Κέντρο Πόρων

Πόροι

Πόροι

Εταιρικές Αναφορές

Στη FedEx, είμαστε προσηλωμένοι στην εφαρμογή της πλήρους διαφάνειας και της σωστής εταιρικής διακυβέρνησης. Συχνά διανέμουμε πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία, για να διασφαλίσουμε ότι όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν ενημερωθεί και κατατοπιστεί πλήρως.


Ευρωπαϊκή έκθεση για τις εξαγωγές μικρομεσαίων επιχειρήσεων της FedEx

Η Ευρωπαϊκή έκθεση για τις εξαγωγές μικρομεσαίων επιχειρήσεων της FedEx αναλύει την αξία των εξαγωγών για τις ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε συνάφεια με την επίδραση της καινοτόμου τεχνολογίας στην ανάπτυξη της επιχείρησης. Η Ευρωπαϊκή έκθεση για τις εξαγωγές μικρομεσαίων επιχειρήσεων της FedEx αποδεικνύει ότι οι ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες είναι πρόθυμες να προχωρήσουν σε καινοτομίες, βρίσκονται στο επίκεντρο της ανάπτυξης και της διεθνούς επέκτασης και διαρκώς αξιοποιούν την πληθώρα των ευκαιριών που παρουσιάζονται στις διεθνείς αγορές.


Τιμές & Επιπρόσθετες χρεώσεις