Небостъргач в Дубай

Изчерпателното ръководство за... трансгранични доставки

Изчерпателното ръководство за... трансгранични доставки

Забележка: Информацията, предоставена на тази страница, не представлява правни, данъчни, финансови, счетоводни или търговски съвети, а е предназначена да предоставя обща информация, свързана с бизнеса и търговията. Това съдържание, информацията и тези услуги не заместват получаването на съвети от компетентен професионалист, например лицензиран адвокат, адвокатска кантора, счетоводител или финансов съветник.

Картината на електронната търговия се променя по-бързо от всякога, отваряйки възможности за бизнеса да достига онлайн клиенти по целия свят.

При това бизнесът открива все по-ефективни начини да подобрява начините на доставка – като трансграничните доставки са един от тях.

Какво са трансграничните доставки?

Трансгранични са доставките, когато държите цялата наличност от стоки на склад в собствената си държава, а не на склад в различните държави, до които доставяте. Така, когато получите поръчка от купувач от друга държава, изпращате му пратката трансгранично от мястото, където е базиран бизнесът Ви.

Предимствата от изпращането по този начин включват: 

Цени

Ефективност на разходите: оперирането и поддържането на складове в други държави може да е скъпо.

щатски долар

По-кратко време за реакция: ако възникнат проблеми по веригата на доставки, вероятно ще успеете да се справите с тях по-бързо, когато знаете, че това се случва на едно място.

Местоположения

По-ефективно управление: поддържането на складове, персонал и инфраструктура на едно място обикновено е по-просто от управлението на различни обособени обекти.

При това трансграничните доставки показват отлични признаци на растеж:

Пазарска количка

Очаква се глобалната трансгранична електронна търговия да достигне 1 трлн. долара през 2020 г.1

Потребителски групи

Прогнозата е за 943 млн. трансгранични купувачи през 2020 г. в сравнение с 361 млн. през 2015 г.1

Местоположения

67% от купувачите по света имат най-малко 10% дял от месечните си онлайн разходи, дължащ се на трансграничната електронна търговия1

Що се отнася до трансграничната електронна търговия, бизнесът се сблъсква с няколко основни предизвикателства.2 Сега ще разгледаме как можете да се справите с тях.


опаковане

Спазване на митническите изисквания

Всяка държава има свои митнически процедури и спазването на изискванията им е от изключително значение. Нередовността на пратката, например некоректна информация за продукта или липсващи данни за получателя, може да попречи на навременната ѝ доставка.

Следващите стъпки могат да помогнат за лесно преминаване на Вашите стоки през митница:

Проучване на митническите изисквания

Запознайте се с изискванията на митниците (и на други закони) в държавата, към която изпращате. Има множество полезна информация за износа от ЕС в страницата на Европейската комисия тук.

Попълване на необходимите документи

За да могат бързо да бъдат освободени стоките от държави от ЕС от митниците на някои международни пазари, ще трябва да бъдат попълнени някои документи.

Необходимата документална работа зависи от местоназначението на пратката, но някои от най-честите задължителни документи са:

 • Търговска фактура: Това е записът на трансакцията между изпращача и получателя. Тя се използва за изчисляване на тарифи, международните търговски термини и обикновено се използва за митнически цели. Можете да видите пример тук.
   
 • Въздушна товарителница: Тя придружава стоките, изпращани по въздуха, и включва баркод, чрез който те могат лесно да бъдат проследявани.
   
 • Лиценз за износ: Той Ви позволява да изпращате стоки, за които иначе това е ограничено.
   

За помощ при подаването на митническите документи вижте нашия инструмент FedEx® Electronic Trade Documents. Той Ви предоставя съдействие преди освобождаването на пратките и възможност да качите собствените си документи по електронен път или да попълните търговските документи, генерирани от FedEx.

Опишете точно стоките

Ключът към безпроблемното изпращане е подаването на ясна и точна информация в документите. Това включва ясно деклариране какви са стоките, колко е тяхното количество, от какво са изработени и каква е употребата им по предназначение.

Ясните описания дават на митническите власти нужните данни за оценяване на данъците и митата и за проверка дали Вашите стоки са разрешени за внос в държавата.

Уверете се, че митата и данъка върху добавената стойност (ДДС) са платени

Пратките могат да бъдат доставени само ако са платени съответните мита и ДДС. Това може да включва:

 • Мито при внос: данъкът, събиран от правителството за стоки, пристигащи от други държави. Той се изчислява спрямо стойността на внасяните стоки.
   
 • ДДС: той се начислява върху почти всички внасяни стоки. В някои случаи се заплаща от изпращача, но по-често трябва да се плати от получателя. Бъдете прозрачни с клиентите си при плащане, ако очаквате клиентът да плати разходите по ДДС при пристигане.
   

Включете всяка необходима информация за тези разходи в своите правила и условия, за да сте сигурни, че получателят е наясно относно това кой е длъжен да плати митата и данъка.

