Ενημερώστε τις ώρες λειτουργίας σας

Ενημερώστε μας αν λειτουργείτε με διαφορετικό ωράριο κατά την επερχόμενη περίοδο

_content_fedex-com_global_en_nl_campaign_customer-portal-new_jcr_content_bodyContainerPar_container_par_start
Loading data, please wait

Τα προσωπικά σας στοιχεία

Τα στοιχεία του λογαριασμού σας

Loading data, please wait

Η διεύθυνσή σας για παραλαβές και παραδόσεις

Αυτή είναι η διεύθυνση για την οποία ενημερώνετε τις ώρες λειτουργίας σας.

Έχετε πολλές διευθύνσεις παράδοσης;

Μετά την υποβολή αυτής της φόρμας, συμπληρώστε μια ξεχωριστή φόρμα για τις άλλες διευθύνσεις σας.

Οι ώρες λειτουργίας σας κατά την επερχόμενη περίοδο

Ενημερώστε μας αν η τοποθεσία σας λειτουργεί με διαφορετικό ωράριο τις επόμενες ημέρες. Αν ισχύει οποιαδήποτε αλλαγή για την τοποθεσία σας, εισαγάγετε τις νέες ώρες λειτουργίας χρησιμοποιώντας την 24ωρη μορφή ώρας, για παράδειγμα, 09:00-17:00.

Χρειαζόμαστε πληροφορίες για τις ημέρες που θα έχετε περιορισμένες ώρες λειτουργίας σε σχέση με τις κανονικές σας ώρες λειτουργίας.

Loading data, please wait
Loading data, please wait

Οι πληροφορίες που παρέχονται από εσάς σε αυτήν τη φόρμα ενδέχεται να τροποποιήσουν τις οδηγίες παράδοσης που είχαν συμφωνηθεί αρχικά. Οι αλλαγές στο ωράριο παραλαβών/παραδόσεων υπόκεινται στη διαθεσιμότητα και τη διακριτική ευχέρεια της FedEx/TNT. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις – επισκεφθείτε τους ιστότοπους fedex.com και tnt.com για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μας