FedEx® Billing Online

FedEx Billing Online

FedEx Billing Online

Ta emot, granska, betala och bestrid fakturor, allt från en säker plats online.

Ta emot, granska, betala och bestrid fakturor, allt från en säker plats online.

FedEx eInvoicing: effektiv fakturering, effektiv verksamhet.

Nu kan du välja att ta emot dina fakturor elektroniskt via FedEx Billing Online och aldrig mer få en pappersfaktura! Dessa digitalt-signerade fakturor är precis som pappersfakturor men med extra fördelar, inklusive:

Fakturor

Visa fakturor, krediteringar och försändelseinformation online.

Vi meddelar dig så snart de är klara.

Ladda ned

Ladda ned, spara eller skriv ut elektroniska fakturor som PDF, XML, XLS eller CSV.

Uppgifterna finns tillgängliga i 180 dagar efter att den elektroniska fakturan betalats.

Konton

Hantera flera konton med ett enda användar-ID.

Bestrid försändelseavgifter på ett enkelt sätt.

Befintliga användare

Aktivera eInvoicing nu och slipp pappersfakturorna.

Logga in

Nya användare

Registrera dig för FedEx® Billing Online nu och få elektroniska fakturor automatiskt.

Registrera dig

Flexibla betalningsalternativ för att tillgodose dina behov.

Kreditkort

Kreditkort

Vi tar gärna emot betalning via alla större kreditkortsutgivare. Vi erbjuder tre alternativ:

 • Koppla ditt kort till ditt konto för automatiska framtida betalningar.
 • Betala dina fakturor online via FedEx® Billing Online.
 • Ring FedEx för att betala per telefon. Kom ihåg att aldrig skicka dina kortuppgifter via e-post eller i någon annan skriftlig form, vare sig till FedEx eller någon annan.

Ring 0200 252 252 för mer information

Check

Elektronisk banköverföring (EFT)

Överför pengar från din bank till vår, när du vill. Det är det perfekta alternativet om du vill spara tid och förenkla betalningsprocessen.

Om du vill göra en betalning via EFT skickar du din betalning till följande:
Kontonamn: Federal Express Corp. Sweden
Bank: HANDELSBANKEN
IBAN-nummer: SE43 6000 0000 0003 6192 7428
BIC: HANDSESS

Viktigt:

Se till att ange ditt fakturanummer när du gör en EFT-överföring eller uppge ditt kundnummer när du betalar flera fakturor för att säkerställa en snabb och korrekt betalning. Du kan även skicka en remissa till: 

E-post: HANDSESS @fedex.com
Fax: +31 20 50 05 623


FedEx Billing Online – vanliga frågor

Registrera dig

FedEx Billing Online är ett kostnadsfritt, snabbt och enkelt sätt att hantera dina fakturerings- och överföringsbehov, dina krediteringar och din tulldokumentation online. Du kommer inte längre att få pappersexemplar, utan digitalt signerade fakturor och krediteringar i PDF-format.

eInvoicing ger dig möjlighet att ta emot digitalt signerade fakturor och krediteringar i PDF-format via FedEx Billing Online. Du kommer inte längre att få pappersexemplar. De elektroniska fakturor som utfärdas av FedEx Billing Online har en digital signatur för att bekräfta deras ursprung, äkthet och integritet för såväl dig själv som din lokala skattemyndighet.

FedEx erbjuder en rad smidiga betalningsmetoder, till exempel:

 • Autogiro
 • Elektronisk banköverföring

Oavsett hur du väljer att betala din faktura är du alltid berättigad att registrera dig för att ta emot dina fakturor elektroniskt via FedEx Billing Online. Detta betyder att en snabbare faktura- och kredithantering finns tillgänglig för dig online, utan kostnad.

FedEx Billing Online är ett lätthanterligt, smidigt och effektivt sätt att sköta din FedEx-faktureringsprocess. Vi meddelar dig så snart dina dokument är klara så att du kan:

 • Visa och hantera din faktura-, krediterings- och tullinformation online på ett enkelt sätt
 • Ladda ned, spara eller skriva ut dina faktura-, krediterings- och tulluppgifter som PDF, XML, XLS eller CSV
 • Hantera flera konton med ett enda användar-ID
 • Skapa dynamiska överföringar för betalning offline
 • Skapa kredit- eller debetbetalningar via Autopay
 • Bestrida försändelseavgifter på ett enkelt sätt

Du behöver tillgång till Internet och en webbläsare. FedEx Billing Online är kompatibelt med de aktuella versionerna av alla större webbläsare.

