Inimesed vestlemas

Kuidas vormistada rahvusvahelise saatmise dokumente?

Kuidas vormistada rahvusvahelise saatmise dokumente?

Kuidas täita faktuurarvet?

Ülevaade

Faktuurarve on peamine dokument, mida suurem osa välismaiseid tolliasutusi kasutab impordi kontrollimiseks, väärtuse ja tollimaksu määramiseks.

Saadetise eksportijana vastutate faktuurarve esitamise eest. Kuna see on kõigi muude rahvusvaheliste saatedokumentide alus, on see esimene dokument, mille peaksite täitma. Tolliametnikud kasutavad seda dokumenti (ja kõiki muid dokumente, mis teie saadetise jaoks vajalikud on) teie saadetise töötlemiseks, seega on oluline tagada, et kogu teie esitatud teave oleks põhjalik ja täpne.

Faktuurarve tuleb täita inglise keeles. Teave, mille esitate muudel rahvusvahelistel saatedokumentidel, sealhulgas saatesildil, peab samuti olema kooskõlas faktuurarvel esitatud teabega. Kui teil ei ole oma ettevõtte faktuurarvet, saate allpool alla laadida meie faktuurarve malli redigeeritavas PDF-vormingus.

Tollidokumentide elektrooniline edastamine teenuse FedEx® Electronic Trade Documents (ETD) kaudu aitab teil vältida viivitusi tollis. Alustamiseks järgige neid lihtsaid samme.

Millal mul on vaja faktuurarvet?

Faktuurarve on vajalik kõikide rahvusvaheliste kaubasaadetiste puhul (v.a EL-i-sisesed). Teisisõnu on see nõutav mis tahes kaubandusliku väärtusega rahvusvahelise saadetise puhul. Enamik dokumentideta saadetisi liigitatakse kaubasaadetisteks.

Faktuurarve vormistamise lõpetamiseks läbige järgmised sammud:
 

1. Rahvusvahelise õhutranspordi saatelehe number

Sisestage FedExi rahvusvahelise õhutranspordi saatelehe number, mis on peamiseks saadetise viiteks.

2. Ekspordi viited (nt tellimuse või arve number jmt)

Arve number on tollivormistuseks alati nõutav

3. Saatja/eksportija

Täielik nimi, aadress, telefoninumber ja eksportija EORI (Economic Operator Registration and Identification – ettevõtja registreerimise ja identifitseerimise number) või KM-i/maksukohustuslase number. Pange tähele, et saatja on kauba omanik ja tema andmed võivad erineda pealevõtmise aadressist.

4. Saaja/importija

Täielik nimi, aadress, telefoninumber ja eksportija EORI või maksukohustuslase number.

5. Importija – kui on saajast erinev

Kui saadetisega tegeleb importija, kes ei ole saaja, sisestage selle importija täielik nimi, aadress ja telefoninumber.

6. Kaupade täielik kirjeldus

Teie saadetise sisu täpse kirjelduse lisamine on õigeaegse tollivormistuse jaoks hädavajalik. Ebatäpsed või ebamäärased saadetise kirjeldused on üks levinumaid tolliviivituste põhjuseid. Jälgige, et kõikidel dokumentidel oleks ühtsed ja üksikasjalikud kirjeldused, et teie saadetisega probleeme ei tekiks.

Kirjeldus peab vastama järgmistele küsimustele.

 • Mis see on?
 • Kui palju kaupu on?
 • Millest on see valmistatud?
 • Milleks see mõeldud on?

Pange tähele: iga kaubatüübi kohta tuleb esitada eraldi kirjeldus. Näiteks kui saadate 15 identset kampsunit ja 30 identset paari jalatseid, peate lisama eraldi kirjelduse kampsunite ja eraldi kirjelduse jalatsite jaoks.

Ärge unustage lisada teavet ka materjali koostise kohta, nt 80% puuvill ja 20% polüester, ning kontrollige, kas vajate täiendavaid dokumente, nt USA-sse liikuvate jalatsisaadetiste puhul on nõutav jalatsite deklaratsioon.

Näited.

Halb kirjeldus

Õige harmoneeritud süsteemi (HS) koodi lisamine aitab tagada, et kauba kirjeldus on kõigi riikide ametiasutustele arusaadav.

FedExi rahvusvahelise saatmise abi aitab teil kiiresti ja täpselt tuvastada teie kauba HS-koodi.

7. Tootjariik/-territoorium

Pange kirja riik/territoorium, kus teie saadetise iga kaup algselt toodeti. Kui teil on mitu kaupa erinevate tootjariikide/-territooriumidega, lisage iga tootekirjelduse juurde selle kauba tootjariik/-territoorium.

8. Üksuse väärtus

Nõutav on tegelik tolliväärtus, isegi kui tarnitaval kaubal puudub tehinguväärtus. Kui teil on mitu erineva väärtusega kaupa, lisage iga tootekirjelduste juurde ka selle kauba väärtus.

9. Märkige saatmise põhjus

See võib aidata vähendada tollis kinnipidamise ja hilinemise ohtu, kuid mitte ainult. Mõne kauba suhtes võivad kohalduda tolli eritoimingud või isegi madalam tollimaks. See hõlmab saadetisi, mis saadetakse kingitustena, tagastatakse, saadetakse parandamise eesmärgil, näidisena, või testimiseks mõeldud kaupu. Kui saatmise põhjust pole toodud, võib saaja tasuda vajalikust kõrgemaid tollimakse.

