FedEx Expressi kaubik koos taustal oleva maalilise kanjoniga

Keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimisaruandlus

Keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimisaruandlus
2021. aasta ülemaailmse kodakondsuse aruanne

2021. aasta ESG aruanne

Lugege meie viimasest keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimisaruandest (ESG) oluliste ESG teemadega seotud edusammude ja tulemuslikkuse kohta meie 2020. eelarveaastal, mis lõppes 31. mail 2020. Aruandes viidatakse globaalse aruandlusalgatuse (Global Reporting Initiative, GRI) standardite, säästvuse aruandlusstandardite nõukogu (Sustainability Accounting Standards Board, SASB) ja kliimaga seotud finantsteabe avaldamise töörühma (Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD) näitajatele.

Meie sidusrühmade graafik

Olulised ESG teemad

Meie olulisuse hindamine toob välja meie klientide, meeskonnaliikmete, aktsionäride, ettevõtete ja teiste sidusrühmade keskkonnaalased, sotsiaalsed ja juhtimisalased (ESG) prioriteedid. Meie kõige uuemas 2019. aasta hinnangus hinnati uuesti ettevõtte, sidusrühma ja ühiskonna seisukohast kõige olulisemaks tunnistatud teemasid ning tehti kindlaks uued ja esilekerkivad teemad.

Kliendiandmete platvormi logo

2020. aasta kliendiandmete platvormi vastus

Kliendiandmete platvorm on ülemaailmne keskkonnamõjude avalikustamise platvorm, millele igal aastal aruande esitame. 2020. aastal saavutasime jätkusuutlikkuse ja heitmetega toimetuleku pingutuste eest CDP kliimamuutuste avalikustamise edetabelis tulemuse B (juhtimise tase).


Aruannete arhiiv

2017. aasta ülemaailmse kodakondsuse aruanne

2017. aasta ülemaailmse kodakondsuse aruanne

2014. aasta ülemaailmse kodakondsuse aruanne

2014. aasta ülemaailmse kodakondsuse aruanne

2013. aasta ülemaailmse kodakondsuse aruanne

2013. aasta ülemaailmse kodakondsuse aruanne

2012. aasta ülemaailmse kodakondsuse aruanne

2012. aasta ülemaailmse kodakondsuse aruanne

2011. aasta ülemaailmse kodakondsuse aruanne

2011. aasta ülemaailmse kodakondsuse aruanne

2010. aasta ülemaailmse kodakondsuse aruanne

2010. aasta ülemaailmse kodakondsuse aruanne

2009. aasta ülemaailmse kodakondsuse aruanne

2009. aasta ülemaailmse kodakondsuse aruanne

2008. aasta ülemaailmse kodakondsuse aruanne

2008. aasta ülemaailmse kodakondsuse aruanne