Bild på jorden

Priority Earth:

Priority Earth:

Vårt initiativ för att leverera en mer hållbar framtid

Vårt initiativ för att leverera en mer hållbar framtid

Vi arbetar för att leverera en mer hållbar framtid med målet att nå en koldioxidneutral verksamhet 2040. Priority Earth är vårt initiativ för att nå dit. Det är vår viktigaste leverans någonsin, eftersom den sker till adressen vi alla delar tillsammans. 

leende kvinna och leverans av en försändelse

ESG-rapporten för 2021 finns tillgänglig nu

ESG-principer (principer för miljö, socialt ansvar och styrning) har legat till grund för vår rapportering sedan dessa ansträngningar började för 13 år sedan. Läs vår senaste rapport för att lära dig mer om vårt engagemang för att knyta an till samhällen där vi bor och arbetar på ett ansvarsfullt sätt.

Vårt tredelade initiativ för att främja miljöförvaltning

Idéikon
Idéikon

Innovation inom verksamheten för att minska miljöpåverkan

Vi minskar utsläpp och avfall, ersätter äldre tekniker och fordon och revolutionerar våra anläggningar och emballage. Vi förstår vår roll när det gäller att skydda och bevara vår planet.

Bokikon
Bokikon

Vi agerar genom forskning och utveckling

Vi är inte bara intresserade av hållbarhet. Vi är investerade. Vi har lovat 100 miljoner dollar för att hjälpa till att etablera Yale Center for Natural Carbon Capture, där forskare kommer att fokusera på sätt att eliminera och lagra jordens överskott av koldioxid. Dessutom samarbetar vi med GM:s Brightdrop för att frakt via elbilar ska bli verklighet.

Återvinningsikon
Återvinningsikon

Vi inspirerar andra att agera mer hållbart

Vi sitter alla i samma båt och var och en av oss spelar en roll. Oavsett om du letar efter sätt att agera mer hållbarhet hemma eller på jobbet kan vi hjälpa till. Få inspiration om allt från att minska avfallet till att använda miljövänliga förpackningar. Du kan till och med lära dig att minska på kostnaderna i processen.

Våra ansträngningar satta i rörelse

För att kunna uppnå en koldioxidneutrala verksamhet senast 2040

 

Bokikon
Bokikon

utfäster vi 100 miljoner dollar för etableringen av Yale Center for Natural Carbon Capture, där forskare kommer att fokusera på sätt att eliminera och lagra jordens överskott av koldioxid

Ikon för leverans
Ikon för leverans

konverterar vi hela vår upphämtnings- och leveransflotta till elfordon utan utsläpp

Bränsleikon
Bränsleikon

utgår vi från våra FedEx® Fuel Sense-initiativ när vi fortsätter vårt arbete för att minska flygbränsleförbrukningen

Bilikon
Bilikon

fortsätter vi att investera i alternativa bränslen som kan minska utsläppen från flygplan och fordon

Ikon för förnybar energi
Ikon för förnybar energi

investerar vi i effektiva anläggningar, förnybar energi och andra energihanteringsprojekt

gör vi framsteg för planeten

Hållbarhetsvideo

rör vi oss mot vårt mål om en koldioxidneutral verksamhet

Utforska några av de åtgärder vi vidtar för att arbeta mer hållbart på lång sikt.

2020 Global Citizenship Report

Vi inger förtroende genom vår öppenhet

Vi ger åtkomst till alla våra hållbarhetsrapporter, inklusive vår ESG-rapport för 2021.

FedEx-medarbetare som volontärarbetar

Vi ger mänskligheten en hjälpande hand

Vi ger mänskligheten en
hjälpande hand

Ta reda på hur vi förbättrar planeten bortom hållbarhet, genom bistånd och volontärarbete.