, hogyan tudja ön saját magát megvédeni.

A FedEx biztonságos és kiszámítható online környezetet szeretne teremteni az ügyfelei számára.
A Ügyfélvédelmi Központ ad tájékoztatást arról, hogy a FedEx milyen lépéseket tesz az ön védelme érdekében, illetve arról, hogyan tudja ön saját magát megvédeni.

Adatvédelmi Tájékoztató

Bizalma fontos a számunkra, ezért óvjuk és felelősségteljesen kezeljük adatait, ugyanakkor továbbra is olyan magas szintű szolgáltatásokat nyújtunk, amilyet Ön elvár a FedEx vállalattól és operatív csoportjaitól, leányvállalataitól és divízióitól, ideértve bármely TNT vállalatot (a továbbiakban: „FedEx”). A FedEx -nél elköteleztük magunkat minden olyan információ védelme és biztonsága mellett, mely alapján közvetlen vagy közvetett módon egy természetes személy beazonosítható (a továbbiakban: “Személyes Adat”). A FedEx azért készítette el a jelen adatvédelmi tájékoztatót (a továbbiakban: „Adatvédelmi Tájékoztató”), hogy tájékoztassa Önt arról, hogy a FedEx hogyan gyűjti és kezeli Személyes Adatait.

Utolsó frissítés dátuma: 2019. január

Amikor a jelen Adatvédelmi Tájékoztató a “FedEx”, “mi”, “nekünk”, vagy “miénk” kifejezéseket használja a FedEx arra a FedEx vállalatra utal, aki meghatározza a jelen Adatvédelmi Tájékoztató szerint az Ön Személyes Adatai kezelésének célját és eszközeit. Tekintettel arra, hogy valamennyi TNT vállalat már a FedEx-hez tartozik, bármely TNT domainen, így például a www.tnt.com oldalon gyűjtött Személyes Adat a jelen Adatvédelmi Tájékoztató hatálya alá tartozik. 

Amennyiben Európán belül veszi igénybe a szolgáltatásainkat, Személyes Adatait a holland Hoofddorp városában székhellyel rendelkező FedEx Express International B.V. kezeli. Amennyiben globális szinten veszi igénybe a szolgáltatásainkat, Személyes Adatait az amerikai Tennessee állam Memphis városában székhellyel rendelkező FedEx Corporation kezeli. 

Elérhetőségi adatok

FedEx Express International B.V.

Attn: Legal Department
Taurusavenue 111
2132 LS Hoofddorp
The Netherlands
E: euprivacy@fedex.com

FedEx Corporation
Attn: Legal Department - Compliance
1000 Ridgeway Loop Road, Ste 600
Memphis, TN 38120
United States of America
E: dataprivacy@fedex.com

Áttekintés

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató a következő kérdésekre ad választ:1. Vonatkozik-e Önre a jelen Adatvédelmi Tájékoztató?

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató vonatkozik Önre, ha Ön a FedEx ügyfele; egy a FedEx által kézbesített csomag címzettje; a FedEx beszállítója; vagy ha kapcsolatba lép a FedEx -szel, például meglátogatja a weboldalainkat, így például a www.fedex.com vagy a www.tnt.com oldalakat, ideértve valamennyi (al)oldalakat és telefonos applikációkat (a továbbiakban: „Weboldalak”) vagy a közösségi médián keresztül veszi fel a kapcsolatot, illetve ha e-mailt kap a FedEx-től. 

Weboldalaink a nagyközönségnek szólnak, de nem gyermekeknek. Főszabály szerint nem gyűjtjük 16 év alatti gyerekek Személyes Adatait. Ha 16 év alatti vagy és szeretnéd igénybe venni a szolgáltatásainkat, kérjük kérd egy szülő vagy gyám segítségét. 

Ha 16 év alatti gyermek Személyes Adatot adhatott meg nekünk, a szülő vagy a gyám kapcsolatba léphet velünk a euprivacy@fedex.com címen, és szükség esetén töröljük a Személyes Adatokat.


