Spara energi och förbättra prestanda

Ett nytt energihanteringssystem på FedEx Office® sparade 22 miljoner kilowattimmar energi under det första året

 

18 januari 2021


termostater på väggen

”Kom jag ihåg att justera luftkonditioneringen innan jag åkte?”

De flesta av oss har ställt oss den här frågan någon gång. Men i fler än 1 500 FedEx Office-butiker hör det till det förflutna. Ett centraliserat energihanteringssystem ställer in kontroller för att justera temperaturen i byggnaden både under arbetstid och nattetid, övervaka VVS-utrustningsfunktioner, diagnostisera prestandaproblem och sätta fokus på möjligheter till energibesparing. Under 2019 sparade systemet mer än 22 miljoner kWh el och undvek 16 200 ton CO2e, vilket motsvarar en reducering av nästan 3 500 bilar på vägarna under ett år. Besparingarna 2020 förväntas bli ännu högre, och när framtida butiker öppnas kommer även de att använda energihanteringssystemet.

termostater på väggen

Enligt Ari Spitzer, Vice President of Real Estate vid FedEx Office, har systemet också en annan viktig fördel utöver sin energieffektivitet. ”Vid hantering av ett stort nätverk av värme- och luftkonditioneringsenheter är det en stor fördel att kunna övervaka hur de fungerar. Från en central plats och i realtid kan vi visa och kontrollera VVS-prestanda i våra butiker, upptäcka eventuella problem och snabbt hantera dessa problem för att se till att våra butiker är bekväma att vistas i och våra system effektiva.”

Vi håller ett öga på saker och ting

Med det toppmoderna energihanteringssystemet kan underhållsspecialisterna på FedEx Office hålla ett öga på tusentals olika VVS-enheter över hela företaget och inta ett mer proaktivt förhållningssätt till underhållet. Fred LaChance, Manager for Maintenance and Energy at FedEx Office, förklarar några av de andra fördelarna: ”Genom att kunna styra enheterna centralt kan vi genomföra universella förändringar som att stänga av enheterna inför lovdagar. Och genom olika analyser kan vi fatta välgrundade beslut om vilka enheter som behöver repareras eller bytas ut.”

Analyserna tillhandahåller också operativa data som är till hjälp för hyresvärden när äldre eller ineffektiva VVS-enheter måste bytas ut i förebyggande syfte. Dessa data kan inkludera en enhets energiförbrukning, dess förmåga att uppnå önskad temperatur och dess driftstid jämfört med andra enheter i området. Dessa proaktiva ersättningar sparar energi, tid och pengar samtidigt som komforten i butikerna säkerställs. Slutligen kan våra medarbetare använda hanteringssystemet när reparations- eller utbytesarbete pågår för att fjärrverifiera att det slutförts av tjänsteleverantören, oavsett om de arbetar i en FedEx Office-butik i närheten eller tusentals kilometer bort.

Kvinna som lämnar ett paket på en FedEx Office-butik

Komfort och kontroll

Om en VVS-enhet plötsligt fallerar kan utrymmet snabbt göra att både kunder och medarbetare känner obehag. Men med ett energihanteringssystem som kontinuerligt övervakar våra VVS-enheter för prestandafrågor minskar kritiska systemfel och butikskomforten förbättras. Faktum är att antalet VVS-problem som identifierades som nödsituationer minskade med 25 % mellan 2019 och 2020. Detta innebär att problem identifierades och åtgärdades innan butikens medarbetare kände obehag och rapporterade in problem. Och eftersom enheter med dålig prestanda ibland förbrukar mer ström när de kämpar för att hålla igång, kan man spara energi genom att undvika kritiska fel.

Aimee DiCicco, Senior Vice President of Sales på FedEx Office, sammanfattar det hela: ”Systemets betydande energi- och utsläppsminskningar speglar vårt bredare engagemang för hållbarhet – ett viktigt värde vi delar med våra kunder. Vi vet att de redan uppskattar våra certifierade hållbara pappersalternativ, utskriftstjänster på nätet och säker pappersåtervinning. Att spara energi i våra butiker är ytterligare ett sätt att vidta åtgärder inom ramen för vårt hållbarhetsåtagande till förmån för våra kunder, våra medarbetare och de samhällen där vi är verksamma.”