Όροι Χρήσης του fedex.com

Όροι χρήσης

Όροι χρήσης

FedEx.com

FedEx.com

ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ FEDEX.COM, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ FEDEX SHIP MANAGER® ΣΤΟ FEDEX.COM ΚΑΙ FEDEX SHIP MANAGERTM LITE (ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΩΣ «SHIP MANAGER»), FEDEX® GLOBAL TRADE MANAGER («GTM»), FEDEX® MOBILE ΚΑΙ FEDEX® BILLING ONLINE. Η ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΠΡΟΒΟΛΗ Ή ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ, ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΤΕ, (ΣΤΟ ΕΞΗΣ ΑΝΑΦΕΡΕΣΤΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΩΣ «ΕΣΕΙΣ», «ΕΣΑΣ» Ή «ΣΑΣ»), ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ.

Η FEDEX ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ Ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ Η ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ ΠΡΟΒΟΛΗ Ή ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ FEDEX.COM ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ. ΣΤΟ FEDEX.COM ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΧΡΗΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ, ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ FEDEX.COM.


Ενότητα 1. Ορισμοί
 

Περιεχόμενο: πληροφορίες, γραφικά, προϊόντα, δυνατότητες, λειτουργίες, υπηρεσίες και σύνδεσμοι στον ιστότοπο fedex.com, συμπεριλαμβανομένων των FedEx Ship Manager στο fedex.com, FedEx Ship Manager Lite, Global Trade Manager και FedEx Billing Online.

FedEx: Η FedEx Corporate Services, Incorporated, η μητρική της εταιρεία και οι θυγατρικές εταιρείες της μητρικής.

Εσείς: Εσείς και η οντότητα που αντιπροσωπεύετε.


Ενότητα 2. Χρήση του fedex.com

Ο ιστότοπος fedex.com παρέχεται αποκλειστικά για να χρησιμοποιείται από τους υφιστάμενους και τους δυνητικούς πελάτες της FedEx για αλληλεπίδραση με τη FedEx και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή οντότητα ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες αποστολής, εντοπισμού, αξιολόγησης, λήψης τιμολογίων της FedEx και αποστολής πληρωμής με χρήση ηλεκτρονικής μεταβίβασης χρηματικών ποσών, τοποθεσίας κατ' ιδίαν παράδοσης, προσδιορισμού και προετοιμασίας διεθνών εγγράφων, υπολογισμού δασμών και φόρων, καθώς και άλλες πληροφορίες και υπηρεσίες μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο από τους υφιστάμενους και τους δυνητικούς πελάτες της FedEx για τις δικές τους αποστολές. Εκτός εάν υποδεικνύεται διαφορετικά στους όρους χρήσης συγκεκριμένης διαδραστικής λειτουργίας στο fedex.com, απαγορεύεται αυστηρά η χρήση του fedex.com για την παροχή πληροφοριών σε τρίτους αποστολείς ή για την προετοιμασία αποστολών από τρίτους αποστολείς ή προς όφελος τρίτων αποστολέων. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση αυτοματοποιημένων συσκευών κλήσης σύνδεσης ή αναζήτησης για την απόκτηση πληροφοριών μέσω του fedex.com.

Η FedEx δεν αποδέχεται ιδέες, έννοιες ή τεχνικές για νέες υπηρεσίες ή προϊόντα μέσω του fedex.com. Εάν ληφθούν οι συγκεκριμένες πληροφορίες, δεν θα θεωρηθούν εμπιστευτικές και η FedEx θα έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει, να διαβιβάσει και να εκμεταλλευτεί τις εν λόγω πληροφορίες με οποιονδήποτε τρόπο επιλέξει.


Ενότητα 3. Εγγραφή Σύνδεσης στον ιστότοπο fedex.com

Μπορείτε να εγγραφείτε στο fedex.com για να αποκτήσετε πρόσβαση σε διαδραστικές λειτουργίες σε αυτό. Με τη Σύνδεση στον ιστότοπο fedex.com αποκτάτε πρόσβαση στις υπηρεσίες FedEx Ship Manager στο fedex.com, FedEx Ship Manager Lite, My FedEx, FedEx Global Trade Manager, FedEx Billing Online, FedEx Mobile και σε άλλες online υπηρεσίες. Η διαθεσιμότητα αυτών των υπηρεσιών διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή. Στο μέλλον, η FedEx μπορεί να προσθέσει άλλες δυνατότητες στις οποίες θα μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση μέσω της Σύνδεσης στο fedex.com. Σε αυτήν την περίπτωση, οι χρήστες που εγγράφηκαν παλαιότερα δεν θα απαιτείται να εγγραφούν ξανά.