Registrera dig för FedEx Billing Online genom att gå till fedex.com och välja Visa/betala fakturor online under Hantera mitt konto. Om du redan har ett användarnamn och lösenord för fedex.com klickar du på Logga in och verifierar din kontoinformation. Om du är ny på fedex.com registrerar du dig genom att klicka på länken Registrera dig nu på inloggningssidan.

Logga in på FedEx Billing Online, klicka på Mina alternativ längst upp på sidan och sedan på Hantera kontoinställningar. Rulla ned till Ändra faktureringsmedium, välj Endast elektroniska i menyn och klicka sedan på Ändra faktureringsmedium.

Ja. Dessa dokument har en digital signatur för att bekräfta deras ursprung, äkthet och integritet för såväl dig själv som din lokala skattemyndighet.
FedEx Billing Online använder sig av den högsta nivån av digital signatur (en kvalificerad digital signatur) som uppfyller EU:s momsdirektiv.

FedEx kontrollerar den digitala signaturen som är inbäddad i varje digitalt signerad faktura och kreditering och tillhandahåller en verifieringsrapport som bekräftar dess integritet. Detta PDF-dokument är bevis för din lokala skattemyndighet att dokumentets digitala signatur har kontrollerats. Du kan själv verifiera dokumentets digitala signatur genom att använda tjänster som www.signature-check.com.

Den första användaren som registrerar ett konto för FedEx Billing Online blir automatiskt administratör. Lämna all företags- och kontaktinformation som begärs samt vid behov två aktuella FedEx-fakturanummer som utfärdats de senaste 60 dagarna. Om du inte har två nyligen utfärdade fakturanummer kontaktar du FedEx kundtjänst via Kontakt- och supportcenter för kontoverifiering per telefon.

Säkerheten för din kontoinformation är mycket viktig för FedEx. FedEx Billing Online krypterar automatiskt din hemliga information med hjälp av SSL-protokoll (Secure Sockets Layer) med en krypteringsnyckel som är 256 bitar lång.

Kontoinformation

När du registrerar ett konto för FedEx Billing Online kan du använda länken Lägg till ett konto (från Kontosammanfattning) för att registrera ytterligare konton för FedEx Billing Online med samma användar-ID.

Om ditt företag för tillfället har flera FedEx-kontonummer som går till ett enda huvudkonto behöver du bara registrera huvudkontot för att visa alla försändelser som debiterats huvudkontot eller något av de konton som hör ihop med det.

Om du vill hantera varje faktureringskonto med ett separat användar-ID kan du genomföra den inledande registreringsprocessen för varje konto och välja lämpliga användar-ID:n och lösenord.

Dina fakturor kommer att presenteras på samma sätt som förut. Antingen får du en separat faktura för varje konto eller så bibehålls formatet om du för närvarande får en faktura med avgifter för alla dina konton.

Du kan upprätta ett överordnat/underordnat förhållande mellan dina konton. Välj länken Lägg till ett konto på skärmbilden Kontosammanfattning, ange FedEx-kontonumret och företagsnamnet på det underordnade kontot och klicka sedan på knappen Lägg till ett underordnat konto. Det underordnade kontot måste ha samma faktureringsland som det överordnade kontot.

Om du har konton som har olika faktureringsländer kan du konfigurera dem som huvudkonton. Välj alternativet Hantera kontoinställningarfliken Mina alternativ, klicka på Lägg till ett huvudkonto och ange FedEx-kontoinformationen. FedEx Billing Online kommer att visa en rullgardinslista som låter dig växla mellan varje tillgängligt huvudkonto.

Ja. Om du vill ge dina konton anpassade namn väljer du Hantera kontoinställningar i menyn Alternativ. Under Redigera kontoinformation väljer du respektive konto, anger det anpassade namnet i fältet Nytt butiks-ID och klickar sedan på knappen Uppdatera butiks-ID.

Fakturadetaljer

När du har loggat in på FedEx Billing Online får du se en kontosammanfattning som innehåller en lista över dina öppna fakturor med respektive saldon, det totala beloppet som ska betalas och, i förekommande fall, totalt belopp som förfallit till betalning.