Ärge unustage lisada oma tolliprotseduuri koodi (CPC), kui seda teate, see annab meile teavet, missugust tollivormistustoimingut on vaja kasutada.

10. Pange kaasa õige Incoterm®

Incoterms®-i rahvusvahelised kaubandustingimused on Rahvusvahelise Kaubanduskoja (ICC) avaldatud rahvusvahelise kaubandusõigusega seotud eelmääratletud kaubandustingimuste seeria.

Need on lühendid, mida kasutatakse saadetise ohutaseme määramiseks. Ohu all peame silmas vastutust kaotuse või kahju eest või selle, kelle kindlustust saaks potentsiaalselt kasutada nõude esitamiseks.

11. Tollimaksude ja maksude arveldamine

Tollimaksud, maksud ja kulutasud võetakse vaikimisi saajalt, välja arvatud juhul, kui saatja märgib õhutranspordi saatelehel valiku „Arve saatjale“. Kui saaja keeldub saadetisest või keeldub maksmast, vastutab saatja lõppkokkuvõttes saadetisega seotud tollimaksude, maksude ja lõivude eest.

12. Kontrollige, kas teie kaup vastab sihtkohas tollimaksuvaba impordi tingimustele

Olenevalt sihtriigist võivad teie kaubad vastata sihtkoha tollimaksuvaba sisenemise tingimustele. EL‑il ja Ühendkuningriigil on vabakaubanduslepingute (FTA) võrgustik, mis võimaldab tollimaksuvaba juurdepääsu kolmandatele riikidele. Selle eeliste kasutamiseks peate võib-olla täitma täiendavaid dokumente või lisama oma faktuurarvele kaupade päritolu tõendava avalduse.

13. Allkiri

Enne deklaratsiooni allkirjastamist veenduge, et kogu teave oleks kooskõlas õhutranspordi saatelehega. Pange pakendile koos õhutranspordi saatelehega ka faktuurarve originaal ja kaks koopiat, kõik eraldi allkirjastatult.

Õhutranspordi saatelehe täitmine ja tollidokumentide üles laadimine veebis FedEx Ship Manager®-i abil lehel fedex.com

Logige sisse rakendusse FedEx Ship Manager aadressil fedex.com

 1. Klõpsake jaotise Arveldusteave kohal valikul Eelistused.
 2. Tehke märge ruutu Luba elektroonilised kaubandusdokumendid.
 3. Klõpsake käsku Salvesta muudatused ja ongi tehtud!
 1. Saatja teave

  Sisestage kindlasti oma täielik aadress ja telefoninumber.

  Väljaspoole Euroopa Liitu minevate kaubasaadetiste korral lisage kindlasti oma EORI number.

 2. Saaja teave

  Täitke saaja aadressi ja telefoninumbri väljad.

  Väljaspoole Euroopa Liitu minevate kaubasaadetiste korral lisage kindlasti saaja maksukohustuslase number / EORI number.

 3. Maksja teave

  Täitke maksja teabe väljad transpordi ning tollimaksude ja maksude jaoks

Tollidokumendid, 2. samm
 1. Sisestage toote/kauba teave

  Saadetiste puhul, mille jaoks on vaja tollidokumente, kuvatakse uus aken, kus saate sisestada kogu oma kaubateabe

 2. Kauba teave

  Täitke iga saadetises sisalduva kauba kohta järgmine teave.

  • Kaupade täielik kirjeldus inglise keeles
   • Mis see on?
   • Millest on see valmistatud?
   • Kui palju/mitu seda on?
   • Milleks seda kasutatakse?
  • Tolliväärtus: tolliväärtus on nõutav, isegi kui tarnitaval kaubal puudub tehinguväärtus (nullväärtus ei ole aktsepteeritav)
  • Tootjariik/-territoorium: kui teil on mitu kaupa erinevate tootjariikide/-territooriumidega, lisage iga tootekirjelduse juurde selle kauba tootjariik/-territoorium
 3. Valige põhilised tollidokumendid, mida soovite üles laadida või luua

  • Faktuurarve
   • Soovitame: kasutage enda faktuurarvet
   • Veenduge, et oleksite dokumentide elektrooniliselt üleslaadimiseks lubanud elektroonilised kaubandusdokumendid
   • Veenduge, et faktuurarvel olev teave vastaks õhutranspordi saatelehe teabele
  • Pro forma arve
   • Tasuta kaupade, näiteks tootenäidiste, kataloogide või toodete, mis ei ole ette nähtud müügiks, saadetiste jaoks
   • Kuid kõik riigid/territooriumid ei aktsepteeri pro forma arveid, seetõttu soovitame igaks juhuks valmis panna ka faktuurarve, kuna see ei nõua lisapingutust
  • Täiendavad elektroonilised kaubandusdokumendid
   • Lisage muud teie kauba/sihtkoha jaoks nõutud kaubandusdokumendid 
Tollidokumendid, 3. samm
 1. Siltide ja dokumentide printimine

  Viimaseks sammuks on õhutranspordi saatelehe kontrollimine ja printimine

 2. Lisatud dokumendid

  Teil on võimalik saadetisele lisatud dokumente vaadata

 3. Pärast juhendite printimist

  Voltige prinditud leht piki horisontaaljoont

  Pange silt saadetise taskusse ja kinnitage saadetisele

Märkus: kui te ei ole oma faktuurarvet rakendusse FedEx Ship Manager® üles laadinud, printige sellest kolm koopiat, allkirjastage need ja pange kaasa oma saadetise õhutranspordi saatelehega

Tollidokumendid, 4. samm