Kanada

ELi – Kanada vabakaubandusleping

ELi – Kanada vabakaubandusleping

Kas teadsite, et saate säästa raha rahvusvahelistel saadetistel Kanadasse ja Kanadast? Laiaulatuslik majandus- ja kaubandusleping (CETA) on ELi ja Kanada vaheline vabakaubandusleping, mille eesmärk on elavdada kaubandust ning aidata luua majanduskasvu ja töökohti. See kaotab ligikaudu 98% EList või Kanadast pärit kaupade kõigist imporditollimaksudest – see muudab impordi ja ekspordi lihtsamaks ning odavamaks. Selleks on vaja vaid faktuurarvele lisatavat lihtsat deklaratsiooni. See kehtib alates 2017. aasta septembrist ja säästab hinnanguliselt ainuüksi Euroopa eksportijatele tollimakse umbes 590 miljonit eurot aastas.1

Vaadake, kuidas CETA-st kasu saada.

Mis kasu minu ettevõte sellest saab?

Euro

Kulude kokkuhoid

Peaaegu kõigi toodete tollimaksud kaotatakse ja mittetariifseid tõkkeid vähendatakse. 

Rahvusvaheline

Täiustatud ligipääs

Lihtsam juurdepääs Kanada ja Euroopa turgudele võib tähendada teie ettevõttele uusi võimalusi konkurentsivõime ja investeeringute osas. 

Dokument

Lihtsamad eeskirjad

ELi ja Kanada ettevõtetel on nüüd lihtsam koostööd teha. Näiteks tunnustatakse vastastikku vastavushindamise sertifikaate ja paljusid kutsekvalifikatsioone.

Toll

Lihtsustatud tänapäevased tolliprotseduurid

Tänapäevased tolliprotsessid võimaldavad teie kaupa kiirelt ja hõlpsalt vabastada.

MÄRKUS: kaubanduslepingut kohaldatakse tollimaksude, mitte maksude suhtes. Kanadas toimuva impordi suhtes kohaldatav GST/HST ja ELi impordi käibemaks tuleb siiski tasuda.

Kuidas ma kasu saan?

Vähendatud või 0% tariifide kasutamiseks peavad tooted olema pärit Kanadast või EList (Kanada/EL). Vaja on vaid deklaratsiooni. Ametlikku sertifikaati ei nõuta. Lisage lihtsalt faktuurarvele (või muule äridokumendile) järgmine teave koos oma toodete üksikasjaliku kirjeldusega, nagu tavaliselt teeksite. 

Päritoludeklaratsiooni näidis

(Periood: ___________ kuni __________)
 

Selle dokumendi alla kuuluvate toodete eksportija (tolliluba nr______) deklareerib, et need tooted on Kanada/ELi sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt teisiti märgitud.

__________________________________
(koht ja kuupäev)
 

_________________________________
(allkiri ja prinditud nimi)

Oluline märkus: on tähtis, et deklaratsioon oleks korrektselt täidetud, kuna muidu võib toll selle tagasi lükata. Tutvuge päritoludeklaratsiooni ametliku tekstiga, mis sisaldab selgitavaid märkusi ja on saadaval kõigis kohaldatavates keeltes.  

ELi eksportijate jaoks on tolliloa number teie registreeritud eksportija (REX) number. See on vajalik kõigi saadetiste puhul, mille väärtus on üle 6000 euro.

Kuidas saada REX-numbrit?

  • Registreeruge veebis oma riigi tolliasutuses. Või täitke see vorm ja andke see neile.
     
  • Kui kasutate REX-i esimest korda, võiksite lugeda REX-i juhenddokumenti.
     
  • Kui olete selle kätte saanud, saate lisada oma registreeritud eksportija numbri Kanadasse saadetavate saadetiste faktuurarvetele, mille väärtus on üle 6000 euro.

Vähendatud või 0% tariifide kasutamiseks peavad tooted olema pärit Kanadast või EList (Kanada/EL). Vaja on vaid Kanada saatja lihtsat deklaratsiooni. Ametlikku sertifikaati ei nõuta. Lihtsalt veenduge, et nad lisaksid faktuurarvele (või muule äridokumendile) järgmised andmed: 

Päritoludeklaratsiooni näidis

(Periood: ___________ kuni __________)
 

Selle dokumendi alla kuuluvate toodete eksportija (tolliluba nr ______) deklareerib, et need tooted on Kanada/ELi sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt teisiti märgitud. 

__________________________________
(koht ja kuupäev)
 

_________________________________
(allkiri ja prinditud nimi)

Oluline märkus: on tähtis, et deklaratsioon oleks korrektselt täidetud, kuna muidu võib toll selle tagasi lükata. Tutvuge päritoludeklaratsiooni ametliku tekstiga, mis sisaldab selgitavaid märkusi ja on saadaval kõigis kohaldatavates keeltes.  

Kanada eksportijate puhul on tolliloa number ettevõtte Kanada maksuameti ärinumber.

Kuidas saab FedEx aidata?

FedExi lennuk

Kiire mandritevaheline saatmine

Aitame teie ettevõttel saavutada oma täieliku potentsiaali. Meie ekspress pakiteenuse abil saate Kanadast importida vaid 2 päevaga ja Kanadasse eksportida 1–3 päevaga*.

töötab sülearvutis

Lihtsad tollitööriistad

Muutke tollivabastus meie tasuta tööriistadega lihtsamaks. Vähendage FedExi elektrooniliste kaubandusdokumentide abil tolliviivituse riski, esitades oma dokumendid elektrooniliselt.

* Teenuse kättesaadavus ja tarneajad võivad varieeruda olenevalt saadetise tüübist, päritolust ja sihtkohast. Rakenduvad FedExi tingimused

Enne saatmist kontrollige alati nende riikide reegleid ja määrusi, kust ning kuhu te paki saadate. Lisateabe saamiseks vaadake Euroopa Komisjoni veebisaiti