Fakturor grupperas efter sin aktuella Fakturastatus. Följande grupperingar finns och utifrån dem kan du välja de fakturor som du vill visa:

 • Alla öppna: Detta är standardvyn och den visar alla tillgängliga fakturor på FedEx Billing Online som för tillfället är öppna, inklusive de som är Förfallna till betalning eller Bestridna.
 • Förfallna till betalning: Denna vy visar endast de fakturor som har status Förfallna till betalning.
 • Betalda/Stängda: Denna vy visar fakturor för vilka det för tillfället inte finns något belopp att betala.
 • Bestridna: Denna vy visar de fakturor för vilka du har bestridit fakturabeloppen.

Om du vill visa detaljer på fakturanivå klickar du på ett Fakturanummer på skärmbilden Kontosammanfattning. På skärmbilden Fakturadetaljer klickar du på Flygfraktsedelnummer för att visa försändelsedetaljerna.

Fakturainformationen är tillgänglig i 180 dagar sedan fakturan betalats i sin helhet.
Om du vill visa betalda fakturor klickar du på grupperingsfliken Betalda/Stängda som visas ovanför listan med fakturor. Vi rekommenderar att du regelbundet laddar ned och sparar dina fakturor för dina egna register.

Du kan visa en PDF-version av din faktura genom att klicka på PDF-ikonen för fakturan som visas i Kontosammanfattning. Du kan skriva ut eller ladda ned en PDF-version av din faktura genom att klicka på Fakturanummer i Kontosammanfattning, klicka på Ladda ned faktura, välja PDF i rullgardinsmenyn för nedladdning och klicka på knappen Skapa nedladdning. Glöm inte att klicka på knappen Uppdatera så att filerna blir aktiva. PDF-filen bör bli tillgänglig i ditt Nedladdningscenter i avdelningen Sök/Ladda ned inom några sekunder och kommer att vara tillgänglig i 14 dagar.

 OBS! För att kunna visa fakturan i PDF-format kan du behöva installera gratisprogrammet Adobe Reader på din dator.

Du kan visa, skriva ut eller ladda ned en PDF-version av din kreditering genom att klicka på den PDF-ikon för krediteringen som visas i vyn Fakturahistorik.

Välj respektive fakturanummer för att komma till vyn Fakturadetaljer, klicka sedan på Flygfraktsedelnummer för skärmbilden Detaljer om spårnings-ID. Om du nu klickar på länken Ladda ned tulldokumentation skapar du ett PDF-dokument bestående av (i förekommande fall) flygfraktsedeln, den kommersiella fakturan och dokumenten för tullimportklarering i Nedladdningscenter.

Klicka på respektive fakturanummer för att komma till vyn Fakturadetaljer, klicka sedan på Flygfraktsedelnummer för skärmbilden Detaljer om spårnings-ID. Du kan nu klicka på länken Visa signerat leveranskvitto.

Adobe Reader har begränsad kapacitet för att validera digitala signaturer som inte är utfärdade i USA. Du kan bekräfta den digitala signaturens giltighet med hjälp av tjänster som www.signature-check.com eller den verifieringsrapport som inkluderas med alla digitalt signerade fakturor och krediteringar.

FedEx tar kortinnehavarens säkerhet på största allvar och vidtar därför åtgärder för att säkerställa att vi endast accepterar kreditkort från kortinnehavaren. När kreditkort kopplas till en betalningsprofil utförs en autentisering av kortuppgifterna tillsammans med den bank som utfärdat ditt kreditkort med hjälp av en transaktion på 1 USD (eller motsvarande i lokal valuta). Du blir ombedd av din bank att ange din PIN-kod/ditt lösenord som del av denna transaktion för att bekräfta din identitet. Transaktionen på 1 USD betalas aldrig till FedEx och återbetalas till dig inom cirka sju dagar av utfärdaren av ditt kort.

FedEx Billing Online utför en auktoriseringstransaktion på 1 USD (eller motsvarande i lokal valuta) mot det kredit-/betalkort som läggs till i en ny eller uppdaterad betalningsprofil. Denna debitering görs endast för att bekräfta att kredituppgifterna är giltiga och denna betalning görs aldrig till FedEx och återbetalas till dig inom cirka sju dagar av utfärdaren av ditt kort.

Du kan registrera ditt konto i FBO AutoPay. Du hittar mer information i nedanstående avsnitt om FBO AutoPay.