2. Milyen Személyes Adatokat gyűjt a FedEx?

Üzleti tevékenységei és szolgáltatásai biztosítása során a FedEx-nek Személyes Adatokat kell kezelnie. Személyes Adatainak kezelése nélkül nem fogjuk tudni biztosítani a kért szolgáltatásokat. Főszabály szerint, Ön az alábbi Személyes Adatait adja közvetlenül vagy közvetetten a FedEx részére, amikor igénybe veszi a szolgáltatásainkat vagy meglátogatja a Weboldalainkat:

 • Elérhetőségi adatok. Többek között a neve, címe, e-mail címe és telefonszáma.
 • Pénzügyi adatok. Többek között a bankszámlaszám, fizetési státusz és számlák.
 • Személyazonosításhoz szükséges információk. Többek között a vezetői engedély száma. Ha Ön nem rendelkezik vezetői engedéllyel más azonosítási eljárást fogunk alkalmazni arra, hogy Önt megfelelően beazonosíthassuk, a magánszféráját lehető legkevésbé érintő módon.
 • Fiókadatok.Többek között bejelentkezési információk, úgymint e-mailcím, illetve a fiókban megadott egyéb adatok.
 • A küldeményhez és a szolgáltatásokhoz kapcsolódó információTöbbek között a küldemény fuvarlevélszáma, a küldemény útvonaladatai, helyadatok, a küldemény állapota, a kézbesítési cím, a csomagolás típusa, darabszám, súly, a csomag fényképe, váminformációk.
 • Felhasználói adatok és preferenciák. Többek között a küldemények mennyisége, panaszok, vásárlási előzmények és a kapcsolódó kereskedelmi tevékenységek, közlemények, kérdőívek, vásárlási preferenciák.
 • Automatikusan generált információ. Többek között ide tartozik az IP cím, az eszköz egyedi azonosítója vagy a felhasználói azonosító, a rendszer és a szoftverek típusa, időbélyegek és helyszín meghatározások, hivatkozó weboldalak címei, a Weboldalunkon vagy a telefonos applikációkon keresztül látogatott oldalak és tartalmuk, a tevékenységek dátuma, ideje és helye, a látogatott oldalak (ha Ön kapcsolódik vezeték nélküli hálózatunkra), click-stream információk és az eszköz helye (ha Ön alkalmazza ezt a beállítást a telefonos applikációban).

3. A FedEx használ-e sütiket?

Igen, a FedEx használ sütiket és más hasonló alkalmazásokat a Weboldalain. A sütiken keresztül a FedEx automatikusan megszerzi a fentiekben említett Személyes Adatait, ha fellép a Weboldalainkra. A sütikről és hasonló alkalmazásokról többet is megtudhat a Sütikről szóló tájékoztatónkban.


4. Miért kezel a FedEx Személyes Adatokat?

Szükség esetén gyűjtjük, használjuk, tároljuk vagy egyéb módon kezeljük a Személyes Adatokat, a FedEx felelősségteljes, hatékony és eredményes üzletvitelének megfelelően. FedEx Személyes Adatot a megfelelő jogalap(ok) fennállása alapján kezel. A jogalapok gyakran lényegükben valamely üzleti célhoz kapcsolódnak. Ez azt jelenti, hogy például egy szerződés teljesítése egyszerre lehet jogalap és a FedEx üzleti célja is. Ennek megfelelően először elmagyarázzuk a jogalapokat, melyek alapján a FedEx az Ön Személyes Adatait kezeli, majd ebből eredően az üzleti cél(oka)t, amelyek megvalósulása érdekében használjuk az Ön Személyes Adatait:

Jogalapok
Főszabály szerint, FedEx valamely alábbi jogalap fennállása esetén kezeli az Ön Személyes Adatait:

 • Az adatkezelés a FedEx és Ön között fennálló szerződés teljesítéséhez szükséges,
 • Az adatkezelés jogi kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges,
 • Az adatkezelés Ön vagy más természetes személyek létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges,
 • Az adatkezelés a FedEx jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az Ön érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, illetve 
 • Ahol szükséges és megfelelő, intézkedni fogunk a hozzájárulásának beszerzéséről.