Με την εγγραφή σας στο fedex.com, Συμφωνείτε να παρέχετε ακριβείς και ισχύουσες πληροφορίες σχετικά με Εσάς όπως ζητείται από τις σελίδες της Εγγραφής Σύνδεσης στο fedex.com, καθώς και να διατηρείτε και να ενημερώνετε αμέσως τα στοιχεία του online προφίλ σας, προκειμένου αυτό να παραμένει ακριβές και να ισχύει.

Ορισμένες υπηρεσίες του fedex.com καθίστανται διαθέσιμες στους πελάτες με βάση συγκεκριμένες χώρες/περιοχές. Συμφωνείτε να εγγραφείτε μόνο για υπηρεσίες του fedex.com που προσφέρονται στον ιστότοπο fedex.com για τη χώρα/περιοχή στην οποία έχει δηλωθεί ο λογαριασμός σας στη FedEx. Για παράδειγμα, εάν ο λογαριασμός σας στη FedEx έχει δηλωθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, θα εγγραφείτε για υπηρεσίες που προσφέρονται στο fedex.com/gb και όχι για υπηρεσίες που προσφέρονται στο fedex.com/us.

Όταν εγγραφείτε χρησιμοποιώντας την Εγγραφή Σύνδεσης στο fedex.com, θα επιλέξετε μια ταυτότητα χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης. Είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας του κωδικού πρόσβασης και της ταυτότητας χρήστη, καθώς και για όλες τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται με την ταυτότητα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας. Συμφωνείτε ότι (α) θα ειδοποιείτε αμέσως τη FedEx για τυχόν μη εξουσιοδοτημένη χρήση της ταυτότητας χρήστη και του κωδικού πρόσβασής σας και ότι (β) θα βεβαιώνεστε πως εξέρχεστε από τη συνεδρία σας στο fedex.com μετά το τέλος κάθε επίσκεψης.


Ενότητα 4. Αλλαγές στο fedex.com

Ο ιστότοπος fedex.com και το Περιεχόμενό του μπορεί να αλλάξουν, να διαγραφούν ή να ενημερωθούν ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.


Ενότητα 5. Τερματισμός Χρήσης

Η FedEx μπορεί να τροποποιήσει το fedex.com και να διακόψει ή να αναστείλει τη λειτουργία του ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Επίσης, η FedEx μπορεί να αποκλείσει, να τερματίσει ή να αναστείλει την από μέρους σας πρόσβαση και την πρόσβαση οποιουδήποτε χρήστη στο fedex.com ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο κατά τη διακριτική της ευχέρεια, ακόμα και αν η πρόσβαση εξακολουθεί να επιτρέπεται σε άλλους.


Ενότητα 6. Ιδιοκτησία

Ο ιστότοπος fedex.com και το Περιεχόμενό του προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων, καθώς και από άλλους νόμους που ισχύουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε διεθνές επίπεδο. © 1995-2008 FedEx. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Συγκεκριμένα, η FedEx δεν μεταβιβάζει σε κανέναν, μέσω της παροχής πρόσβασης στο fedex.com, οποιαδήποτε δικαιώματα ιδιοκτησίας στο fedex.com ή σε οποιοδήποτε Περιεχόμενο εμφανίζεται στο fedex.com ή διατίθενται μέσω του fedex.com. Οι Πελάτες δεν επιτρέπεται να προβούν σε αντιγραφή, τροποποίηση, μετάφραση, διαβίβαση, διανομή, προσαρμογή, αναπαραγωγή, αποσυμπίληση, ανάστροφη μηχανίκευση ή αποσυναρμολόγηση οποιουδήποτε τμήματος του fedex.com ή του Περιεχομένου του.


Ενότητα 7. Αποποίηση Ευθυνών Εγγύησης

ΤΟ FEDEX.COM ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΟΥΝ». Η FEDEX ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΤΗΣ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ Ή ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ FEDEX.COM ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ.

