FedEx-lastbil som kör på en naturskön bergsväg

Vår strategi för innovativa verksamheter

Vår strategi för innovativa verksamheter

Vi arbetar för att leverera en mer hållbar framtid

Vår strategi för hållbarhet fokuserar på tre viktiga idéer: minska, ersätta och revolutionera. Vi fokuserar på att minska utsläpp och avfall, ersätta äldre teknik och fordon och revolutionera våra flottor och anläggningar. Det här strategin gör det möjligt för oss att använda våra resurser effektivt och ansvarsfullt.  


Se hur vi rör oss hållbarhet inom vart och ett av dessa nyckelområden:


Flygplansikon (start)

Uppe bland molnen: Modernisering och nyutveckling av våra flygplan

Med nästan 700 flygplan använder vi mycket flygbränsle. Det står för ca 61 % av vårt utsläppsavtryck.

Vi tar ansvar

Droppikon
 • Vi minskar på bränsleförbrukningen genom FedEx® Fuel Sense

Vi minskar på bränsleförbrukningen genom FedEx® Fuel Sense

Flygplansikon (start)
 • Vi ersätter flygplan med mer effektiva sådana

Vi ersätter flygplan med mer effektiva sådana

Idéikon
 • Vi arbetar nyskapande med biodrivmedel

Vi arbetar nyskapande med biodrivmedel

Vi ser resultat*

Ikon med bockmarkering
 • Vi sparade ca 965 miljoner liter bränsle

Vi sparade ca 965 miljoner liter bränsle

Ikon med bockmarkering
 • Vi lyckades dra ner på mer än 2,38 miljoner ton CO2e-utsläpp

Vi lyckades dra ner på mer än 2,38 miljoner ton CO2e-utsläpp

Dessa resultat motsvarar ett års utsläpp av växthusgaser från 516 976 personbilar.

Innovation i rörelse

Ikon för leverans

På marken: Uppgradering och optimering av fordon

Vår vägtransportflotta omfattar mer än 200 000 fordon och över 100 000 av dem ägs av företaget.

Vi tar ansvar

Vi minska antalet körda mil och bränslet som används på dessa sätt:

Körikon
 • Best practice för bilkörning

Best practice för bilkörning

ikon för leverans
 • Användande av elfordon

Användande av elfordon

Integrationsikon
 • Självkörande fordon och robotar

Självkörande fordon och robotar

Ikon för intermodal järnväg
 • Intermodal användning av järnväg

Intermodal användning av järnväg

ikon för kundtjänst
 • Mobila kommandocenter

Mobila kommandocenter

kartikon
 • Optimerade rutter

Optimerade rutter

meddelandeikon
 • Vi förespråkar ren teknik

Vi förespråkar ren teknik

Vi ser resultat*

ikon med bockmarkering
 • Vi sparade 201,4 miljoner liter bränsle

Vi sparade 201,4 miljoner liter bränsle

ikon med bockmarkering
 • Vi undvek 548 076 ton CO2e-utsläpp

Vi undvek 548 076 ton CO2e-utsläpp

ikon med bockmarkering
 • Vi använde oss av 4 091 elfordon och fordon med alternativa drivmedel

Vi använde oss av 4 091 elfordon och fordon med alternativa drivmedel

Dessa resultat motsvarar ett års utsläpp från 119 196 personbilar och ett år av elutsläpp från 99 554 hushåll.

Innovation i rörelse

Bild på Roxo

Vi utforskar nya sätt att leverera samma dag

En självkörande sista leveranssträcka kan låta som något från science fiction. Men det är möjligt med Roxo, vår leveransrobot som tar sig fram i trappor, klättrar över trottoarkanter och till och med använder körriktningsvisare för att kommunicera.

Kurir som skjuter en handhållen kärra framför sig

Vi arbetar nyskapande för att minska vår miljöpåverkan

Städer över hela Europa antar nya transportregler och -bestämmelser i syfte att bekämpa luftföroreningar. Får reda på hur vi reagerar med miljövänliga leveransalternativ, såsom elcyklar och handhållna kärror.

Ikon för detaljhandel

I våra anläggningar: Design som spar energi

Med fler än 5 000 luft- och vägtransportnav, lokala stationer, fraktservicecenter och butiker måste vi arbeta effektivt för att minska miljöpåverkan.

Vi tar ansvar

Ikon för projektledning
 • Formge och bygga effektiva anläggningar

Formge och bygga effektiva anläggningar

Idéikon
 • Vi uppgraderar belysningen

Vi uppgraderar belysningen

Ikon för förnybar energi
 • Vi strävar efter att ha förnybar energi på plats 

Vi strävar efter att ha förnybar energi på plats 

Vi ser resultat*

ikon med bockmarkering
 • Solenergiproduktion på plats:
  • 26 solenergianläggningar genererade mer än 24,5 miljoner kilowattimmar ren energi

Solenergiproduktion på plats:

 • 26 solenergianläggningar genererade mer än 24,5 miljoner kilowattimmar ren energi

Detta resultat motsvarar den mängd koldioxid som binds av över 8 500 hektar skog på ett år.

ikon med bockmarkering
 • Energihanteringssystem och modifierade belysningssystem:
  • Sparade mer än 238 miljoner kilowattimmar el under 2020
  • Undvek 193 462 ton CO2e-utsläpp

Energihanteringssystem och modifierade belysningssystem:

 • Sparade mer än 238 miljoner kilowattimmar el under 2020
 • Undvek 193 462 ton CO2e-utsläpp

Dessa resultat motsvarar om man skulle undvika CO2-utsläppen från elanvändningen från fler än 35 000 hushåll under ett år.

