Bränsleavgift


Se tidigare bränsleavgifter


Bränsleavgiftens storlek (i procent) för FedEx Express-tjänster justeras varje månad baserat på ett avrundat genomsnittsvärde av spotpriset U.S. Gulf Coast (USGC) för en gallon flygbränsle av fotogentyp.

Bränsleavgiften för FedEx Express®-tjänster gäller FedEx Express Internationals export- och importfraktkostnader som publiceras i Europa, Mellanöstern, den indiska subkontinenten och Afrika.

Den här bränsleavgiften läggs inte på tjänsterna FedEx International Express Freight® (IXF) och FedEx International Airport-Airport® (ATA) (erbjuds inte till alla destinationer). See the FedEx Express IXF & ATA Fuel Surcharge Table

Observera att USA:s energidepartement (EIA) har upphört att publicera Rotterdam-spotpriset (ARA) per gallon flygbränsle av fotogentyp. Därför kommer FedEx fr.o.m. 6 december 2010 att använda USGC (USA:s golfkusts spotpris för flygbränsle av fotogentyp) som publiceras av EIA.

Från och med 4 januari, 2016, kommer tabellen som används för beräkning av FedEx Express® tjänster att förändras. Se förändring av bränsleavgift, 4 januari, 2016.

Tillbaka upp


FedEx Express bränsleavgiftstabell
(USGC-pris per gallon i USD ($))

Minst Men mindre än Tilläggsavgift
- $0.59 0.00%
$0.59 $0.64 1.00%
$0.64 $0.68 1.50%
$0.68 $0.72 2.00%
$0.72 $0.76 2.50%
$0.76 $0.80 3.00%
$0.80 $0.84 3.50%
$0.84 $0.87 4.00%
$0.87 $0.91 4.50%
$0.91 $0.96 5.00%
$0.96 $1.01 5.50%
$1.01 $1.06 6.00%
$1.06 $1.11 6.50%
$1.11 $1.16 7.00%
$1.16 $1.23 7.50%
$1.23 $1.28 8.00%
$1.28 $1.34 8.50%
$1.34 $1.39 9.00%
$1.39 $1.45 9.50%
$1.45 $1.52 10.00%
$1.52 $1.59 10.50%
$1.59 $1.67 11.00%
$1.67 $1.76 11.50%
$1.76 $1.85 12.00%
$1.85 $1.95 12.50%
$1.95 $2.06 13.00%
$2.06 $2.17 13.50%
$2.17 $2.28 14.00%
$2.28 $2.40 14.50%
$2.40 $2.51 15.00%
$2.51 $2.63 15.50%
$2.63 $2.75 16.00%
$2.75 $2.88 16.50%
$2.88 $3.01 17.00%
$3.01 $3.13 17.50%
$3.13 $3.26 18.00%
$3.26 $3.40 18.50%
$3.40 $3.54 19.00%
$3.54 $3.67 19.50%
$3.67 $3.81 20.00%
$3.81 $3.95 20.50%
$3.95 $4.10 21.00%
$4.10 $4.24 21.50%
$4.24 $4.39 22.00%
$4.39 $4.55 22.50%
$4.55 $4.71 23.00%
$4.71 $4.86 23.50%


Tillbaka upp

 Procentsatser och belopp samt relaterade faktorer och beräkningsmetoder för bränsleavgiften kan komma att ändras utan förvarning. Se Avsnitt 22 i Federal Express Transportvillkor för EMEA. Om bränsleavgiften stiger över maxvärdet, eller faller under minimumvärdet, eller om beräkningsgrunderna ändras så uppdateras tabellerna ovan.

Bränsleavgiftsuppdateringar

Ändringar av bränsleavgiften för FedEx Express - Europa, Mellanöstern, Indien och Afrika görs den första måndagen i varje månad. Tilläggsavgiftens storlek (i procent) anges på din FedEx-faktura. Information om månadens bränsleavgift publiceras cirka två veckor innan den träder i kraft.

  • För FedEx Express hittar du spotpriset per gallon flygbränsle av fotogentyp i USGC index.
  • Dessa priser publiceras av USA:s energidepartement och FedEx tar inget ansvar för den information som lämnas.
  • Det är en två månaders eftersläpning mellan bränsleprisindex och bränsleavgift. Till exempel grundas bränsleavgiften för december 2010 på genomsnittligt spotpris för bränsle i oktober 2010.

OBS! Om du klickar på länkarna ovan öppnas en ny webbplats i ett nytt webbläsarfönster.

 

Tillbaka upp


Tidigare bränsleavgifter


Tillbaka upp

Information om bränsleavgift för inrikesförsändelser


Bränsleavgiftens procenttal för FedEx inrikestjänster* kommer att justeras varje månad baserat på ett avrundat genomsnitt av bränslepriserna inklusive skatt inom EU enligt Europeiska kommissionen, departementet för transport och energi.

* Bränsleavgiften för inrikes FedEx-tjänster gäller endast FedEx Priority Overnight®.