Η FEDEX ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΡΗΤΩΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ FEDEX.COM, ΤΟ SHIP MANAGER ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, ΡΗΤΩΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΩΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Η FEDEX ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ ΤΟ SHIP MANAGER ΘΑ ΠΛΗΡΟΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ Ή ΟΤΙ ΟΙ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΟΠΗ Ή ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή ΟΤΙ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΘΕΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΕΛΑΤΤΩΜΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ SHIP MANAGER. ΕΠΙΠΛΕΟΝ, Η FEDEX ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ SHIP MANAGER Ή ΤΟΥ GLOBAL TRADE MANAGER ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ, ΤΗΝ ΟΡΘΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ Ή ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ. ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ Ή ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ, ΔΗΛΩΣΗ Ή ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ FEDEX Ή ΑΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ FEDEX ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΕΓΓΥΗΣΗ.


Ενότητα 8. Περιορισμός Ευθύνης

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ FEDEX.COM ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. Η FEDEX ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣ ΕΣΑΣ Ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΤΟΜΟ Ή ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΕΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΥΣ ΜΕΣΩ ΕΣΑΣ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΜΕΣΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ Ή ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΥΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΣΤΟ FEDEX.COM Ή ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ FEDEX.COM ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΖΗΜΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΤΗ FEDEX ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.


Ενότητα 9. Αποζημίωση

Συμφωνείτε ότι θα υπερασπιστείτε, θα αποζημιώσετε και θα απαλλάξετε τη FedEx, τη μητρική της εταιρεία και τις θυγατρικές της, καθώς και τα αντίστοιχα στελέχη, διευθυντές, υπαλλήλους, αντιπροσώπους και εκπροσώπους τους από κάθε αξίωση που (i) προκύπτει από την από μέρους σας παραβίαση αυτών των όρων και προϋποθέσεων και οποιεσδήποτε από μέρους σας δραστηριότητες που διεξάγονται σε σχέση με αυτόν τον ιστότοπο.


Ενότητα 10. Οδηγός Υπηρεσιών της FedEx

Οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χρήση της παράδοσης και σχετικών υπηρεσιών της FedEx περιέχονται στην πιο πρόσφατη έκδοση του Οδηγού Υπηρεσιών της FedEx, η οποία διατίθεται κατόπιν αιτήματος. Η πιο πρόσφατη έκδοση του Οδηγού Υπηρεσιών της FedEx θα υπερισχύει σε περίπτωση τυχόν διένεξης ανάμεσα σε οποιεσδήποτε πληροφορίες παράδοσης ή πληροφορίες σχετικών υπηρεσιών της FedEx στο fedex.com και στις πληροφορίες παράδοσης ή πληροφορίες σχετικών υπηρεσιών που περιέχονται στην πιο πρόσφατη έκδοση του Οδηγού Υπηρεσιών της FedEx.


Ενότητα 11. Σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους

Στον ιστότοπο fedex.com υπάρχουν σύνδεσμοι που σας επιτρέπουν να επισκέπτεστε τους ιστότοπους τρίτων. Αυτοί οι ιστότοποι και οι εταιρείες στις οποίες ανήκουν δεν ελέγχονται από τη FedEx. Η FedEx δεν προβαίνει σε δηλώσεις για τις πληροφορίες που παρέχονται η καθίστανται διαθέσιμες στους συγκεκριμένους ιστότοπους ή για την ποιότητα ή την αποδοχή των προϊόντων ή των υπηρεσιών που προσφέρονται από οποιαδήποτε άτομα ή οντότητες που αναφέρονται στους εν λόγω ιστότοπους.

Η FedEx δεν έχει ελέγξει και δεν προβαίνει σε δηλώσεις σχετικά με την ορθότητα, την απόδοση ή την ποιότητα τυχόν λογισμικού που υπάρχει στους εν λόγω ιστότοπους. Θα πρέπει να ερευνήσετε και να αξιολογήσετε τους κινδύνους που ενδέχεται να υπάρχουν όσον αφορά την πρόσβαση και τη χρήση τυχόν λογισμικού στο Διαδίκτυο πριν από τη χρήση του.


Ενότητα 12. Πολιτική Απορρήτου

Η Πολιτική Απορρήτου της FedEx διέπει τη χρήση των πληροφοριών που αποκτάτε μέσω του fedex.com.


