Resurscenter

Resurser

Resurser

Bolagsrapporter

På FedEx arbetar vi för full öppenhet och sund bolagsstyrning. Vi publicerar relevant bolagsinformation ofta för att säkerställa att alla våra intressenter är helt informerade och välunderrättade.


Kvalitetsstandardscertifieringar

FedEx är certifierat mot den internationella standarden för kvalitetsstyrningssystem ISO 9001 av Lloyd's Register Quality Assurance (LRQA).


Mer om våra tjänster och lösningar

Oavsett om din verksamhet importerar eller exporterar, oavsett om dina försändelser måste vara framme nästa dag eller inte, oavsett om du skickar små paket eller tunga pallar har FedEx lösningar för dig.