Om FedEx

Om FedEx

Om FedEx

Våra lösningar sammanför människor och möjligheter.

Att sammanföra människor med varor, tjänster och idéer skapar möjligheter och förbättrar liv. På FedEx anser vi att en sammanlänkad värld är en bättre värld, och den övertygelsen leder oss i allt vi gör.

Företagsinformation

Företagsinformation

FedEx europeiska nätverk erbjuder leverans nästa dag till hundratals affärsmarknader.

Våra anställda

Våra anställda

FedEx är ett företag i världsklass tack vare vårt fokus på medarbetarna.

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling

FedEx arbetar hängivet för att sammanlänka vår värld samtidigt som vi minimerar vår miljömässiga påverkan.

Samhällsmedborgare

Samhällsmedborgare

Under den globala filantropiska plattformen FedEx Cares har FedEx åtagit sig att investera 200 miljoner USD i 200 samhällen till år 2020.

Idrottssponsring

Idrottssponsring

FedEx samarbetar därför med några av världens främsta sportevenemang. Tillsammans arbetar vi hängivet för att leverera i världsklass både på och utanför planen.

Resurser

Resurser

Här kan du hämta publikationer, rapporter, ackrediteringar för kvalitetsstandarder samt andra användbara dokument.

Brexit

Brexit

Vi vill att våra kunder ska veta att FedEx och TNT har en stark position för att stödja behoven av försändelser över gränser både i dagsläget och framöver.