Välj en eller flera fakturor som är öppna eller förfallna till betalning i Kontosammanfattning och klicka på knappen Betala. Dessa poster visas då i din Betalningsöversikt. Godkänn det belopp som du vill betala och klicka på Fortsätt betalningsförloppet. Du får en sista möjlighet att granska uppgifterna i din översikt eller göra ändringar på bekräftelsesidan. När du har bekräftat uppgifterna skapar FedEx Billing Online en dynamisk remissa för det godkända beloppet. Om ditt faktureringsland använder inbetalningskort kommer enskilda inbetalningskort att finnas tillgängliga för utskrift för varje godkänd faktura.

FedEx Billing Online låter dig skriva ut betalningsinstruktioner på nytt under sju kalenderdagar från det ögonblick då de ursprungligen skapades. Du kan visa eller skriva ut dessa aktiva betalningsinstruktioner under Betalningsstatus i rullgardinsmenyn i Kontosammanfattning.

När din betalning har utförts drar FedEx Billing Online automatiskt av din betalning från det belopp som ska betalas. Onlinebetalningar utförs inom 48 timmar. Om du har betalat hela ditt fakturasaldo ändrar FedEx Billing Online fakturans status till Stängd. Du kan visa historiken för alla betalningar som utförts för en viss faktura genom att klicka på statusindikatorn i kolumnen Fakturastatus i fakturalistan i Kontosammanfattning.

Bestridanden

Om du har invändningar mot en faktura eller en specifik försändelse och behöver bestrida den före betalningen kan du skicka in ett bestridande online.

Om du vill bestrida en hel faktura klickar du på Fakturanummer på skärmbilden Kontosammanfattning. På den följande skärmbilden Fakturadetaljer klickar du på knappen Bestrid faktura.

Du kan bestrida enskilda försändelser genom att klicka på aktuellt Flygfraktsedelnummer och knappen Bestrid.

Du blir ombedd att välja en anledning till bestridandet och lämna ytterligare information som beskriver typ av bestridande.

När du skickar in en begäran om bestridande kommer en FedEx-representant att kontakta dig för att begära mer information eller informera dig om resultatet av bestridandet. FedEx Billing Online indikerar att ett bestridande gjorts men visar inte statusen för bestridanden.

Sökning och nedladdningar

Använd funktionen Ny sökning eller Nedladdning om du känner till det specifika fakturanumret, flygfraktsedelnumret eller betalningsreferensnumret. Ange informationen och klicka på knappen Snabbsökning. Hittas ditt dokument dirigeras du till respektive sida för mer information.

Använd funktionen Ny sökning eller Nedladdning för att hitta fakturor som innehåller en viss tjänst, har en viss status eller täcker ett specificerat datumintervall. Du behöver inte ha något särskilt fakturanummer eller flygfraktsedelnummer tillgängligt. Välj kriterierna från de olika listrutorna och klicka på knappen Sök för att visa dina sökresultat på skärmen.

Om du vill ladda ned sökresultaten i Excel-, CSV- eller XML-format klickar du på knappen Ladda ned data. Du måste ange namnet på den fil som du vill att FedEx Billing Online ska skapa samt dataformatet (Excel, CSV eller XML). Dina resultat sparas i Nedladdningscentret där du kan ladda ned dem i upp till 14 dagar.

För att garantera att nedladdningsresultat visas snabbt förhindrar FedEx Billing Online nedladdning av mycket stora filer. Om din nedladdningsbegäran överskrider den maximala filstorleken på 30 MB och visar statusen ”Överskrider gränsen” ska du använda listrutorna och/eller alternativet för datumintervall för att minska den mängd poster som laddas ned.

Inställningar och administration

Välj Mina alternativ längst upp på sidan och välj Hantera användare, Hantera kontoinställningar, eller FedEx.com-profil. Här kan du bjuda in nya användare, hantera kontoinställningar, ändra administratören och uppdatera din FedEx Billing Online-profil.

Välj Mina alternativ längst upp på sidan och välj FedEx.com-profil. På den följande sidan kan du redigera ditt användarnamn och lösenord.

Om du har glömt ditt lösenord för FedEx Billing Online klickar du på länken Har du glömt ditt lösenord? på huvudinloggningsskärmen för FedEx Billing Online. Du blir ombedd att lämna information som verifierar din identitet och sedan får du en lösenordspåminnelse via e-post.

