FedEx Express-skåpbil med naturskön kanjon i bakgrunden

Rapportering om miljö, socialt ansvar och styrning (ESG)

Rapportering om miljö, socialt ansvar och styrning (ESG)
Global Citizenship Report för 2021

ESG-rapport för 2021

Läs vår ESG-rapport för våra framsteg och resultat inom väsentliga ESG-områden under räkenskapsåret 2020, som avslutades den 31 maj 2020. Rapporten hänvisar till indikatorer från Global Reporting Initiative (GRI) Standards, Sustainability Accounting Standards Board (SASB) och Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).

Grafiken Våra intressenter

Väsentliga ESG-områden

Vår väsentlighetsbedömning beskriver våra ESG-prioriteringar för våra kunder, medarbetare, aktieägare, partnerföretag och andra intressenter. Vår senaste bedömning 2019 utvärderade de områden som tidigare identifierats som viktigast ur affärs-, intressent- och samhällsperspektiv samt identifierade nya och framväxande områden.

CDP-logotyp

Svar från CDP för 2020

CDP är den globala informationsplattformen för miljöpåverkan som vi rapporterar till varje år. För 2020 fick vi betyget B (på ledningsnivå) på CDP:s klimatförändringsrankning för hållbarhets- och utsläppshanteringsinsatser.


Rapportarkiv

Global Citizenship Report för 2014

Global Citizenship Report för 2014

Global Citizenship Report för 2013

Global Citizenship Report för 2013

Global Citizenship Report för 2012

Global Citizenship Report för 2012

Global Citizenship Report för 2011

Global Citizenship Report för 2011

Global Citizenship Report för 2010

Global Citizenship Report för 2010

Global Citizenship Report för 2009

Global Citizenship Report för 2009

Global Citizenship Report för 2008

Global Citizenship Report för 2008