Avgifter för kompletterande klareringstjänster som tas ut för internationella försändelser

FedEx erbjuder standardlösningar för tullklarering, men vi har även ett omfattande utbud av mervärdeslösningar för försändelser med särskilda klareringsbehov. Tilläggstjänsterna som är tillgängliga kan skilja sig åt mellan länder/​områden, beroende på vilken typ av ytterligare bearbetning som krävs av lokala myndigheter eller om du eller din importör begär särskild bearbetning av FedEx tullagent. Vi kan ta ut en tjänsteavgift för att få din försändelse utlämnad av en myndighet eller för särskilda tjänster som du kan begära. Vi kan ta ut en avgift för vanliga tullklareringstjänster i vissa länder/​områden eller om ett av FedEx dotterbolag används. Vi kan ta ut och fakturera de här tjänsteavgifterna, vilka kan komma att ändras, till avsändaren, mottagaren eller en tredje part.

Avgifter som tas ut för kompletterande klareringstjänster kommer att listas som separata poster på fakturan för tullar och skatter. Du hittar mer information om tjänsterna som erbjuds i destinationslandet/-området där FedEx tillhandahåller olika klareringstjänster på din lokala fedex.com-webbplats som listas nedan.

För internationella försändelser till FedEx-kontor med direktservice kan avgifter för kompletterande klareringstjänster tas ut, som beskrivs ovan. Vi kan lägga till och fakturera dessa avgifter, vilka kan ändras, till avsändare, mottagare eller kunder från tredje part.

Avgifter för kompletterande klareringstjänster för försändelser till:

Loading data, please wait