Priser

Peak-tillæg

Peak-tillæg

Vi introducerede et midlertidigt tillæg på alle FedEx Express' og TNT's internationale pakke- og fragtforsendelser med virkning den 6. april 2020 og indtil andet bliver meddelt. Tillægget gælder ikke indenrigsforsendelser.

Nedenstående tillæg gælder for både import- og eksportforsendelser mellem disse oprindelses- og modtagerlande. Bemærk, at betalere fra Europa, som sender tredjepartsforsendelser fra APAC til Nord- og Sydamerika, kan være pålagt andre tillæg.

Vi implementerede dette tillæg på grund af de mange COVID-19 restriktioner, der er udstedt over hele verden. Disse restriktioner forstyrrer den globale forsyningskæde. Som en konsekvens af dette er lastkapaciteten begrænset, og der tilkommer ekstraomkostninger, når vi tilpasser vores internationale netværk til at transportere hjælpemidler og services under disse restriktioner.

Tillægget gælder indtil andet meddeles. Hvis du har spørgsmål vedrørende tillæggene, er du velkommen til at kontakte din salgsrepræsentant hos FedEx eller kundeservice.

Fra den 2. november 2020 kan tillægget ses på din faktura som "spidsbelastningstillæg".

Opdateret d. 14. maj 2021

Tillægget for hovedparten af eksportforsendelser fra Kina stiger fra €0,90 til €1,80 pr. 29. april 2020.

Tillægsgebyret for hovedparten af eksportforsendelser fra Kina sænkes fra €1,80 til €0,90 pr. 22. juni 2020.

For alle forsendelser fra Europa og MEISA til USA og Canada stiger tillægget pr. 2. november 2020 fra EUR 0,20 til EUR 0,50 pr. kilo.

Den 28. december 2020 reduceres tillægget for alle forsendelser fra Europa og MEISA til USA og Canada fra 3,60 DKK til 1,50 DKK pr. kilo.

For fragtforsendelser mellem Europa og USA/Canada stiger tillægget fra 0,20 € til 0,70 € pr. kilo fra d. 17. maj 2021.

Tillægsbeløb (DKK pr. kilo)

Nedenstående tillægsbeløb gælder for kunder i Europa. Der pålægges et eksport- eller importspidsbelastningstillæg afhængigt af oprindelseslandet eller -området for indgående forsendelser eller tredjepartsforsendelser.

Eksport Destinationer
Oprindelsesland Europa USA/Canada Kina Resten af verden
Europa – pakke 1,50 1,50 1,50 1,50
Europa – fragt 1,50 5,20 1,50 1,50

Min. gebyr for pakker: 6,70 DKK pr. forsendelse

Min. gebyr for fragt: 335 DKK pr. forsendelse

Import Oprindelsesland
Destinationer Europa USA/Canada Kina Resten af verden
Europa – pakke 1,50 1,50 6,70 1,50
Europa – fragt 1,50 5,20 6,70 1,50

Min. gebyr for pakker: 6,70 DKK pr. forsendelse

Min. gebyr for fragt: 335 DKK pr. forsendelse

Ikrafttrædelsesdato: 17. maj 2021


Hvorfor indfører FedEx et tillæg midt i en international sundhedskrise?

Lastkapaciteten og usikkerheden i den globale transportsektor har øget vores omkostninger. Dette midlertidige tillæg giver os mulighed for fortsat at levere vores services så effektivt som muligt, indtil de globale markedsforhold vender tilbage til normalen.

Hvor længe gælder tillægget?

Indtil andet meddeles. Vi vil løbende revurdere tillægget. Markedsforholdene ændrer sig hurtigt på grund af COVID-19-pandemien. Vi prioriterer fortsat at yde den bedst mulige service til vores kunder i denne tid med usikkerhed og stigende omkostninger, og dette tillæg giver os mulighed for at gøre netop det.