en man som skriver på en bärbar dator

Tull och moms

Tull och moms

Varför måste jag betala tullavgift och moms?

Du kanske inte hade förväntad dig att få en tull- och momsfaktura, så vi har sammanställt några vanliga frågor och svar för att hjälpa dig att förstå vad som ingår i de här avgifterna.

Om du har fler frågor kan du vända dig till kundtjänst.

Vad är tullavgift och moms? 

Tullavgift är en skatt som taxeras för alla produkter som levereras från ett land utanför EU. Den kontrolleras av det svenska Tullverket, och syftet är att få upp kostnaden för importerade varor till samma nivå som EU-producerade, för att hålla konkurrensen rättvis.

 

Vem måste betala? 

Personen eller företaget som tar emot leveransen är juridiskt skyldig att betala tullavgifterna, såvida avsändaren inte har gått med på att betala dessa avgifter i köpeavtalet. 

 

Vad är Utläggsavgift? 

FedEx betalar tull- och skatteavgifterna till Tullverket å dina vägnar så att ditt gods kan passera genom tullen.

Detta medför en utläggsavgift, beroende på tull- och skattesumman, enligt följande:

Tull- och skattesumma Utläggsavgift
0 till 513,50 SEK 30 % av tull- och skattesumman med ett minimum på 51,50 SEK
513,50 till 6 160,00 SEK En fast avgift på 154 SEK
6 160,00 SEK+ 2,5 % av tull- och skattesumman

Varför informerade FedEx Express inte mig om detta vid leveransen? 

Om det är möjligt så kontaktar vi dig med beräknade kostnader för tullavgifter och moms innan din försändelse handläggs av Tullverket. Men detta är inte alltid möjligt och ofta informeras vi inte om vilka avgifter som debiteras förrän efter din försändelse har levererats.

Jag betalade skatt när jag köpte varan 

Varor som köps från ett land utanför Sverige kan vara föremål för skatter i ursprungslandet och avsändaren kan debitera dig för detta. Om så är fallet kommer Tullverkets importavgifter ändå att debiteras när varorna anländer till Sverige, eftersom dessa är separata avgifter.

 

Jag betalade tull- och momsavgifter före leveransen 

Du kan debiteras uppskattade avgifter vid importtillfället. Dessa beräknas innan Tullverket har bedömt din försändelse. Om den uppskattade summan är lägre än den slutliga avgiften kommer du att debiteras mellanskillnaden, om den är högre kommer vi att återbetala mellanskillnaden.

Om beloppet på din faktura skiljer sig från beloppet du betalade i förskott ska du kontakta FedEx kundtjänst.

 

Jag tror att avsändaren har betalat för alla avgifter för denna försändelse

Tull- och momsavgifter bedöms inte förrän försändelsen ankommer till Sverige. Om avsändaren säger att de har betalat FedEx för dessa avgifter, avser detta oftast betalningen för transportavgifterna och inte tullavgifter eller moms.

Jag är på tillfälligt besök i Sverige

Du kommer att behöva betala importavgifter men kan ha rätt att kräva tillbaka dessa avgifter när du lämnar Sverige. Detta beror på de individuella omständigheterna för din försändelse. Kontakta kundtjänst på för ytterligare information.  

 

Jag köpte mina varor på internet 

Priserna som visas på webbplatser utanför EU inkluderar vanligtvis inte svensk moms. Detta kan göra att produkterna verkar vara billigare än de är i Sverige.  

 

Försändelsen är en gåva 

Artiklar med värde upp till 500 SEK som uppfyller följande kriterier är inte föremål för importavgifter: Försändelsen måste skickas direkt från en person till en annan person.

  • Avsändaren måste vara en privatperson och mottagaren måste ta emot försändelsen på en privat adress.
  • Gåvan måste skickas kostnadsfritt och vara av en ”tillfällig natur”.
  • Ordet ”gift” (gåva) måste finnas på fraktsedeln och den kommersiella fakturan.
  • Alla artiklar måste specificeras med egen fullständig beskrivning och värde.

Observera att alla artiklar som innehåller alkohol eller tobak kommer att vara föremål för punktskatt. Artiklar som innehåller livsmedel kan kräva ytterligare dokumentation och vara föremål för ytterligare kontroller som kan medföra extraavgifter.

 

Försändelsen innehåller prover 

Prover får importeras till Sverige utan tullavgifter eller moms så länge varorna uppfyller följande villkor:

  • Kan endast användas som prover.
  • Är av ringa värde.
  • Är avsedda för beställning av den typ av varor som representeras.

Den kommersiella fakturan och andra dokument som medföljer försändelsen måste förklara denna information. Detta gör det möjligt för Tullverket att göra en lämplig registrering.

 

Mina varor är begagnade

Tullverket beräknar tullavgifter och moms utan hänsyn till varans ålder eller tidigare ägande. Om du köper antikviteter eller originalkonstverk används en lägre momssats om varorna uppfyller de korrekta kriterierna.

Hur avvisar jag försändelsen? 

För att klassificeras som en avvisad import måste din försändelse överensstämma med följande kriterier:

  • varorna är defekta, skadades innan Tullverkets förtullning eller överensstämmer inte med leverantörens allmänna kontraktsvillkor.
  • Alla anspråk måste göras innan varorna returneras eller förstörs.
  • Alla anspråk måste göras inom 12 månader från Tullverkets ursprungliga förtullning.

Du kommer att behöva betala alla tullavgifter och moms till FedEx, och därefter ansöka direkt till Tullverket om avvisning av din försändelse.

Mer information om tullavgifter och moms 

Kontakta Tullverket på 0771 520 520 eller besök Tullverkets webbplats.

 

Jag har en allmän fråga om fakturor eller konton

Klicka här för att skicka in dina uppgifter på internet eller ring kundtjänst på 0200 252 252.

Om din fråga berör momsändringar för EU ska du besöka vår dedikerade sida här.

Hur man betalar


Bankernas automatiserade clearingsystem

BACS

Skicka en remissavi med e-post till stoimport@mail.fedex.com eller faxa till +468-592 579 78.

Kontonummer: 6001-361 927 428 Bank: Handelsbanken

VIKTIGT! Märk din betalning med ditt fakturanummer.

Kredit- eller betalkort

Kredit- eller betalkort

Ring vår automatiska telefontjänst på 0200 252 252 och välj alternativ 2, alternativ 1 och sedan alternativ 1.

Kom ihåg att ha ditt fakturanummer till hands.


All information är korrekt vid publiceringen och Federal Express Europe Inc tar inget ansvar för att tredje parters kontaktuppgifter kan förändras utan föregående meddelande. Tullverket fattar slutliga beslut gällande all import. Villkor för din faktura från Federal Express Europe Inc finns på baksidan av fakturan.