Innovation i rörelse

Bild på termostater

En ny typ av klimatkontroll

Se hur FedEx Office sparar 22 miljoner kilowattimmar energi på ett år med ett energihanteringssystem.

Bild på solpanelen på Florida FedEx Ground-anläggningen

Vi håller huvudet kallt

Läs om Florida FedEx Ground-anläggningen som använder solljus och solvärme för att hålla nere temperaturen. 

Bild på solpaneler på FedEx Ground-anläggningen på Maui

Vi säger aloha till solenergi

Upptäck hur vi förser en FedEx Ground-anläggning på Maui med ström från solpaneler och batterier.

E-postikon

Med vår förpackning: Använd material som är återanvändbara, återvinningsbara och tillverkade av återvunnet material

Vi levererar i genomsnitt mer än 15 miljoner paket varje arbetsdag. FedEx-märkta förpackningar utgör 72 % av det material vi köper in, vilket är den största kategorin sett till volym. 

Vi tar ansvar

Förpackningsikon (version 1)
 • Vi minimerar mängden material som används i emballagen

Vi minimerar mängden material som används i emballagen

Ikon för vikt i kg
 • Vi arbeta med kunderna för att optimera förpackningsstorlek och vikt

Vi arbeta med kunderna för att optimera förpackningsstorlek och vikt

Återvinningsikon
 • Vi maximerar återvinningen för att spara resurser och minska vårt avfall

Vi maximerar återvinningen för att spara resurser och minska vårt avfall

Vi ser resultat*

Ikon med bockmarkering
 • FedEx-märkta kartongförpackningar är 100 % återvinningsbara och består av 45 % återvunnet material.

FedEx-märkta kartongförpackningar är 100 % återvinningsbara och består av 45 % återvunnet material.

Hand som öppnar ett FedEx Pak

Mer fakta om papper och emballage

FedEx-märkta emballage är:

 • 80 % tredjepartscertifierade, vilket främjar ansvarsfull skogsförvaltning, skyddar mot avskogning och stöder biologisk mångfald.

Vi väljer certifierat papper.

 • 99,8 % av allt papper som köptes in av FedEx Office under räkenskapsåret 2020 (FY20) var tredjepartscertifierat.

Vi återvinner aktivt.

 • 69 % av det fasta avfallet som alstrades i vår verksamhet skickades till återvinning.

Innovation i rörelse

Hög med gamla uniformer som återanvänds

Från sliten till varm

Läs om våra medarbetare i São Paulo i Brasilien, som arbetade med ett lokalt företag för att återanvända gamla uniformer som filtar.

Par i ett kök som öppnar en Liviri-förpackning

Tuffa och verkningsfulla förpackningar

Se hur denna återförsäljare arbetade med FedEx Packaging Lab för att utveckla innovativa vinförpackningar som både skyddar och är hållbara.

internationell ikon

Fem regioner med ett enda fokus

Vårt fokus på hållbarhet vacklar inte baserat på var vi arbetar. Här är en titt på hur vi arbetar runt om i världen för att skydda planeten.

Karta med Kanada framhävd

Kanada

Genom att se till att våra förare använder miljövänlig körning sparar vi drivmedel och minskar utsläppen, vilket hjälper till att skydda luften vi andas in. I Kanada gör våra förare skillnad genom att accelerera långsamt, lätta på körpedalen innan de bromsar och inte gå på tomgång. Läs mer om vad vi gör i Kanada

Karta med Latinamerika och Karibien framhävda

Latinamerika och Karibien

Trafiken kan vara kraftig i stora städer och lastbilar bidrar till den dåliga luftkvaliteten. Vi använder elfordon och fordon med alternativa bränslen i Brasilien och Chile, och vi uppgraderar våra långtradare, lastbilar och traktorer i Brasilien för mer bränsleeffektivitet och lägre utsläpp. Se mer information om andra initiativ i Latinamerika och Karibien

Karta med Europa framhävd

Europa

I Amsterdam, Frankfurt, London, Milano, Madrid och Paris begränsar vi våra fordon och utsläppen i livliga stadskärnor. Våra senaste tillvägagångssätt, som lådcyklar, hjälper oss att förbättra framkomligheten, begränsa påverkan och navigera på smala gator i upp till 600 europeiska städer. Ta reda på mer om dessa och andra miljöstrategier i Europa

Karta med Mellanöstern, Indien och Afrika framhävda

Mellanöstern, Indien och Afrika

Vi designar anläggningar för att minimera användningen av energi, vatten och material. Vårt FedEx Express India-huvudkontor i Mumbai är LEED Gold-certifierat. Vi har ISO 14001-certifieringar i nio länder. Och vi har till och med en anläggning för solenergi i Sydafrika. Se vad vi gör mer i Mellanöstern, Indien och Afrika.  

Karta med Asien-Stillahavsregionen framhävd

Asien-Stillahavsregionen

Vårt växande detaljhandelsnätverk i detta område minskar påverkan som utsläpp och trafikstockningar. Dessutom utnyttjar vi alternativa bränslen, använder elfordon och öppnar solenergianläggningar för att minimera miljöpåverkan i fler än 30 länder och territorier i regionen. Lär dig om andra hållbarhetsinitiativ i Asien-Stillahavsregionen.  

*Källa: ESG-rapporten för 2021 (Om inte annat anges omfattar uppgifterna vart och ett av våra verksamhetsföretag och alla geografiska områden under vårt räkenskapsår 2020, som avslutades den 31 maj 2020.)