Välj Mina alternativ längst upp på sidan och välj Hantera användare. Därefter får du se en lista över alla användare som har tillgång till onlinefakturor på detta faktureringskonto. Här kan du bjuda in nya användare genom att ange deras för- och efternamn och e-postadress, eller ta bort nuvarande användare. Endast FedEx Billing Online-administratören kan visa, lägga till eller ta bort användare för ett konto.

Välj Mina alternativ längst upp på sidan och välj Hantera användare. Därefter får du se en lista över alla användare som har tillgång till onlinefakturor på detta faktureringskonto. Endast FedEx Billing Online-administratören kan visa listan med användare för ett konto.

Välj Mina alternativ längst upp på sidan och välj Hantera användare. Under Byt administratör väljer du namnet på en befintlig användare i rullgardinsmenyn och klickar på knappen Byt administratör. Endast den nuvarande FedEx Billing Online-administratören kan utse en ny administratör.

Nej. Endast den nuvarande administratören av kontot får e-postmeddelanden från FedEx Billing Online.

Välj Mina alternativ längst upp på sidan och välj Hantera användare. Därefter får du se en lista över alla användare som har tillgång till onlinefakturor på detta faktureringskonto. Här kan du bjuda in nya användare genom att ange deras för- och efternamn och e-postadress, eller ta bort nuvarande användare. Endast FedEx Billing Online-administratören kan visa, lägga till eller ta bort användare för ett konto.

Om du vill få pappersfakturor igen måste du avregistrera ditt konto från FedEx Billing Online. Logga in på FedEx Billing Online, klicka på Mina alternativ längst upp på sidan och sedan på Hantera kontoinställningar. Bläddra ned till Ändra faktureringsmedium, välj Avregistrera dig från FedEx Billing Online i menyn och klicka sedan på Ändra faktureringsmedium.

Om du vill ha ytterligare support klickar du på alternativet Kontakta support för Billing Online i menyn Hjälp på valfri skärmbild. Du dirigeras till ett onlineformulär där du kan lämna uppgifter om din fråga till supporten.

FBO AutoPay

FBO AutoPay ger dig möjlighet att koppla ditt FedEx-konto i FedEx Billing Online till ett kreditkort så att nya fakturor automatiskt debiteras från det valda kreditkortet. Betalningar kan göras med ett kreditkort från American Express, MasterCard eller Visa.

För att konfigurera FBO AutoPay ska du se till att ha skapat en Betalningsprofil med de betalningsuppgifter som du vill använda. Sedan klickar du på knappen Registrera i AutoPay på skärmbilden Hantera betalningsinställningar.

Ja. I menyn Mina alternativ väljer du Hantera betalningsinställningar. Klicka på länken Redigera i den betalningsprofil som du vill uppdatera, gör de ändringar som behövs och klicka sedan på knappen Uppdatera profil för att spara.

Du kan visa flera konton genom att lägga till ett huvudkonto. Välj alternativet Hantera kontoinställningar på fliken Mina alternativ, välj sedan Lägg till ett huvudkonto och ange FedEx-kontoinformationen.

FedEx AutoPay

FedEx AutoPay ger dig möjlighet att koppla ditt FedEx-konto till ett kreditkort så att nya fakturor automatiskt debiteras från det valda kreditkortet. Betalningar kan göras med ett kreditkort från American Express, MasterCard eller Visa.
Du behöver inte registrera dig för FedEx Billing Online.

Om du använder FedEx AutoPay betalas alla fakturor som utfärdas till ditt konto automatiskt med det kreditkort som är kopplat till ditt FedEx-konto. Dessa fakturor är inte tillgängliga för betalning via FedEx Billing Online.

Om en faktura inte kan behandlas blir den emellertid utestående och visas på skärmbilden Kontosammanfattning i FedEx Billing Online i en avdelning vid namn Fakturor förfallna till nekanden. Om du klickar på knappen Uppdatera och betala kan du sedan verifiera att dina FedEx AutoPay-uppgifter är korrekta, uppdatera efter behov och spara så att dina utestående fakturor skickas till betalning.

Om du vill uppdatera dina kreditkortsuppgifter väljer du menyn Uppdatera kreditkort som tar dig direkt till skärmbilden för din kreditkortsprofil. Uppdatera dina kreditkortsuppgifter och klicka på Enter för att bekräfta.