Üzleti célok:
FedEx csak akkor gyűjt, használ vagy egyéb más módon kezel Személyes Adatot, ha az adatkezelés az alább felsorolt egy vagy több jogszerű üzleti célok körébe tartozik: 

 1. Termékfejlesztés, kutatás és a FedEx termékeinek és/vagy szolgáltatásainak továbbfejlesztése. A FedEx kezeli a Személyes Adatokat, amennyiben az szükséges a FedEx termékeinek és/vagy szolgáltatásainak ki- és továbbfejlesztése miatt, vagy kutatás és fejlesztés céljából (pl.: a szállításhoz és a szolgáltatásokhoz kapcsolódó információk elemzése a szolgáltatásnyújtásunk fejlesztése érdekében).
 2. Megállapodások teljesítése. Idetartozik a szállítási szolgáltatások, FedEx szolgáltatások nyomon követése; egyénekkel és egyéb partnerekkel történő, a szolgáltatásokkal kapcsolatos kommunikáció; bővebb tájékoztatással kapcsolatos kérések teljesítése; vitarendezés, illetve megállapodások előkészítése (pl.: a küldemény követési számának összekapcsolása az Ön fiókjával annak érdekében, hogy a küldeményét nyomon követhesse).
 3. Kapcsolatkezelés Kapcsolatfenntartás és kereskedelmi tevékenységek marketingje. Általánosságban a FedEx a Személyes Adatokat olyan mértékben kezeli, amennyiben az szükséges a FedEx termékeinek és/vagy szolgáltatásainak ki- és továbbfejlesztése miatt; fiókkezelés miatt; ügyfélszolgálat és a (célzott) marketingtevékenységek megvalósítása; egy ügyféllel való kapcsolatfelvétel és/vagy egy ügyféllel, üzleti partnerrel vagy beszállítóval való kapcsolat fenntartása és bővítése érdekében; a Személyes Adatok statisztikai és tudományos célokból történő elemzése érdekében (pl.: reklámok küldése, egyéb kommunikáció és tartalmak küldése az oldalainkon és harmadik felektől, amelyek érdekelhetik Önt).
 4. Az üzleti folyamat végrehajtása, belső menedzsment és vezetői jelentések. Idetartoznak többek között a vállalati eszközök kezelése; a belső ellenőrzések és vizsgálatok lefolytatása; a pénzügy és könyvelés; a vállalati irányítás végrehajtása; a központi feldolgozó létesítmények biztosítása hatékonysági célokból; összeolvadások, akvizíciók és értékesítések; és Személyes Adatok kezelése vezetői jelentések és elemzések készítése érdekében (pl.: szállítást érintő csalások feltárása érdekében folytatott nyomozások).
 5. Biztonság. A Személyes Adatok kezelése bizonyos tevékenységekhez is szükséges lehet, különösen biztonságot és egészséget érintő ügyekben; a FedEx ügyfelei, beszállítói vagy üzleti partnerei eszközeinek védelme; egy ügyfél, beszállító vagy üzleti partner státuszának és hozzáférési jogainak azonosítása (pl.: biztonságos és védett szolgáltatások nyújtása online és offline tranzakciók során).
 6. Személyek létfontosságú érdekeinek védelme. Idetartozik az az eset, amikor az adatkezelés az Ön vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges (pl. sürgős egészségügyi okok).
 7. Jogi kötelezettség teljesítése. Ennek értelmében a Személyes adatok kezelése szükséges ahhoz, hogy a FedEx megfeleljen a rá vonatkozó jogszabályoknak, szabályozásoknak és az ágazatspecifikus irányelveknek (pl. ügyfelek, beszállítók és üzleti partnerek neveinek összevetése az elutasított felek listáján szereplő nevekkel).

5. Ki férhet hozzá Személyes Adataihoz?

As a rule, FedEx shares your Personal Data with third parties in the following circumstances:

 • With its affiliates, operating groups, subsidiaries and divisions, or with third parties if such is necessary for the purposes as listed above. If appropriate, FedEx will require third parties to conduct activities in a manner consistent with FedEx policies and guidelines in relation to data protection. 
 • With data processors, i.e. parties processing Personal Data on our behalf. In such cases, these third parties only use your Personal Data for the purposes described above and only in accordance with our instructions. FedEx will only use processors which provide sufficient guarantees to implement appropriate technical and organizational measures and ensure the protection of the rights of data subjects.
 • With its employees if and to the extent necessary for the performance of their tasks. In such a case, access will be granted only if and to the extent necessary for the purposes described above and only if the employee is bound by confidentiality.
 • If and when required to do so by law, court order, or other legal process, for example, with law enforcement agencies or other governmental agencies, to establish or exercise our legal rights or in connection with a corporate transaction, such as a divesture, merger, consolidation, or asset sale, or in the unlikely event of bankruptcy..

