• Fuel Surcharge
  • Internationell Bränsleavgift

Bränsleavgift


Se tidigare bränsleavgifter


Bränsleavgiftens storlek (i procent) för FedEx Express-tjänster justeras varje vecka baserat på spotpriset U.S. Gulf Coast (USGC) för en gallon flygbränsle av fotogentyp som publiceras varje vecka.

Bränsleavgiften för FedEx Express®-tjänster gäller FedEx Express Internationals export- och importfraktkostnader som publiceras i Europa, Mellanöstern, den indiska subkontinenten och Afrika.

Den här bränsleavgiften läggs inte på tjänsterna FedEx International Express Freight® (IXF) och FedEx International Airport-Airport® (ATA) (erbjuds inte till alla destinationer). See the FedEx Express IXF & ATA Fuel Surcharge Table

Tillbaka upp


FedEx Express bränsleavgiftstabell, gäller från och med den 1 januari 2018
(USGC-pris per gallon i USD ($))

Minst Men mindre än Tilläggsavgift
$1.04  $1.10  9.00%
$1.10  $1.16  9.50%
$1.16  $1.22  10.00%
$1.22  $1.28  10.50%
$1.28  $1.34  11.00%
$1.34  $1.40  11.50%
$1.40  $1.46  12.00%
$1.46  $1.52  12.50%
$1.52  $1.58  13.00%
$1.58  $1.64  13.50%
$1.64  $1.70  14.00%
$1.70  $1.76  14.50%
$1.76  $1.82  15.00%
$1.82  $1.88  15.50%
$1.88  $1.94  16.00%
$1.94  $2.00  16.50%
$2.00  $2.06  17.00%


Tillbaka upp

 Procentsatser och belopp samt relaterade faktorer och beräkningsmetoder för bränsleavgiften kan komma att ändras utan förvarning. Se Avsnitt 22 i Federal Express Transportvillkor för EMEA. Om bränsleavgiften stiger över maxvärdet, eller faller under minimumvärdet, eller om beräkningsgrunderna ändras så uppdateras tabellerna ovan. 

Bränsleavgiftsuppdateringar

Procentsatser och belopp samt relaterade faktorer och beräkningsmetoder för bränsleavgiften kan komma att ändras utan förvarning. Se Avsnitt 22 i Federal Express Transportvillkor för EMEA. Om bränsleavgiften stiger över maxvärdet, eller faller under minimumvärdet, eller om beräkningsgrunderna ändras, så uppdateras tabellerna ovan.

  • För FedEx Express hittar du spotpriset per gallon flygbränsle av fotogentyp i USGC index.
  • Dessa priser publiceras av USA:s energidepartement och FedEx tar inget ansvar för den information som lämnas.
  • Det är två veckors eftersläpning mellan bränsleprisindex och bränsleavgiften. Till exempel grundas bränsleavgiften för 1 januari 2018 på genomsnittligt spotpris för flygbränsle som rapporterats av USA:s energidepartement för 22 december.

OBS! Om du klickar på länkarna ovan öppnas en ny webbplats i ett nytt webbläsarfönster.

 

Tillbaka upp


Tidigare bränsleavgifter


Tillbaka upp

  • Information om bränsleavgift för inrikes

Information om bränsleavgift för inrikesförsändelser

Bränsleavgiftens procenttal för FedEx inrikestjänster* justeras varje vecka baserat på ett avrundat genomsnitt av bränslepriserna inklusive skatt inom EU enligt Europeiska kommissionen, departementet för transport och energi.


* Bränsleavgiften för inrikes FedEx-tjänster gäller endast FedEx Priority Overnight®.
FedEx bränsleavgiftstabell för inrikesförsändelser
(Dieselpris per euro/liter)

Minst Men mindre än Tilläggsavgift
- 0.75 € 0.00%
0.75 € 0.79 € 0.50%
0.79 € 0.83 € 1.00%
0.83 € 0.87 € 1.50%
0.87 € 0.91 € 2.00%
0.91 € 0.95 € 2.50%
0.95 € 0.99 € 3.00%
0.99 € 1.03 € 3.50%
1.03 € 1.07 € 4.00%
1.07 € 1.11 € 4.50%
1.11 € 1.15 € 5.00%
1.15 € 1.19 € 5.50%
1.19 € 1.23 € 6.00%
1.23 € 1.27 € 6.50%
1.27 € 1.31 € 7.00%
1.31 € 1.35 € 7.50%
1.35 € 1.39 € 8.00%
1.39 € 1.43 € 8.50%
1.43 € 1.47 € 9.00%
1.47 € 1.51 € 9.50%
1.51 € 1.55 € 10.00%
1.55 € 1.59 € 10.50%
1.59 € 1.63 € 11.00%
1.63 € 1.67 € 11.50%
1.67 € 1.71 € 12.00%
1.71 € 1.75 € 12.50%
1.75 € 1.79 € 13.00%
1.79 € 1.83 € 13.50%

 

 Procentsatser och belopp samt relaterade faktorer och beräkningsmetoder för bränsleavgiften kan komma att ändras utan förvarning. Se avsnitt 22 i Transportvillkor. Om bränsleavgiften stiger över maxvärdet eller om beräkningsgrunderna ändras uppdateras tabellerna ovan.

