Leende man och kvinna som pratar under ett affärsmöte

Vi agerar genom forskning och utveckling

Vi agerar genom forskning och utveckling

Hållbarhet: Tidigare framsteg, framtida fokus

Hållbarhet och miljöförvaltning har alltid varit prioriteringar för oss. Och vi har kommit långt. 

Mellan räkenskapsåren 2009 och 2020 (FY09–FY20) växte vår genomsnittliga dagliga försändelsevolym med 110 %. Trots den otroliga tillväxten minskade vi intensiteten av våra koldioxidutsläpp med nästan 40 % på intäktsbasis under samma tid.  

Nu är vårt mål koldioxidneutralitet senast 2040. Så här samarbetar vi med branschledare för att påskynda våra framsteg. 

Mellan räkenskapsåren 2009 och 2020 (FY09–FY20) växte vår genomsnittliga dagliga försändelsevolym med 110 %. Trots den otroliga tillväxten minskade vi intensiteten av våra koldioxidutsläpp med nästan 40 % på intäktsbasis under samma tid. 

Nu är vårt mål koldioxidneutralitet senast 2040. Så här samarbetar vi
med branschledare för att påskynda våra framsteg. 

Grafik för paketvolymerna och CO2e-utsläppen 2009 och 2020
Grafik för paketvolymerna och CO2e-utsläppen 2009 och 2020

                                                   *på intäktsbasis

Vi hjälper till att etablera Yale Center for Natural Carbon Capture

Som en del av vår investering på 2 miljarder dollar för en koldioxidneutral verksamhet har vi utfäst 100 miljoner dollar till Yale University för att hjälpa till att etablera Yale Center for Natural Carbon Capture. På centret kommer forskare att fokusera på att kompensera utsläppen av växthusgaser genom att eliminera och lagra jordens överskott av koldioxid. De kommer att utforska en kombination av kort- och långsiktiga metoder och arbeta med andra experter inom naturvetenskap och teknik. I slutändan är målet att skapa en portfölj av koldioxideliminerande strategier som kommer att påverka de globala utsläppen inom flygsektorn.


chattikon
chattikon

”Det är en invecklad utmaning att ta itu med klimatförändringarna som kräver akuta åtgärder, och naturliga strategier för att lagring av koldioxid kommer att vara en central del av de åtgärderna.”

Dr Ingrid C. “Indy” Burke
Carl W. Knobloch, Jr. Dean

Yale University School of the Environment


Vi samarbetar med BrightDrop för att erbjuda ett system för elektriska fordon

BrightDrop, det nyaste företaget i General Motors-familjen, erbjuder elektriska leveranssystem, inklusive motoriserade pallar och skåpbilar. De möjliggör utsläppsfria leveranser samtidigt som de minskar paketets beröringspunkter och förarnas fysiska belastning.


chattikon
Chattikon

”Med det här nya upplägget med [BrightDrop]-produkterna hjälper vi till att förbättra säkerheten, tryggheten och tidsprognoserna hos FedEx Express-försändelser, samtidigt som vi minskar vår miljöpåverkan och skyddar våra kurirers välbefinnande.”

Richard Smith
FedEx Express Regional President i Nord- och Sydamerika


Välgörenhetssamarbeten syftar till att få européer att börja använda lådcyklar

Lådcyklar har identifierats som ett hållbart transportmedel med outnyttjad potential. I många europeiska städer utgör de ett realistiskt alternativ till privata fordon för korta, dagliga resor.

Vi arbetar med Global Alliance of NGOs for Road Safety och Europeiska cyklistförbundet om ett projekt som syftar till att främja cykelanvändning som ett säkert och hållbart alternativ till bil.

När det nu går in i sitt tredje år kommer små flottor av lådcyklar att rullas ut för allmän användning i Poznań (Polen), Valencia (Spanien) och regionen Puglia (Italien) senare i år. Genom möjligheter som dessa hjälper vi till att forma allmänhetens beteende och ger medborgarna möjlighet att göra hållbara val.


Samarbete med nederländsk ideell organisation banar vägen för en mer hållbar transportsektor i Europa

Vid sidan av vår egen resa att nå vårt mål om en koldioxidneutral verksamhet senast 2040, bygger vi relationer för att påskynda hållbara lösningar inom vår bransch. Tillsammans med den miljöinriktade välgörenhetsorganisationen Natuur & Milieu (natur och miljö) har vi utvecklat tre projekt som syftar till att erkänna hållbara lösningar och minska koldioxidavtrycket för logistiken i anläggningar och vid väg- och lufttransporter.

Vi eftersträvar att hjälpa små och medelstora åkerier att elektrificera sin verksamhet, främja användningen av förnybar energi och laddningsbar infrastruktur i distributionscenter, och slutligen stödja användningen av syntetiskt flygbränsle i Europa.