Τιμές

Οι τιμές και οι επιπρόσθετες χρεώσεις μας

Οι τιμές και οι επιπρόσθετες χρεώσεις μας

Πραγματοποιήστε λήψη του τιμοκαταλόγου μας

Ανεξάρτητα από το αν οι αποστολές σας αφορούν βαριά ή ελαφριά αντικείμενα, επείγουσας ή λιγότερο χρονικά ευαίσθητης αποστολής, η FedEx διαθέτει τη λύση για εσάς:  με ανταγωνιστικές τιμές για αξιόπιστες υπηρεσίες, μεταφέρετε τις αποστολές σας στον προορισμό τους εγκαίρως.

Οι τιμές που παρέχονται παρακάτω για τις υπηρεσίες FedEx ισχύουν από 4 Ιανουαρίου 2021.

Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας και επιπρόσθετες χρεώσεις

Οι υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας σας επιτρέπουν να προσαρμόσετε τις υπηρεσίες FedEx στις δικές σας ανάγκες. Τα μεταφορικά έξοδα που σχετίζονται με μη τυπικές αποστολές ή επιπλέον παρεχόμενες υπηρεσίες μπορεί να επιφέρουν επιπρόσθετες χρεώσεις.

Οι υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας και οι επιπρόσθετες χρεώσεις μας παραμένουν ίδιες για το 2021, με εξαίρεση τα παρακάτω:

Αλλαγή ονομασίας από "χρέωση προπληρωμένων τελών" σε "χρέωση δαπανών". Μάθετε περισσότερα στο Χρεώσεις εκτελωνισμού επιπρόσθετων υπηρεσιών.

Εφαρμογή μιας τρίτης παραμέτρου για τις Επιπρόσθετες διαχειριστικές επιβαρύνσεις. Η επιβάρυνση AHS εφαρμόζεται τώρα σε αποστολές που περιέχουν οποιοδήποτε πακέτο με διαστάσεις 266 cm μήκος συν περιφέρεια (Μ+2Π+2Υ).

Εφαρμογή των Ταχυδρομικών κωδικών ΗΠΑ για FedEx Freight με ισχύ από 18 Ιανουαρίου 2021. Για τις αποστολές που παραλαμβάνονται ή παραδίδονται σε απομακρυσμένες και λιγότερο προσβάσιμες περιοχές υπολογίζεται μια πρόσθετη χρέωση Εκτός της περιοχής παραλαβής (Out-of-Pick-up-Area - OPA) ή Εκτός της περιοχής παράδοσης (Out-of-Delivery-Area - ODA). Από τις 18 Ιανουαρίου 2021, να ανατρέχετε στη λίστα ταχυδρομικών κωδικών ή πόλεων στις οποίες ισχύει αυτή η επιπρόσθετη χρέωση:

Όλες οι πληροφορίες υπόκεινται στους Όρους Μεταφοράς της FedEx Express.

Οι τιμές μεταφοράς ισχύουν από 4 Ιανουαρίου 2021. Η FedEx Express επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να τροποποιεί τιμές, πρόσθετες χρεώσεις και ζώνες όπως κρίνεται απαραίτητο (π.χ. για σκοπούς Brexit) με ή χωρίς ειδοποίηση και σύμφωνα με τους Όρους Μεταφοράς μας. Η FedEx Express δύναται να τροποποιεί, να μεταβάλλει ή να διακόπτει οποιαδήποτε Υπηρεσία παρέχεται από τη FedEx Express ανά πάσα στιγμή με ή χωρίς ειδοποίηση. Η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το σημείο ή την ώρα παραλαβής ή παράδοσης, το μέγεθος ή το βάρος της αποστολής ή τον τύπο εμπορεύματος.