За да избегнете това, че клиентите трябва да плащат неочаквани такси, включете митата и данъка в цената на продуктите за повечето държави. Можете също да улесните себе си и клиентите, като изберете себе си за отговорник за плащането на митата и данъка, когато подготвяте етикета на пратката.

Възползвайте се от освобождаването от мита

ЕС има търговски споразумения с много държави по света, които може да предлагат изцяло или частично митнически облекчения за Вашите стоки. За да се възползвате от евентуално освобождаване от митата, трябва да докажете, че стоките са с произход от ЕС или страната на местоназначение. Начинът да направите това е различен в зависимост от споразумението между ЕС и конкретната държава, ако има такова.

За да разберете дали ЕС има търговско споразумение с държавата на местоназначение и да видите как да оформите цялата документация, посетете отдела за търговска помощ на ЕС тук.

Осигурете пълномощно (ако е необходимо)

В някои случаи може да е нужно да извадите пълномощно – писмено упълномощаване, позволяващо на поименно цитирана фирма (като FedEx) да действа от Ваше име по задачи, свързани с митническото освобождаване. Ако направите това, включете пълномощното към останалите документи.


Проследяване на трансграничните доставки

Когато имате много пратки на път към различни дестинации, трябва да сте наясно с тяхното движение, за да можете да се справите с липсващи или закъснели пратки и да успокоите клиентите.

Но статистиката показва, че бизнесът изостава, що се отнася до предлагането на възможности за проследяване на своите получатели.

Само 30% от онлайн потребителите казват, че "винаги" им се предлага проследяване, докато 47% казват, че им се предлага "повечето пъти", и на 16% им се предлага "понякога".3

Поддържайте информираността на клиентите на всяка стъпка

Когато изпращате с FedEx, Вие получавате достъп до нашата гама от инструменти за проследяване, които Ви предлагат:

 • Видимост почти в реално време
   
 • Функции за персонализиране
   
 • Актуализации в движение
   
 • Важни прозрения

разопаковане

Удовлетворяване и надминаване на очакванията от доставката

Купувачите по света вероятно имат същите високи очаквания от Вашето обслужване като на клиентите във Вашата държава. Ето някои начини да се уверите, че постигате тези очаквания – и дори да ги надминете.3

Не прекалявайте с обещанията за времената за доставка

Бъдете реалисти относно времената за доставка. Изследване на IPC показва, че 18% от клиентите са получили последната си трансгранична доставка за 3 дни, а 48% са я получили за седмица.3

Ако имате способностите да сте над средното за този пазар, това може да открои бизнеса Ви. Ускорете доставките си, като изберете бързи и гъвкави международни услуги от FedEx, включително доставка на следващия ден до избрани дестинации по света.

Предложете конкурентни цени

Ако можете, направете доставката безплатна за клиентите, като я включите в разходите си. Но ако това не е приемливо за постоянно, тогава в отделни случаи правете промоции за безплатна доставка.

Можете също да предложите безплатна доставка за клиенти, които поръчват няколко продукта или изразходват определена сума, тъй като купувачите често са стимулирани да купуват повече, ако има изгледи за по-ниски разходи за доставка. Популярният онлайн базар Etsy неотдавна обяви, че клиентите му харчат повече и е 20% по-вероятно да осъществят покупка, когато се предлага безплатна доставка.4

Направете доставките по-удобни

Изследване на Oracle откри, че 85% от клиентите смятат, че търговците на дребно трябва да им дават възможност да изберат опция за доставката в момента на поръчката. Но понастоящем 47% смятат, че желаната опция е налице "понякога, рядко или никога".5

Това е възможност за предлагане на по-удобни доставки. Нашият инструмент FedEx® Delivery Manager Ви позволява да направите точно това, с опции за изпращане на пратките до друг адрес, до съседи или точка за вземане на FedEx.


Управление на трансграничната логистика

Когато не можете да държите наличност в складове в държавата на местоназначение, може да е трудно да се справяте с резки нараствания на поръчките от такива държави или с неочаквани искания за кратки времена за изпълнение. Но има подготовка, която можете да направите.

Например:

 • Имайте готови вътрешни процеси: бъдете сигурни, че екипът Ви е подготвен за непредвидени обстоятелства с ясен план при рязко покачване на търсенето.
   
 • Продавайте през онлайн платформа: оставете част от логистиката на доверена платформа, за да си освободите време и да достигнете до по-широк набор от купувачи.
   
 • Работете с утвърден логистичен доставчик: обединете усилията си с доставчик като FedEx, който има многогодишен опит в преноса на стоки през граница.
   

За да опростите трансграничната си логистика и да се възползвате от опита на доказал се експерт в митническото освобождаване, изпращайте до нови пазари с FedEx. Наред със стандартното митническо освобождаване, ние предлагаме и изчерпателен набор от решения с добавена стойност за пратки със специални нужди от освобождаване.