Ενότητα 13. Εξαγωγή

Αναλαμβάνετε κάθε ευθύνη για τη συμμόρφωση με όλους τους νόμους και τους κανονισμούς των Ηνωμένων Πολιτειών και οποιασδήποτε άλλης χώρας/περιοχής από την οποία μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο fedex.com σχετικά με την προσπέλαση, τη χρήση, την εξαγωγή, την επανεξαγωγή και την εισαγωγή οποιουδήποτε Περιεχομένου εμφανίζεται στο fedex.com ή διατίθεται μέσω του fedex.com.

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι δεν θα εξαγάγετε ούτε θα εισαγάγετε οποιοδήποτε Περιεχόμενο σε οποιαδήποτε χώρα/περιοχή όπου υπάρχουν περιορισμοί εξαγωγής ή εισαγωγής σύμφωνα με τη νομοθεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, ότι δεν είστε υπήκοος οποιασδήποτε τέτοιας χώρας/περιοχής, ότι δεν είστε Εξαιρούμενος από Συναλλαγές που αναφέρεται στη Λίστα Εξαιρούμενων από Συναλλαγές των ΗΠΑ, ότι δεν είστε Ειδικώς Σεσημασμένος Υπήκοος στη λίστα Ειδικώς Σεσημασμένων Υπηκόων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ και ότι το Περιεχόμενο δεν θα χρησιμοποιηθεί στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την παραγωγή πυρηνικών, χημικών ή βιολογικών όπλων.


Ενότητα 14. Διέπον Δίκαιο και Διαιρετότητα

Η παρούσα Συμφωνία και η από μέρους σας χρήση του fedex.com διέπεται από και ερμηνεύεται σύμφωνα με τους νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών και της Πολιτείας του Τενεσί, εξαιρουμένων των διατάξεων σύγκρουσης νόμων. Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας θεωρήσει οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Συμφωνίας, ή τμήμα αυτής, ως μη εκτελεστή, η διάταξη αυτή θα ισχύει στον μέγιστο επιτρεπτό βαθμό.

Κάθε βάση αγωγής σε σχέση με το fedex.com ή την παρούσα Συμφωνία πρέπει να εγείρεται εντός ενός έτους μετά την υποβολή της αξίωσης ή της βάσης αγωγής ή να παραγράφεται και πρέπει να υποβάλλεται σε δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας στην επαρχία Σέλμπι του Τενεσί. Δεν επιτρέπεται η αλλαγή ή η τροποποίηση της παρούσας Συμφωνίας χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της FedEx.


Ενότητα 15. Όροι Μεταφοράς

(i) Ο Πελάτης συμφωνεί ότι η εγχώρια και διεθνής μεταφορά από τη FedEx κάθε αποστολής που έχει υποβληθεί στη FedEx με χρήση του SHIP MANAGER θα είναι σύμφωνη με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς της ευθύνης που ορίζονται στη ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΗ Φορτωτική Αερομεταφοράς, Ετικέτα, Δήλωση ή Εγγραφή Παραλαβής (συνολικά, «Έγγραφα Αποστολής») και, κατά περίπτωση, οποιασδήποτε συμφωνίας μεταφοράς ανάμεσα στον Πελάτη και στη FedEx που καλύπτει την εν λόγω αποστολή και σε κάθε εφαρμοστέο δασμολόγιο, Οδηγό Υπηρεσιών ή Τυπικούς Όρους Μεταφοράς, αντίγραφα των οποίων είναι διαθέσιμα κατόπιν αιτήματος και τα οποία ενσωματώνονται δια αναφοράς στην παρούσα Συμφωνία. Εάν υπάρξει διένεξη μεταξύ των Εγγράφων Αποστολής και οποιουδήποτε τέτοιου εγγράφου που βρίσκεται σε ισχύ κατά τον χρόνο εκείνο ή της παρούσας Συμφωνίας, τότε η συμφωνία μεταφοράς, το δασμολόγιο, ο Οδηγός Υπηρεσιών, οι Τυπικοί Όροι Μεταφοράς ή η παρούσα Συμφωνία θα υπερισχύει, με αυτήν τη σειρά προτεραιότητας. Εάν μια αποστολή προέρχεται από περιοχή εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, η σύμβαση μεταφοράς συνάπτεται με τη θυγατρική εταιρεία, το υποκατάστημα ή τον ανεξάρτητο συνεργάτη της FedEx που δέχεται αρχικά την αποστολή. Η από μέρους σας χρήση του Global Trade Manager δεν θα αλλάξει την ευθύνη σας για την προετοιμασία και την ακρίβεια των εγγράφων αποστολής, συμπεριλαμβανομένων των εντύπων εισαγωγής/εξαγωγής.

