#

Když potřebujete exkluzivní, odborné služby

Když potřebujete exkluzivní, odborné služby

Díky řešení na míru a dedikovanému týmu odborníků na speciální služby TNT jsme zajistili rychlou přepravu umělých srdcí po Skandinávii, během které bylo potřeba udržet teplotu na stanovené úrovni.

Díky řešení na míru a dedikovanému týmu odborníků na speciální služby TNT jsme zajistili rychlou přepravu umělých srdcí po Skandinávii, během které bylo potřeba udržet teplotu na stanovené úrovni.

Logistika na míru

Pro zdravotnické firmy, které vyvíjejí velmi cenná zařízení citlivá na teplotu, je pečlivá přeprava zcela zásadní.

Vezměme například syntetické orgány, třeba umělá srdce. Ta musejí být během celé přepravy ve stanoveném teplotním režimu. Pokud by teplota klesla pod nebo stoupla nad tento teplotní režim o pouhých několik stupňů, byla by nepoužitelná. 

Díky našim možnostem přepravy na míru jsme pomohli jednomu z našich zákazníků, lékařské společnosti, vyřešit problémy s přepravou umělých srdcí v rámci Skandinávie.

Speciální péče

Náš tým odborníků na speciální služby úspěšně zajistil do druhého dne vozidlo se zabudovaným chladícím systémem s kontrolou teploty během přepravy.

Díky tomu jsme během přepravy srdce z jedné nemocnice do druhé udrželi požadovaný teplotní režim. 

Zákazníkovi se věnoval dedikovaný obchodní zástupce, který mu zodpověděl všechny dotazy týkající se přepravy a informoval jej o jejím průběhu.

Transformace životů

Rychlost, díky které se zásilku podařilo doručit přes noc z jedné nemocnice do druhé, umožnila včas dodat srdce chirurgickému týmu a pomohla tak provést operaci, která někomu mohla změnit život.

Díky našemu specializovanému vozidlu a nepřetržité podpoře získal náš zákazník jistotu, že zvládne podobné výzvy, a začal umělá srdce dodávat pravidelně – nejen ve Skandinávii, ale i v celé Evropě.

Stojíte před složitou výzvou, kterou potřebujete vyřešit?

Naše široká nabídka speciálních služeb TNT vám pomůže vyřešit váš problém.


Další příběhy

Když rozhoduje rychlost

Když rozhoduje rychlost

Přečtěte si, jak rychlost a spolehlivost našich služeb s garantovaným časem doručení pomohla výrobci automobilových dílů přepravit zboží přes celou Evropu a dodržet přitom všechny termíny.

Bezpečná přeprava nebezpečného zboží

Bezpečná přeprava nebezpečného zboží

Jak nám desetiletí odborných zkušeností s logistikou nebezpečného zboží pomohly bezpečně přepravit zmražené biologické vzorky po celé Evropě

Když potřebujete nákladově efektivní přepravu

Když potřebujete nákladově efektivní přepravu

Jak jsme pomohli jednomu z našich zákazníků, výrobci vybavení pro vodní sporty přepravit rychle zboží do obchodů po celé Evropě? Díky Economy službám, u kterých jsme nyní na 40 % našich Economy tras zkrátili dobu přepravy minimálně o jeden den.