6. Mennyi ideig tárolja a FedEx Személyes Adatait?

Személyes Adatait csak addig tároljuk, ameddig a Személyes Adata kezelésének céljához szükséges. A megőrzési idő végén töröljük vagy anonimizáljuk a Személyes Adatát kivéve, ha a bizonyos Személyes Adatának tárolása egyéb okból szükséges. Csak abban az esetben fogunk így eljárni, ha a Személyes Adatai tárolására van jogalapunk. Biztosítani fogjuk azt is, hogy Személyes Adata kizárólag csak ezen másik cél érdekében legyen hozzáférhető. 

Például szükségünk van a Személyes Adataira a vámügyintézési eljárás lebonyolításához. A vámügyi jogszabályok előírják, hogy bizonyos Személyes Adatot megőrizzünk/tároljunk. Általában ezen megőrzési időtartam 3 és 7 év között van, az adott országtól és a vonatkozó vámügyi jogszabályoktól függően. Ezekben az esetekben csak a jogszabályi kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges Személyes Adatokat tároljuk. 

Kérjük, vegye fel felünk a kapcsolatot a fenti elérhetőségeink bármelyikén, ha kérdése van az egyes speciális megőrzési időkkel kapcsolatosan.


7. Milyen intézkedéseket tesz a FedEx Személyes Adatai védelme érdekében?

FedEx megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket tett, hogy megóvja Személyes Adatait a véletlen vagy jogellenes kezeléssel szemben, melynek érdekében a következőkről gondoskodtunk:

 • Az Ön Személyes Adatait védjük a jogosulatlan hozzáféréssel szemben;
 • Biztosítjuk Személyes Adatai bizalmas kezelését;
 • Fenntartjuk Személyes Adatai integritását és hozzáférhetőségét;
 • Az alkalmazottakat kioktatjuk az információbiztonsági követelményekről; és
 • A hatályos jogszabályoknak megfelelően bejelentjük a tényleges vagy feltételezett adatvédelmi incidenseket.

8. Hol tárolja vagy hová továbbítja Személyes Adatait a FedEx?

Vállalkozásunk és az ügyfeleinknek nyújtott szolgáltatások természetéből fakadóan előfordulhat, hogy a FedEx-nek továbbítania kell Személyes Adatait a lakóhelye szerinti országon kívüli helyre. A Személyes Adatok továbbítása esetén a FedEx köteles gondoskodni arról, hogy a továbbítás megfeleljen a vonatkozó biztonsági előírásoknak. Az Európai Gazdasági Térségben a harmadik feleknek történő (az Európai Gazdasági Térség területén kívülre történő) adattovábbításokat az Európai Bizottság által elfogadott általános szerződési feltételeken alapuló szerződés fogja szabályozni vagy más megfelelő biztosíték fogja garantálni. Ha többet szeretne megtudni e biztonsági előírásokról, írjon a euprivacy@fedex.com illetve dataprivacy@fedex.com címre.


9. Milyen jogok illetik meg Önt Személyes Adataival kapcsolatban?

A Személyes Adatok kezelésére vonatkozó jogszabályok értelmében számos joga van, melyet a Személyes Adataival kapcsolatosan gyakorolhat. Felhívjuk azonban figyelmét, hogy néhány esetben nem vagyunk kötelesek teljes mértékben eleget tenni kérésének, mivel van olyan jog, amely feltételes vagy azért, mert ezen jogát összhangba kell hoznunk az Ön Személyes Adatainak kezeléséhez fűződő jogainkkal és kötelezettségeinkkel és biztosítanunk kell mások jogait és szabadságát. Néhány Személyes Adataival kapcsolatos az Európai Gazdasági Térségben alkalmazandó jogot ismertetünk a következőkben: 

Hozzáférési jog
Joga van másolatot kérni az általunk Önről tárolt adatokról, és részletes tájékoztatást kérni az adatkezelés módjáról. Ebben az esetben Személyes Adatait többnyire digitális formában juttatjuk el Önnek. Előfordulhat, hogy megkérjük Önt személyazonosságának igazolására, mielőtt a kért információt kiadnánk. 

Helyesbítéshez való jog
Minden ésszerű intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy az általunk Önről tárolt adatok biztosan pontosak és hiánytalanok legyenek. Azonban ha úgy véli, hogy ez nincs így, Ön jogosult megkérni, hogy bármely általunk kezelt hiányos vagy pontatlan adatát módosítsuk.