Ändringar i FedEx bränsleavgift för inrikesförsändelser görs varje måndag. Den uttagna avgiften anges på din FedEx-faktura. Information om veckans bränsleavgift publiceras fredagen innan den träder i kraft.

För FedEx inrikes, se Dieselpris för euro per liter. Det här priset publiceras av Europeiska kommissionens transportdepartement och FedEx tar inget ansvar för den information som lämnas.

OBS: Om du klickar på indexlänkarna ovan öppnas en PDF-fil eller en ny webbplats i ett nytt webbläsarfönster.

Klicka här för att visa bränsleavgiften för FedEx internationella tjänster


Tillbaka upp

  • IXF- och ATA- bränsleavgiftstabellen

Bränsleavgift


Se tidigare bränsleavgifter


Bränsleavgiftens storlek (i procent) för FedEx Express-tjänster justeras varje månad baserat på ett avrundat genomsnittsvärde av spotpriset U.S. Gulf Coast (USGC) för en gallon flygbränsle av fotogentyp.

Bränsleavgiften för FedEx Express®-tjänster gäller exportfraktkostnaderna för FedEx Express, FedEx International Express Freight® (IXF) och FedEx International Airport-to-Airport® (ATA) som publiceras i Europa, Mellanöstern, den indiska subkontinenten och Afrika. Se bränsleavgift för andra tjänster..

Observera att USA:s energidepartement (EIA) har upphört att publicera Rotterdam-spotpriset (ARA) per gallon flygbränsle av fotogentyp. Därför kommer FedEx fr.o.m. 6 december 2010 att använda USGC (USA:s golfkusts spotpris för flygbränsle av fotogentyp) som publiceras av EIA.

Kontakta din lokala fraktkundtjänst för mer information.


Tillbaka upp


FedEx Express 023 Freight-bränsleavgiftstabell
(USGC-pris per gallon i USD ($))

Minst Men mindre än Tilläggsavgift

$0.10

$0.98

1.40 SEK/kg

$0.98

$1.13

1.80 SEK/kg

$1.13

$1.28

2.30 SEK/kg

$1.28

$1.42

2.80 SEK/kg

$1.42

$1.57

3.20 SEK/kg

$1.57

$1.72

3.70 SEK/kg

$1.72

$1.87

4.20 SEK/kg

$1.87

$2.01

4.60 SEK/kg

$2.01

$2.16

5.20 SEK/kg

$2.16

$2.31

5.60 SEK/kg

$2.31

$2.46

6.10 SEK/kg

$2.46

$2.60

6.50 SEK/kg

$2.60

$2.80

7.00 SEK/kg

$2.80

$3.00

7.50 SEK/kg

$3.00

$3.19

7.90 SEK/kg

$3.19

$3.39

8.40 SEK/kg

$3.39

$3.59

8.80 SEK/kg

$3.59

$3.78

9.30 SEK/kg

$3.78

$3.98

9.80 SEK/kg

$3.98

$4.18

10.00 SEK/kg

$4.18

$4.37

10.50 SEK/kg

$4.37

$4.57

11.20 SEK/kg

$4.57

$4.76

11.70 SEK/kg

$4.76

$4.95

12.10 SEK/kg

$4.95

 

12.60 SEK/kg

 


Tillbaka uppProcentsatser och belopp samt relaterade faktorer och beräkningsmetoder för bränsleavgiften kan komma att ändras utan förvarning. Se Avsnitt 22 i Federal Express Transportvillkor för EMEA. Om bränsleavgiften stiger över maxvärdet eller om beräkningsgrunderna ändras uppdateras tabellerna ovan.

Bränsleavgiftsuppdateringar

Ändringar av bränsleavgiften för FedEx Express - Europa, Mellanöstern, Indien och Afrika görs den första måndagen i varje månad. Tilläggsavgiftens storlek (i procent) anges på din FedEx-faktura. Information om månadens bränsleavgift publiceras cirka två veckor innan den träder i kraft.

  • För FedEx Express hittar du spotpriset per gallon flygbränsle av fotogentyp iUSGC index.
  • Dessa priser publiceras av USA:s energidepartement och FedEx tar inget ansvar för den information som lämnas.
  • Det är en två månaders eftersläpning mellan bränsleprisindex och bränsleavgift. Till exempel grundas bränsleavgiften för december 2010 på genomsnittligt spotpris för bränsle i oktober 2010.

OBS! Om du klickar på länkarna ovan öppnas en ny webbplats i ett nytt webbläsarfönster.

Tillbaka upp


Tidigare bränsleavgifter


Tillbaka upp