(ii) Σε περίπτωση που ο Πελάτης χρησιμοποιήσει το SHIP MANAGER για την επεξεργασία αποστολών που έχουν υποβληθεί στη FedEx για παράδοση σε τοποθεσίες εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών ή της χώρας/περιοχής προέλευσης της αποστολής, ο Πελάτης θα διασφαλίσει, αποκλειστικά με δικά του έξοδα, ότι οι όροι και οι προϋποθέσεις της διεθνούς μεταφοράς που παρέχονται από τη FedEx κατά διαστήματα (και οι οποίοι μπορούν κατά διαστήματα να τροποποιούνται ή να μεταβάλλονται κατά τη διακριτική ευχέρεια της FedEx) βρίσκονται στα Έγγραφα Αποστολής, σύμφωνα με τις οδηγίες της FedEx για όλες τις εν λόγω διεθνείς αποστολές. Ο Πελάτης θα υπερασπιστεί, θα αποζημιώσει και θα απαλλάξει τη FedEx, τα στελέχη, τους διευθυντές, τους υπαλλήλους και τους αντιπροσώπους της από κάθε αξίωση για απώλειες, ζημίες και άλλα στοιχεία κόστους και εξόδων που προκύπτουν από τη μη εφαρμογή από τον Πελάτη των όρων διεθνούς μεταφοράς στα Έγγραφα Αποστολής για τις εν λόγω διεθνείς αποστολές, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, των αξιώσεων από τον παραλήπτη οποιασδήποτε αποστολής και από τη μη τήρηση από τον Πελάτη των οδηγιών της FedEx αναφορικά με την καταχώρηση των όρων στα Έγγραφα Αποστολής για τις εν λόγω διεθνείς αποστολές.

(iii) Τυπωμένη Υπογραφή. Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι εάν το SHIP MANAGER χρησιμοποιείται για την επεξεργασία αποστολών σε τοποθεσίες εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών ή της χώρας/περιοχής προέλευσης της αποστολής, ο Πελάτης πρέπει να καταχωρήσει το όνομα του προσώπου του συμπληρώνει τα Έγγραφα Αποστολής, υπέχοντας θέση χειρόγραφης υπογραφής στα Έγγραφα Αποστολής, κατά περίπτωση, για όλες τις αποστολές που υποβάλλει ο Πελάτης στη FedEx χρησιμοποιώντας το SHIP MANAGER. Επιπλέον, ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι το εν λόγω τυπωμένο όνομα θα είναι επαρκές ώστε να συνιστά την υπογραφή του και την από μέρους του αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων μεταφοράς της FedEx που περιέχονται στην εφαρμοστέα συμφωνία μεταφοράς, στο δασμολόγιο, στον Οδηγό Υπηρεσιών, στους Τυπικούς Όρους ή στα Έγγραφα Αποστολής, δυνάμει των οποίων η αποστολή γίνεται αποδεκτή από τη FedEx ή τον ανεξάρτητο συνεργάτη της.

(iv) Εκτός εάν αναφέρεται κάτι διαφορετικό, η διεύθυνση του αποστολέα που αναγράφεται στο εξώφυλλο οποιωνδήποτε Εγγράφων Αποστολής είναι ο τόπος εκτέλεσης και ο τόπος αναχώρησης και η διεύθυνση του παραλήπτη που αναγράφεται στο εξώφυλλο των Εγγράφων Αποστολής είναι ο τόπος προορισμού. Εκτός εάν αναφέρεται κάτι διαφορετικό στο εξώφυλλο των Εγγράφων Αποστολής, ο πρώτος μεταφορέας όλων των αποστολών είναι η Federal Express, P.O. Box 727, Memphis, TN 38194. Η διεύθυνση για τη FedEx Ground είναι P.O. Box 108, Coraopolis, PA 15230.


