Kaupluseomanik hoiab FedExi silti ja vaatab samal ajal arvutit

FedEx® Electronic Trade Documents

FedEx® Electronic Trade Documents

Nautige sujuvat tollivormistust.
 

Nautige sujuvat tollivormistust.
 

FedEx® Electronic Trade Documents (ETD) on lihtne tasuta lahendus, mis võimaldab edastada tollidokumente teie rahvusvaheliste saadetiste jaoks elektrooniliselt.

Eelised teie jaoks

Naine vaatab oma arvuti kõrval olevat kangast

 

Säästate rahvusvahelisi saadetisi ette valmistades aega

Laadige üles oma tollidokumendid või kasutage FedExi loodud dokumente, nii et te ei pea enam iga saadetise jaoks oma kaubadokumente printima, allkirjastama, voltima ja kinnitama. Elektroonilisi kaubandusdokumente saate ise kohandada, laadides üles oma ettevõtte kirjaplangi ja allkirjakujutise.

FedExi lennuk FedExi transpordikeskuses

Vähendate tolliviivituste ohtu

Esitades oma kaubandusdokumendid enne saadetise teelepanemist, muudate tollivormistuse ja dokumentide üle vaatamise kiiremaks. Võimalikest vigadest või puuduvatest dokumentidest teavitatakse teid varem ja nii on saadetise hilinemise oht väiksem.

FedExi silt laual, klaviatuuri ja hiire kõrval

 

Säästate raha ja vähendate oma süsinikujalajälge

Rahvusvaheliste saadetistega kaasnev paberi ja tooneri kulu on väiksem. Ehkki Euroopa Liidu piires liikuvate saadetiste jaoks ei ole vaja tollidokumente, võivad elektroonilised kaubadokumendid kasulikuks osutuda ka nende puhul, kuna vaja läheb ainult ühte trükitud saadetise silti.

KKK

Kõik riigid ja territooriumid ei aktsepteeri elektrooniliste kaubandusdokumentidega (ETD) loodud saadetisi.

Kui üks lähte- või sihtriikidest või mõlemad ei aktsepteeri paberivaba tollivormistust, märgistatakse teie saadetis kui EWO (Electronics with Originals). See tähendab, et saate oma tollidokumendid hõlpsalt elektrooniliselt üles laadida, et tollimaakler saaks need varakult üle vaadata, kuid regulatiivsete nõuete täitmiseks peate oma saadetisele lisama ka dokumentide prinditud koopiad.

Vaadake täielikku nimekirja, et näha, mida aktsepteeritakse riikides ja territooriumidel kuhu või kust saadate.

Elektroonilisi kaubandusdokumente saab kasutada nii FedEx Express®-i import- kui ka eksportsaadetistega ja sellest on enim kasu paberivabade kaubasaadetiste puhul. Sobib ohtlikke kaupu ja kuiva jääd sisaldavate saadetiste puhul.

Elektroonilised kaubadokumendid on saadaval lahenduses FedEx Ship Manager™ veebisaidil fedex.com (uued ja vanad versioonid), tarkvaras FedEx Ship Manager, FedExi veebiteenustes ja FedExi serveris. Lisateabe saamiseks külastage meie lehte Kuidas kasutada ETD-d.

Kui see on vajalik, peate üles laadima vähemalt faktuurarve (CI) või pro forma arve. Muud tollidokumendid (nt päritolusertifikaat, tootmiskinnitus jms) saab üles laadida olenevalt päritolu- ja sihtriigi ning teie saadetise nõuetest.

Faktuurarve

 • Faktuurarvet kasutatakse juhul, kui kaup on osa äritehingust või see on mõeldud müügiks ja tolliamet nõuab kauba klassifitseerimist, et tollimakse ja makse saaks õigesti hinnata.
 • See on esimene rahvusvaheline veodokument, mis tuleks täita, kuna see on kõigi muude kaubandusdokumentide alus. Muudel rahvusvahelistel veodokumentidel, sealhulgas õhutranspordi saateleht või saadetise silt, esitatud teave peab vastama faktuurarvele.
 • Faktuurarve koostab eksportija. Importija nõuab seda omandiõiguse tõendamiseks ning tollimaksude ja maksude tasumise korraldamiseks.
 • Euroopa Liidus tarnitavate vabas ringluses olevate kaupade kohta ei pea te faktuurarvet esitama. Faktiarved on kohustuslikud väljaspoole EL-i minevate saadetiste puhul.

Pro forma arve

 • Tasuta kaupade, näiteks tootenäidiste, kingituste, kataloogide või müügiks mitte mõeldud toodete või selliste toodete jaoks, mille puhul ei nõuta tasumist.
 • Kuid mitte kõik riigid/territooriumid ei aktsepteeri pro forma arveid ja sellistel juhtudel soovitame koostada faktuurarve.

Elektroonilisel esitamisel kehtivad järgmised nõuded.

 • Kuni 5 dokumenti saadetise kohta
 • Kuni 5 MB dokumendi kohta
 • Sobivad järgmised vormingud: .doc, .docx, .xls, .xlsx, .txt, .rtf, .jpg, .gif, .bmp, .tif, .png või .pdf
 • Failinimi võib olla kuni 244 tärki pikk
 • Rahvusvahelise saadetise jaoks vajalikud dokumendid leiate lahenduse FedEx Global Trade Manager jaotisest Leia rahvusvahelised dokumendid.
 • Veebis tollidokumentide ettevalmistamiseks, hoidmiseks ja uuesti kasutamiseks sobib FedExi dokumentide ettevalmistuskeskus.
 • Veenduge, et kõigi nõutavate dokumentide teave oleks täpne ja järjepidev – eelkõige puudutab see teie saadetava eseme väärtust ning kirjeldust.