Törléshez való jog
Ön jogosult megkérni minket, hogy töröljük a Személyes Adatait, például ha az általunk gyűjtött Személyes Adatra már nincs szükség az eredeti cél érdekében, vagy ha a Személyes Adat elavult, vagy amennyiben Ön visszavonja hozzájárulását. Azonban ezt egyéb tényezők befolyásolhatják, például előfordulhat, hogy nem tudunk eleget tenni kérésének bizonyos jogi vagy szabályozói kötelezettségek miatt.

Az adatkezelés korlátozásához való jog
Ön jogosult megkérni minket, hogy (ideiglenesen) ne használjuk Személyes Adatait, például ha úgy véli, hogy az általunk Önről tárolt Személyes Adatok pontatlanok, vagy ha úgy véli, hogy már nincs szükségünk az Ön Személyes Adataira..

Az adathordozhatósághoz való jog
Ön jogosult megkérni minket, hogy egy Ön által választott harmadik félnek továbbítsuk a nekünk megadott Személyes Adatait. Ezen jog csak abban az esetben gyakorolható, ha Személyes Adatot adott át nekünk és automatizált módon kezeljük az adatokat a hozzájárulása alapján vagy az Önnel fennálló szerződés teljesítése érdekében.  

A tiltakozáshoz való jog
Ön jogosult tiltakozni jogos érdekeink érvényesítéséhez szükséges adatkezelés ellen. Ha a Személyes Adatok kezelése marketing célokból történik, Ön bármikor jogosult az adatkezelés ellen tiltakozni. Ha Ön kéri, hogy Személyes Adatait marketing célból a továbbiakban ne kezeljük, FedEx azonnal felhagy a Személyes Adatainak ilyen jellegű felhasználásával. Jogos érdekeinken alapuló egyéb célokból nem kezeljük tovább a Személyes Adatait, ha saját helyzetével kapcsolatos okokból Ön tiltakozott kivéve, ha az adatkezelést kényszerítő erejű jogos okok indokolják. Felhívjuk azonban figyelmét, hogy nem tudunk majd egyes szolgáltatásokat vagy előnyöket biztosítani, ha nem tudjuk kezelni a szükséges adatokat e célból..

Az automatizált döntéshozatallal kapcsolatos jog
Jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az automatizált döntéshozatal - ideértve a profilalkotást is -, amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Ha mégis automatizált döntéshozatal alanya volt, és nem ért egyet a kimenetellel, felveheti velünk a kapcsolatot az alább megadott elérhetőségeken, és kérheti a döntés felülvizsgálatát.. 

A hozzájárulás visszavonásához való jog 
Bizonyos esetekben kérhetjük a hozzájárulását Személyes Adatainak kezeléséhez. Ebben az esetben bármikor joga van visszavonni a hozzájárulását. Hozzájárulása visszavonása után a FedEx a lehető leghamarabb abbahagyja majd a további adatkezelést, azonban ez nem befolyásolja a hozzájárulás visszavonása előtti adatkezelés jogszerűségét..

Ha szeretne élni bármelyik jogával, kérjük, látogasson el az toldalunkra.


10. Mi a teendő, ha további kérdése vagy panasza van?

A Személyes Adatai kezelésével kapcsolatos kérdésekkel vagy panaszokkal közvetlenül a FedEx-hez fordulhat a jelen Adatvédelmi Tájékoztató elején megadott elérhetőségen. Joga van továbbá panaszt benyújtani az illetékes (helyi) adatvédelmi hatósághoz a munkahelye, a lakóhelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti államban. Főszabály szerint az Európai Gazdasági Térségben a FedEx a Holland Adatvédelmi Hatóság (Holland DPA) felügyelete alatt áll kivéve, ha a feltételezett jogsértés kizárólag helyi illetőségű. Az európai adatvédelmi hatóságok listáját itt találja.


11. Módosul-e majd a jelen Adatvédelmi Tájékoztató?

A FedEx rendszeresen módosítja a jelen Adatvédelmi Tájékoztatót. Amennyiben a változás jelentős, a FedEx mindent megtesz annak érdekében, hogy biztosan tájékoztassa Önt a módosításról. A FedEx az Adatvédelmi Tájékoztatót mindig közzéteszi a Weboldalain, a legfrissebb változtatások feltüntetésével.