Ενότητα 16. FedEx ShipAlert(SM)

Η FedEx σάς παρέχει την ευκαιρία, μέσω του SHIP MANAGER, να χρησιμοποιήσετε το FedEx ShipAlert για να στείλετε ένα μήνυμα στον παραλήπτη ενημερώνοντάς τον για την αποστολή σας. Αυτή η δυνατότητα παρέχεται δωρεάν. Η FedEx μπορεί να τροποποιήσει ή να τερματίσει τη χρήση του FedEx ShipAlert ανά πάσα στιγμή.

Η FedEx δεν δεσμεύεται να διατηρήσει την ιδιωτικότητα ή την εμπιστευτικότητα του μηνύματός σας. Χρησιμοποιώντας το FedEx ShipAlert αναγνωρίζετε ότι η FedEx παρέχει μόνο την τεχνική λειτουργικότητα και ότι Εσείς φέρετε την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο των μηνυμάτων σας. Η FedEx δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση παρακολούθησης τυχόν μηνυμάτων τα οποία αποστέλλετε. Ωστόσο, η FedEx, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, μπορεί να επιλέξει, χωρίς όμως να είναι υποχρεωμένη, να αποκτήσει πρόσβαση στα μηνύματά σας, για λόγους δικής της προστασίας.

Μην χρησιμοποιείτε το FedEx ShipAlert για οτιδήποτε άλλο εκτός από τη μεταβίβαση πληροφοριών σχετικά με την αποστολή σας. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε το FedEx ShipAlert για τη διάδοση προκλητικών, προσβλητικών, άσεμνων ή άλλων παράνομων πληροφοριών ή για να απειλήσετε, να παρενοχλήσετε, να καταχραστείτε ή να παραβιάσετε με άλλον τρόπο τα νόμιμα δικαιώματα άλλων ή για να προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια αντίθετη προς τη νομοθεσία. Εάν η FedEx αντιληφθεί ότι υπάρχουν μηνύματα που αποστέλλονται μέσω του FedEx ShipAlert τα οποία παραβιάζουν αυτές τις διατάξεις ή τα οποία ενδέχεται να τη βλάψουν, θα προβεί σε όλες τις ενέργειες που είναι απαραίτητες για την προστασία της, συμπεριλαμβανομένης της αποκάλυψης τυχόν μηνυμάτων στις αρχές.

Δεν είναι απαραίτητη η χρήση του FedEx ShipAlert για την αποστολή πακέτου μέσω του SHIP MANAGER. Η FedEx δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε αποτυχία ή καθυστέρηση, για οποιονδήποτε λόγο, σχετικά με τη διαβίβαση, τη λήψη ή την επιβεβαίωση τυχόν μηνυμάτων που αποστέλλονται από ή προς Εσάς.


Ενότητα 17. Βιβλίο Διευθύνσεων

Σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται εδώ, οι διευθύνσεις θα παραμείνουν στο Βιβλίο Διευθύνσεών σας για το χρονικό διάστημα στο οποίο χρησιμοποιείτε το SHIP MANAGER. Εάν δεν χρησιμοποιήσετε το SHIP MANAGER για περίοδο 6 μηνών, η FedEx θα διαγράψει τις διευθύνσεις σας.

Ωστόσο, η FedEx δεν θα διαγράψει τον λογαριασμό σας στο SHIP MANAGER. Εάν έχετε οποιονδήποτε ενδοιασμό, στείλτε email στη FedEx, στη διεύθυνση webmaster@fedex.com. Το Βιβλίο Διευθύνσεων είναι μια δυνατότητα που παρέχεται δωρεάν από τη FedEx. Καθώς η FedEx δεν ευθύνεται για την απώλεια των διευθύνσεων που περιέχονται στο Βιβλίο Διευθύνσεων, θα πρέπει να διατηρήσετε ένα εφεδρικό αντίγραφο των διευθύνσεών σας. Η FedEx μπορεί να τροποποιήσει ή να τερματίσει αυτήν τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο.


Ενότητα 18. Λήψη Τιμής

Η τιμή που αντικατοπτρίζεται από τη Λήψη Τιμή στο FedEx Ship Manager, εάν φαίνεται, ενδέχεται να διαφέρει από τις πραγματικές χρεώσεις για την αποστολή σας. Ενδέχεται να προκύψουν διαφορές ανάλογα με το πραγματικό βάρος, τις διαστάσεις και άλλους παράγοντες. Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού των χρεώσεων αποστολής, συμβουλευτείτε τον ισχύοντα Οδηγό Υπηρεσιών της FedEx ή τα Φύλλα Τιμών της FedEx.