FedEx bränsleavgiftstabell för inrikesförsändelser
(Dieselpris per euro/liter)

Minst Men mindre än Tilläggsavgift
- 0.75 € 0.00%
0.75 € 0.79 € 0.50%
0.79 € 0.83 € 1.00%
0.83 € 0.87 € 1.50%
0.87 € 0.91 € 2.00%
0.91 € 0.95 € 2.50%
0.95 € 0.99 € 3.00%
0.99 € 1.03 € 3.50%
1.03 € 1.07 € 4.00%
1.07 € 1.11 € 4.50%
1.11 € 1.15 € 5.00%
1.15 € 1.19 € 5.50%
1.19 € 1.23 € 6.00%
1.23 € 1.27 € 6.50%
1.27 € 1.31 € 7.00%
1.31 € 1.35 € 7.50%
1.35 € 1.39 € 8.00%
1.39 € 1.43 € 8.50%
1.43 € 1.47 € 9.00%
1.47 € 1.51 € 9.50%
1.51 € 1.55 € 10.00%
1.55 € 1.59 € 10.50%
1.59 € 1.63 € 11.00%
1.63 € 1.67 € 11.50%
1.67 € 1.71 € 12.00%
1.71 € 1.75 € 12.50%
1.75 € 1.79 € 13.00%
1.79 € 1.83 € 13.50%

 

 Procentsatser och belopp samt relaterade faktorer och beräkningsmetoder för bränsleavgiften kan komma att ändras utan förvarning. Se avsnitt 6 i Transportvillkor. Om bränsleavgiften stiger över maxvärdet eller om beräkningsgrunderna ändras uppdateras tabellerna ovan.

Ändringar i FedEx bränsleavgift för inrikesförsändelser görs den första måndagen i varje månad. Den uttagna avgiften anges på din FedEx-faktura. Information om månadens bränsleavgift publiceras cirka två veckor innan den träder i kraft.

För FedEx inrikes, se Dieselpris för euro per liter. Det här priset publiceras av Europeiska kommissionens transportdepartement och FedEx tar inget ansvar för den information som lämnas.

OBS: Om du klickar på indexlänkarna ovan öppnas en PDF-fil eller en ny webbplats i ett nytt webbläsarfönster.

Klicka här för att visa bränsleavgiften för FedEx internationella tjänster


Tillbaka upp

BränsleavgiftSe tidigare bränsleavgifter

 


Bränsleavgiftens storlek (i procent) för FedEx Express-tjänster justeras varje månad baserat på ett avrundat genomsnittsvärde av spotpriset U.S. Gulf Coast (USGC) för en gallon flygbränsle av fotogentyp.

Bränsleavgiften för FedEx Express®-tjänster gäller exportfraktkostnaderna för FedEx Express, FedEx International Express Freight® (IXF) och FedEx International Airport-to-Airport® (ATA) som publiceras i Europa, Mellanöstern, den indiska subkontinenten och Afrika. Se bränsleavgift för andra tjänster..

Observera att USA:s energidepartement (EIA) har upphört att publicera Rotterdam-spotpriset (ARA) per gallon flygbränsle av fotogentyp. Därför kommer FedEx fr.o.m. 6 december 2010 att använda USGC (USA:s golfkusts spotpris för flygbränsle av fotogentyp) som publiceras av EIA.

Kontakta din lokala fraktkundtjänst för mer information.


Tillbaka upp


FedEx Express 023 Freight-bränsleavgiftstabell
(USGC-pris per gallon i USD ($))

Minst Men mindre än Tilläggsavgift
- $0.98 -
$0.98 $1.13 0.10 €/kg
$1.13 $1.28 0.15 €/kg
$1.28 $1.42 0.20 €/kg
$1.42 $1.57 0.25 €/kg
$1.57 $1.72 0.30 €/kg
$1.72 $1.87 0.35 €/kg
$1.87 $2.01 0.40 €/kg
$2.01 $2.16 0.45 €/kg
$2.16 $2.31 0.50 €/kg
$2.31 $2.46 0.55 €/kg
$2.46 $2.60 0.60 €/kg
$2.60 $2.80 0.65 €/kg
$2.80 $3.00 0.70 €/kg
$3.00 $3.19 0.75 €/kg
$3.19 $3.39 0.80 €/kg
$3.39 $3.59 0.85 €/kg
$3.59 $3.78 0.90 €/kg
$3.78 $3.98 0.95 €/kg
$3.98 $4.18 1.00 €/kg
$4.18 $4.37 1.05 €/kg
$4.37 $4.57 1.10 €/kg
$4.57 $4.76 1.15 €/kg
$4.76   1.20 €/kg

 


Tillbaka uppProcentsatser och belopp samt relaterade faktorer och beräkningsmetoder för bränsleavgiften kan komma att ändras utan förvarning. Se Avsnitt 22 i Federal Express Transportvillkor för EMEA. Om bränsleavgiften stiger över maxvärdet eller om beräkningsgrunderna ändras uppdateras tabellerna ovan.

Bränsleavgiftsuppdateringar

Ändringar av bränsleavgiften för FedEx Express - Europa, Mellanöstern, Indien och Afrika görs den första måndagen i varje månad. Tilläggsavgiftens storlek (i procent) anges på din FedEx-faktura. Information om månadens bränsleavgift publiceras cirka två veckor innan den träder i kraft.

  • För FedEx Express hittar du spotpriset per gallon flygbränsle av fotogentyp iUSGC index.
  • Dessa priser publiceras av USA:s energidepartement och FedEx tar inget ansvar för den information som lämnas.
  • Det är en två månaders eftersläpning mellan bränsleprisindex och bränsleavgift. Till exempel grundas bränsleavgiften för december 2010 på genomsnittligt spotpris för bränsle i oktober 2010.

OBS! Om du klickar på länkarna ovan öppnas en ny webbplats i ett nytt webbläsarfönster.

Back to Top


Tidigare bränsleavgifter


Tillbaka upp