Mand, der skriver på en bærbar computer

Told og afgifter

Told og afgifter

Hvorfor skal jeg betale told og afgifter?

Måske havde du ikke forventet at modtage en faktura for told og afgifter. Derfor har vi samlet nogle ofte stillede spørgsmål, som forklarer, hvad disse udgifter dækker.

Hvis du har yderligere spørgsmål, bedes du kontakte kundeservice.

Hvad er told og afgifter? 

Told er en afgift, der er pålagt alle produkter, som sendes fra et ikke-EU-land/-territorie. Told forvaltes af SKAT, og formålet er at bringe omkostningerne for importerede varer op på samme niveau som dem, der er produceret inden for EU, så konkurrencen bliver fair.

 

Hvem skal betale? 

Den person eller det firma, som modtager forsendelsen, er forpligtet til at betale toldafgift, medmindre afsender har indvilget i at betale for omkostningerne i salgskontrakten.

 

Hvad er udbetalingsgebyret?

FedEx betaler told og afgifter til toldmyndighederne på dine vegne, så dine varer kan toldbehandles.

Hermed pådrages et udbetalingsgebyr, der er afhængigt af beløbet for told og afgifter, som følger:

Toldbeløb Udbetalingsgebyr
0 til 371,70 DKK 30 % af toldbeløbet med et minimumsbeløb på 37,50 DKK
371,70 til 4.460,00 DKK Et fast gebyr på 111,50 DDK
4.460,00 DKK og derover 2,5 % af toldbeløbet

Hvorfor oplyste FedEx Express mig ikke om det på leveringstidspunktet? 

Så vidt muligt kontakter vi dig på forhånd og oplyser de estimerede omkostninger til told og afgifter, før din forsendelse bliver undersøgt af SKAT. Men det er ikke altid muligt, og vi kender ofte ikke de påløbne omkostninger, før vi har leveret din pakke.

Jeg betalte afgifter, da jeg købte varen 

Varer købt uden for Danmark kan være afgiftsbelagte i oprindelseslandet/-territoriet, og det kan være, at afsender opkræver dig for dette beløb. Hvis det er tilfældet, vil  SKAT stadig pålægge dig importgebyrer, når varerne kommer ind i Danmark, da det er en separat omkostning.

 

Jeg forudbetalte told og afgifter før levering 

På importtidspunktet kan du blive pålagt et estimeret beløb. Det udregnes af SKAT på baggrund af deres vurdering af forsendelsen. Hvis estimatet viser sig at være lavere end det endelige beløb, får du en opkrævning på restancen. Og hvis det er højere, bliver du krediteret forskellen.

Hvis beløbet på din faktura afviger fra det forudbetalte beløb, bedes du kontakte kundeservice.

 

Jeg mener, at afsender betalte alle omkostninger i forbindelse med denne forsendelse

Told og afgifter gøres først op, når forsendelsen kommer ind i Danmark. Hvis afsender oplyser, at de har betalt disse omkostninger til FedEx, handler det som regel om betaling for transporten og ikke for told og afgifter.

Jeg er midlertidigt på besøg i Danmark

Du skal betale importomkostningerne, men kan være berettiget til at få omkostningerne refunderet, når du forlader Danmark. Det er en individuel vurdering fra pakke til pakke. Du bedes kontakte kundeservice for at få flere oplysninger.  

 

Jeg købte mine varer online 

De priser, der anføres på websider uden for EU, inkluderer som regel ikke danske afgifter. Det kan få varerne til at se billigere ud, når du sammenligner med priserne i Danmark. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anbefaler, at man som køber undersøger, om der påløber ekstraomkostninger, før man køber noget. Find mere information og gode råd på forbrug.dk.

 

Forsendelsen er en gave 

Varer til en værdi af op til  360,00 DKK, der lever op til følgende af  SKATs krav, bliver ikke pålagt importgebyrer: 

  • - Afsender er privatperson, og modtager får leveret pakken på en privatadresse.
  • - Gaven sendes franko og er af "tilfældig" karakter.
  • - Der skal stå "gave" på Air Waybill og handelsfakturaen.
  • - Alle enheder skal være anført hver for sig med en fuld beskrivelse og værdiangivelse.

Vær opmærksom på, at enheder, der indeholder alkohol eller tobak, bliver pålagt punktafgift. Enheder, der indeholder madvarer, kan blive pålagt yderligere dokumentationskrav og ekstra kontroller, som kan føre til ekstraomkostninger.

 

Forsendelsen indeholder vareprøver 

Vareprøver kan importeres til Danmark uden told og skatter, så længe de overholder følgende af  SKATs betingelser:

  • - Skal kun anvendes som vareprøver.
  • - Repræsenterer en ubetydelig værdi og mængde.
  • - Formålet er at indhente ordrer på den type varer, de repræsenterer.

Handelsfakturaen og anden dokumentation, der ledsager forsendelsen, skal angive disse oplysninger. Det hjælper SKAT med at foretage den korrekte indførselsprocedure.

 

Mine varer er genbrug

SKAT vurderer told- og skattebetalingen uanset varens alder eller tidligere ejerskab. Hvis du indkøber antikviteter eller originale kunstværker, er der mulighed for en reduceret momsrate, hvis varerne lever op til de korrekte kriterier.

Hvordan kan jeg afvise forsendelsen? 

For at blive klassificeret som afvist importforsendelse skal din forsendelse opfylde følgende af SKATs kriterier:

  • - Varerne er defekte, blev beskadiget før fortoldning eller lever ikke op til de vilkår og betingelser, som leverandøren har anført i jeres kontrakt.
  • - Alle erstatningskrav skal gøres gældende, før varerne returneres eller destrueres.
  • - Alle erstatningskrav skal anføres inden for 12 måneder efter den oprindelige indførsel til SKAT.

Du skal betale eventuelle told- og afgiftsbeløb til FedEx og anføre dit erstatningskrav direkte til SKAT om, at du afviser din forsendelse.

Mere information om told og afgifter 

Kontakt SKAT på 72 22 18 18, eller besøg deres hjemmeside på SKAT.dk.

 

Forbrugerråd om produkter solgt af virksomheder uden for Danmark

Kontakt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen på 41 71 50 00, eller besøg deres hjemmeside på forbrug.dk.

 

Jeg har en generel faktura- eller kontoforespørgsel

Klik her for at sende dine oplysninger, eller kontakt kundeservice.

Hvis din henvendelse drejer sig om momsændringer for EU, bedes du besøge vores dedikerede side her.

Hvordan betaler jeg?


Bankoverførsel

Bankoverførsel

Ønsker du at overføre beløbet til vores bankkonto, bedes det ske til Handelsbanken i København med registreringsnummer 0890 og kontonummer 0001020842.

Kontonavn: Federal Express Corporation, Danmark
Bank: HSBC Bank PLC
IBAN-nr.: DK41 0890 0001 0208 42
BIC: HAND DK KK

OBS! Oplys fakturanummer, når du foretager din betaling.

Kredit- eller debitkort

Kredit- eller debitkort

Kontakt kundeservice på 70 233 332

Du bedes have dit fakturanummer klar.


Alle oplysningerne er korrekte på afgivelsestidspunktet, og company-legal-entity påtager sig intet ansvar for oplysninger, der vedrører kontaktoplysninger om tredjepart, som ændres uden forudgående varsel. HM Revenue & Customs træffer den endelige afgørelse om alle importforsendelser. Vilkår og betingelser for dine fakturaer fra company-legal-entity findes i servicebetingelserne