Ενότητα 19. Έντυπα H.M. Customs και Excise

Τα Έντυπα H.M. Customs και Excise υπόκεινται στα πνευματικά δικαιώματα του Στέμματος και αναπαράγονται στο Global Trade Manager βάσει αδείας από τον Υπεύθυνο Ελέγχου του οργανισμού Her Majesty's Stationery Office. Οι επισκέπτες σε αυτόν τον ιστότοπο μπορούν να αναπαράγουν και να χρησιμοποιούν τα συγκεκριμένα έντυπα, αλλά δεν έχουν το δικαίωμα να εξουσιοδοτήσουν τη χρήση τους από τρίτα μέρη.


Ενότητα 20. Ηλεκτρονικά έγγραφα συναλλαγών FedEx® Electronic Trade Documents

ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ FEDEX® ELECTRONIC TRADE DOCUMENTS . Η ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΠΡΟΒΟΛΗ Ή ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ, ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΤΕ, (ΣΤΟ ΕΞΗΣ ΑΝΑΦΕΡΕΣΤΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΩΣ «ΕΣΕΙΣ», «ΕΣΑΣ» Ή «ΣΑΣ»), ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ.

Η FEDEX ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ Ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ Η ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ ΠΡΟΒΟΛΗ Ή ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ.

1. Αναγνώριση της Συμφωνίας με τη FedEx Software ή της Σύμβασης άδειας τελικού χρήστη ή των Όρων Χρήσης και των Όρων Μεταφοράς της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Αποστολών. Πριν αποκτήσετε πρόσβαση στα FedEx® Electronic Trade Documents, αναγνωρίζετε ότι έχετε αποδεχθεί τους Όρους Χρήσης ή τη Σύμβαση άδειας τελικού χρήστη για τη σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή αποστολών της FedEx ή για το λογισμικό αποστολών της FedEx, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του Λογισμικού FedEx Ship Manager Software, του Διακομιστή FedEx Ship Manager Server, του FedEx Ship Manager στο fedex.com, καθώς και για τις Υπηρεσίες FedEx Web Services, και συμφωνείτε με τους εν λόγω Όρους Χρήσης και τη Σύμβαση άδειας τελικού χρήστη. Συμφωνείτε επίσης ότι όλες οι αποστολές υπόκεινται στους Όρους Μεταφοράς όπως δημοσιεύονται από τη FedEx στον σχετικό Οδηγό Υπηρεσιών ή στους Συνήθεις Όρους Μεταφοράς στο www.fedex.com ή αλλού και ορίζονται στη Φορτωτική Αερομεταφοράς.

2. Συμφωνία για χρήση των Ηλεκτρονικών Εγγράφων συναλλαγών Electronic Trade Documents αντί των τυπωμένων εγγράφων. Με τη χρήση των FedEx® Electronic Trade Documents, εξουσιοδοτείτε τη FedEx να εκτελέσει τις διεθνείς σας αποστολές χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικά έγγραφα αντί των τυπωμένων εγγράφων, όπως, ενδεικτικά, του σχετικού εμπορικού τιμολογίου, του προτιμολογίου και του πιστοποιητικού προέλευσης για εξαγωγή.

3. Συμφωνία για παροχή πληροφοριών, επιστολόχαρτου και εικόνας υπογραφής. Με τη χρήση των Electronic Trade Documents FedEx®, συμφωνείτε να παρέχετε στη FedEx όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την αποστολή των διεθνών σας πακέτων, όπως, ενδεικτικά, των λεπτομερών πληροφοριών σε επίπεδο πακέτου, του εταιρικού σας επιστολόχαρτου και μιας εικόνας υπογραφής για εσάς ή για έναν εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της εταιρείας σας.

4. Ακρίβεια των πληροφοριών. Δηλώνετε, εγγυάστε και δεσμεύεστε ότι κάθε πληροφορία που παρέχετε στη FedEx είναι αληθής, ακριβής και πλήρης.

