Sekretesspolicy för "fedex.com"

FedEx Corporation förstår vikten av att skydda fedex.com-användarnas sekretess. Information som samlas in används för att marknadsföra och förbättra tjänsterna som vi och våra dotterbolag erbjuder, att förbättra innehållet på webbplatsen fedex.com och att kontakta dig med uppdateringar till webbplatsen eller för annan marknadsföring.

Vissa områden av fedex.com, inklusive men inte begränsat till FedEx Ship Manager® at fedex.com, FedEx Ship ManagerTM Lite, FedEx InSight®, FedEx® Billing Online, FedEx® Global Trade Manager och My FedEx®, kräver registrering eller lösenord för åtkomst. Information erhållen från registrerade användare av dessa områden kan också användas i FedEx marknadsföringssyfte och cookies kan användas i dessa och andra områden, enligt beskrivning i denna policy. Information som erhålls i dessa områden kan också användas i enlighet med avtal som styr åtkomst till och användning av vissa områden, inklusive, men inte nödvändigtvis begränsat till FedEx Ship Manager på fedex.com osv. Därutöver kan besökare på fedex.com välja att registrera sig till ett fedex.com Login användar-ID och lösenord för att förenkla åtkomst till en del interaktiva funktioner på fedex.com. Loggfildata och annan information insamlad från registrerade användare på fedex.com används till att förbättra fedex.com.

fedex.com Login ger för närvarande användarna åtkomst till FedEx Ship Manager at fedex.com, FedEx Ship Manager Lite, FedEx Global Trade Manager och My FedEx. Andra applikationer kräver för närvarande separat registrering. I framtiden kan FedEx lägga till andra funktioner till de som ges åtkomst genom fedex.com Login (I sådant fall behöver redan registrerade användare inte omregistrera sig).

Se även FedEx Service Guide angående fraktvillkor, ansvarsbegränsningar och ansvarsfriskrivningar och allmänna villkor gällande för alla leveranstjänster och annan information som används och tillhandahålls med FedEx-tjänster.

Ytterligare information om denna sekretesspolicy finns nedan.

 

Vilken information samlar FedEx in om användare på sin webbplats?


Webbservern fedex.com använder ett utökat loggfilformat som samlar in: besökets tid och datum, refererande adress (platsen från vilken en besökare kommer till fedex.com), webbläsartyp och besökarens IP-adress (varje dator som ansluts till Internet tilldelas ett unikt nummer, en IP-adress, i identifikationssyfte). Loggfilen samlar inte in besökarens e-postadress.

Frågar FedEx efter personlig information?


Flera områden på fedex.com frågar efter personlig information. Dessa inkluderar: Online Account Registration och registreringssidorna för FedEx Ship Manager at fedex.com, FedEx Ship Manager Lite, FedEx Global Trade Manager, FedEx InSight och My FedEx. Listan kan utökas utan föregående meddelande. I händelse av att den utökas, kan ytterligare information krävas. I dessa områden begärs ditt namn, adress, e-postadress, betalningsinformation och affärsprofil. Informationen samlas in för att hjälpa oss att utveckla våra ytterligare, att ge dig tillgång till FedEx Internetbaserad information och tjänster och fakturera dig för sådana tjänster om du väljer att använda dem.

Hur använder FedEx informationen?


Informationen som samlas in på den här webbplatsen hjälper oss att fastställa vilken typ av innehåll våra kunder uppskattar mest. Vi använder informationen till att marknadsföra och förbättra webbplatsen och våra tjänster. Vi använder även informationen till att skicka dig e-postmeddelanden om uppdateringar på webbplatsen och för att kontakta dig på annat sätt i marknadsföringsyfte. Vår policy är att inte ge, sälja eller på annat sätt distribuera information som samlats in på webbplatsen till andra än FedEx Corporation och dess dotterbolag (om inte lagen kräver detta), dock anlitar vi i en del fall leverantörer som hjälper oss att för vår räkning samla in, använda och på annat sätt behandla informationen från denna webbplats. Vår praxis är att kräva att våra leverantörer utför sådana aktiviteter i överensstämmelse med denna policy och våra krav.

Vad händer när jag lämnar fedex.com och besöker en FedEx-läkad webbplats?


Delar av fedex.com, som t ex FedEx Global Trade Manager, består av produkter och tjänster som tillhandahålls av utomstående företag. När du lämnar fedex.com för att besöka någon av dessa webbplatser, är den enda information som överförs till det utomstående företaget det faktum att du kom från fedex.com (den refererande adressen).

Denna praxis tillåter det utomstående företaget att övervaka trafiken på sin webbplats, men förser det inte med information om dig. FedEx ansvarar inte för de utomstående webbplatsernas sekretesspolicy. Se sekretesspolicy på dessa webbplatser för att avgöra hur din information kan användas.

Vad är en cookie?


En cookie är en rad datatecken som när de programmerats in i en webbplats, placeras på din dator av webbservern. När den lagts i din dator, kan webbplatsen tack vare cookien "känna igen" dig som en unik individ.

Tillbaka upp 

Använder FedEx cookies?


Cookies används för att uppnå två mål. Det första är att ge FedEx möjlighet att personalisera informationen för vissa delar av sin kundbas. Det andra är att, i vissa fall, använda cookies för att ge FedEx möjlighet att associera enskilda kunder med deras informationsprofiler. Fedex.com kan till exempel tack vare cookies "komma ihåg" ditt användar-ID när du loggar in på FedEx Ship Manager på fedex.com.

Kan man ta bort cookies från hårddisken?


Ja, man kan ta bort cookies från hårddisken. Beroende på vilken webbläsare och webbläsarversion du använder, kan det vara möjligt att ändra inställningarna så att cookies inte används eller sparas. Kontrollera med tillverkaren av din webbläsare för ytterligare information om hur man tar bort cookies.

Har FedEx en cookiepolicy?


Klicka här för ytterligare information och visa FedEx cookiepolicy

Hur kontaktar jag FedEx?


Vår företagsadress är:
Federal Express European Services Inc.
Cantersteen/Kantersteen 47
1000 Bryssel, Belgien

Vår lokala postadress finns på Kundtjänst sida här.

Du kan nå oss via e-post på webmaster@fedex.com eller med telefonnumren på Kundtjänst sida här.

Ytterligare källor om informationssekretess


Electronic Privacy Information Center riktar allmänhetens uppmärksamhet till de medborgerliga rättigheterna i samband med National Information Infrastructure. EPIC Alert är ett nyhetsbrev online som ges ut av the Electronic Privacy Information Center i Washington, DC. Nyhetsbrevet ges ut varannan vecka och behandlar frågeställningar om sekretess och medborgerliga rättigheter i informationssamhället.

FedEx reserverar rätten att när som helst ändra sin Sekretesspolicy med eller utan föregående meddelande. Kontrollera från tid till annan i händelse av ändringar.

Vid användning av fedex.com samtycker du till denna Sekretesspolicy.

Tillbaka upp