EL-i ja Ühendkuningriigi kaubandusleping

EL-i ja Ühendkuningriigi kaubandus- ja koostööleping

EL-i ja Ühendkuningriigi kaubandus- ja koostööleping

Kas teadsite, et saate säästa raha rahvusvahelistelt saadetistelt Ühendkuningriiki ja sealt välja?

EL-i ja Ühendkuningriigi kaubandus- ja koostööleping (TCA) jõustus 1. jaanuaril 2021 pärast seda, kui Ühendkuningriik lahkus EL-ist. Kuigi kaubavahetus Ühendkuningriigiga on varasemast erinev, tagab kaubandus- ja koostööleping, et kaupadega saab jätkuvalt kaubelda tollimaksuvabalt. Selleks on vaja vaid faktuurarvele lisatavat lihtsat deklaratsiooni.

Vaadake, kuidas EL-i ja Ühendkuningriigi kaubandus- ja koostöölepingust kasu saada.

Mis kasu minu ettevõte sellest saab?

Euro

Kulude kokkuhoid

Kõigi kaupadega võib jätkata tollimaksuvaba kauplemist ja mittetariifsed tõkked on minimaalsed.

Rahvusvaheline

Jätkuv juurdepääs

Uuendatud juurdepääs Ühendkuningriigi turule võib teie ettevõttele tähendada uusi võimalusi.

Toll

Lihtsustatud tänapäevased tolliprotseduurid

Tänapäevased tolliprotsessid võimaldavad teie kaupa kiirelt ja hõlpsalt vabastada.

MÄRKUS: kaubanduslepingut kohaldatakse tollimaksude, mitte maksude suhtes. EL-i või Ühendkuningriiki importimisel kohaldatav käibemaks tuleb siiski tasuda.

Kuidas ma kasu saan?

Vähendatud või 0% tariifide kasutamiseks peavad tooted olema pärit EL-ist. Vaja on vaid deklaratsiooni. Ametlikku sertifikaati ei nõuta. Lisage lihtsalt faktuurarvele (või muule äridokumendile) järgmine teave koos oma toodete üksikasjaliku kirjeldusega, nagu tavaliselt teeksite.

Päritoludeklaratsiooni näidis

(Periood: ___________ kuni __________)
 

Selle dokumendi alla kuuluvate toodete eksportija (eksportija viitenr______) deklareerib, et need tooted on EL-i sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt teisiti märgitud.

__________________________________
(koht ja kuupäev)
 

_________________________________
(Eksportija nimi)

Päritoludeklaratsioonid kehtivad 24 kuud alates nende koostamise kuupäevast Ühendkuningriiki eksportimiseks.

Tähtis on, et deklaratsioon oleks korrektselt täidetud, kuna muidu võib toll selle tagasi lükata. Tutvuge päritoludeklaratsiooni ametliku tekstiga, mis sisaldab selgitavaid märkusi.

Eksportija viitenumbre on teie registreeritud eksportija (REX) number. See on vajalik kõigi saadetiste puhul, mille väärtus on üle 6000 euro.

Kuidas saada REX-numbrit?

  • Registreeruge veebis oma riigi tolliasutuses.
     
  • Kui kasutate REX-i esimest korda, võiksite lugeda REX-i juhenddokumenti.
     
  • Kui olete selle kätte saanud, saate Ühendkuningriiki saadetavate üle 6000-eurose väärtusega saadetiste faktuurarvetele lisada oma REX-i numbri.

Vähendatud või 0% tariifide kasutamiseks peavad tooted olema pärit Ühendkuningriigist. Vaja on vaid Ühendkuningriigi saatja deklaratsiooni. Ametlikku sertifikaati ei nõuta. Lihtsalt veenduge, et nad lisaksid faktuurarvele (või muule äridokumendile) järgmised andmed:

Päritoludeklaratsiooni näidis

(Periood: ___________ kuni __________)
 

Selle dokumendi alla kuuluvate toodete eksportija (eksportija viitenr______) deklareerib, et need tooted on Ühendkuningriigi sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt teisiti märgitud.

__________________________________
(koht ja kuupäev)
 

_________________________________
(Eksportija nimi)

Päritoludeklaratsioonid kehtivad 12 kuud alates nende koostamise kuupäevast Ühendkuningriigist importimiseks.

Tähtis on, et deklaratsioon oleks korrektselt täidetud, kuna muidu võib toll selle tagasi lükata. Tutvuge päritoludeklaratsiooni ametliku tekstiga, mis sisaldab selgitavaid märkusi.

Eksportija viitenumber on teie ettevõtte EORI number. See on nõutav kõigi saadetiste puhul, olenemata nende väärtusest.

Kuidas saada EORI numbrit?

  • Ettevõtted, kes soovivad saada EORI numbrit, võivad külastada spetsiaalset Ühendkuningriigi valitsuse veebilehte.

  • Pange tähele: kui teie saatjal on juba EORI number ja see ei alga tähisega GB, peab ta taotlema uut numbrit.

Kauplemine Põhja-Iirimaaga

Oluline on märkida, et Põhja-Iirimaaga kauplevate EL-i ettevõtete jaoks pole midagi muutunud. EL-i ja Ühendkuningriigi väljaastumislepingu Põhja-Iirimaa protokolli tingimuste kohaselt loetakse EL-i ja Põhja-Iirimaa vahel liikuvaid kaupu Euroopa Liidu sisesteks ning tollikontrolli ei kohaldata.

See tähendab, et kaupade Põhja-Iirimaale või sealt välja viimisel ei pea te tolliformaalsusi täitma ja saate kauplemist jätkata ilma piiranguteta nagu varem.

Kuidas saab FedEx aidata?

FedExi lennuk

Kiire mandritevaheline saatmine

Aitame teie ettevõttel saavutada oma täieliku potentsiaali. Meie ekspresspakiteenuse abil kulub Ühendkuningriigist importimiseks ja sinna eksportimiseks vaid 1-2 päeva*.

töötab sülearvutis

Lihtsad tollitööriistad

Muutke tollivabastus meie tasuta tööriistadega lihtsamaks. Vähendage FedExi elektrooniliste kaubandusdokumentide abil tolliviivituse riski, esitades oma dokumendid elektrooniliselt.

* Mainitud teenuste kättesaadavus ning tarneajad võivad lähte- ja sihtkohast ning saadetise tüübist olenevalt erineda. Kehtivad tingimused – meie teenuste üksikasjadega tutvumiseks külastage lehte fedex.com.

Enne saatmist kontrollige alati nende riikide reegleid ja määrusi, kust ning kuhu te paki saadate. Lisateabe saamiseks vaadake EL-i ja Ühendkuningriigi vahelist kaubandus- ja koostöölepingut.