5. Εγκυρότητα του επιστολόχαρτου. Δηλώνετε, εγγυάστε και δεσμεύεστε ότι το επιστολόχαρτο που παρέχετε στη FedEx για χρήση στην εκτέλεση ηλεκτρονικών εγγράφων συναλλαγών εκ μέρους σας είναι έγκυρο επιστολόχαρτο και ότι κατέχετε το απαραίτητο δικαίωμα, τίτλο και συμφέρον για το επιστολόχαρτο προκειμένου να εξουσιοδοτήσετε τη FedEx να χρησιμοποιήσει το επιστολόχαρτο για την εκτέλεση των ηλεκτρονικών εγγράφων συναλλαγών εκ μέρους σας.

6. Εγκυρότητα της εικόνας υπογραφής. Δηλώνετε, εγγυάστε και δεσμεύεστε ότι κάθε εικόνα υπογραφής που παρέχετε στη FedEx για χρήση στην εκτέλεση ηλεκτρονικών εγγράφων συναλλαγών εκ μέρους σας αποτελεί έγκυρη υπογραφή από άτομο εξουσιοδοτημένο από εσάς ή την εταιρεία σας για αποστολή με τη FedEx και την εκτέλεση εγγράφων σχετικών με τις αποστολές εκ μέρους της εταιρείας σας και ότι αρκεί για να θεωρηθεί η υπογραφή σας.

7. Εξουσιοδότηση για χρήση πληροφοριών από τη FedEx. Για οποιαδήποτε ηλεκτρονικά έγγραφα συναλλαγών συμπληρώνονται από τη FedEx εκ μέρους σας ή εκ μέρους της εταιρείας σας, εξουσιοδοτείτε τη FedEx να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που παρέχετε για την αποστολή των διεθνών σας πακέτων, όπως, ενδεικτικά, των λεπτομερών πληροφοριών σε επίπεδο πακέτου, του εταιρικού σας επιστολόχαρτου και της εικόνας υπογραφής σάς ή της εικόνας υπογραφής ενός εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου της εταιρείας σας.

8. Ενδέχεται να απαιτούνται πρωτότυπα έγγραφα για ορισμένες αποστολές. Αναγνωρίζετε ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα τελωνειακή νομοθεσία, τους κανόνες και τους κανονισμούς, ενδέχεται να απαιτηθούν πρόσθετα έγγραφα για ορισμένα είδη, αξίες ή ποσότητες ή/και να απαιτηθεί τα πρωτότυπα έντυπα εμπορικά τιμολόγια, οι εγκρίσεις, οι άδειες, τα έντυπα, τα πιστοποιητικά ή άλλα έγγραφα να συνοδεύουν την αποστολή. Συμφωνείτε ότι είστε υπεύθυνοι για τη συμπερίληψη όλων των απαιτούμενων εγγράφων (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των πρωτότυπων έντυπων εγγράφων) σε οποιαδήποτε αποστολή πραγματοποιείτε χρησιμοποιώντας τα Electronic Trade Documents FedEx.

9. Αποζημίωση. Με δική σας αποκλειστικά δαπάνη και κόστος, θα υπερασπιστείτε, θα αποζημιώσετε και θα απαλλάξετε τη FedEx, τη μητρική της εταιρεία, τις θυγατρικές της εταιρείες και τα αντίστοιχα στελέχη, διευθυντές, υπαλλήλους, αντιπροσώπους, διαδόχους και εκδοχείς, από κάθε αξίωση, απαίτηση, αγωγή, ζημία, κόστος, δαπάνη, πρόστιμο και ποινή, συμπεριλαμβανομένων των εύλογων δικηγορικών αμοιβών (στο εξής αποκαλούμενων από κοινού «Αξιώσεις»), που προκύπτουν από την από μέρους της FedEx χρήση των πληροφοριών που παρέχετε, όπως, ενδεικτικά, των λεπτομερών πληροφοριών σε επίπεδο πακέτου, του εταιρικού σας επιστολόχαρτου και της εικόνας υπογραφής σάς ή της εικόνας υπογραφής ενός εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου της εταιρείας σας. H FedEx μπορεί να παρέμβει και να αναλάβει την υπεράσπισή της έναντι οποιασδήποτε τέτοιας αξίωσης, με δικά της έξοδα και κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Δεν θα διακανονίσετε καμία αγωγή αναφορικά με οποιαδήποτε αξίωση στην οποία εμπλέκεται η FedEx χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της FedEx.