FedEx® Reporting Online

FedEx® Reporting Online

Looge, käitage ja hallake aruandeid ning laadige neid alla — kõik ühes kohas.

Looge, käitage ja hallake aruandeid ning laadige neid alla — kõik ühes kohas.

Standardaruannete tüübid

Aadressi parandamise üksikasjalik aruanne

Hankige saadetise tasemel üksikasjalikud andmed kõigi saadetiste kohta, mille puhul kohaldati aadressi parandamise tasu. Selle aruande andmeid võib kasutada selleks, et vähendada saatmisvigu ja täiendavaid tasusid vale aadressi parandamisel.

Mahupõhise pakendi andmed – arve üksikasjad

Vaadake saadetise tasemel üksikasjalikke andmeid kõigi saadetiste kohta, mille puhul kasutati arveldamisel mõõtmetepõhist või ülemõõdulise paki kaalu.

Kulude ja mahtude kokkuvõte (USD ja arveldusvaluuta)

Kolme makseklassifikaatori abil saate konsolideeritud ülevaate asjakohaste saadetiste mahtudest, kuludest ja kaalust.

 • Ette makstud: sama kontonumbrit kasutades teie poolt makstud ja lähetatud saadetised.
 • Vastuvõtja makstud: saadetised, mille puhul olete tuvastatud saajana. Saatja ja maksja kontod on erinevad, saadetise eest maksate teie.
 • Kolmanda osapoole makstud: saadetised, mille eest maksate teie, kuid te ei ole ei saatja ega ka saaja.

Saatja kokkuvõte – arve kuupäev (USD)

Hankige asjakohaste saadetiste mahtude, kulude ja kaalu konsolideeritud vaade saatmiskonto numbri ning kolme makseklassifikaatori järgi (määratlusi vt eespool).

 • Ette makstud
 • Vastuvõtja makstud
 • Kolmanda osapoole makstud

Saadetise üksikasjad – arve (USD)

Siin saate näha kõikide teatud perioodil arveldatud asjassepuutuvate saadetiste saadetise tasemel üksikasju.

Aruannete haldamine

Veose saatjana on teil juurdepääs tööriista FedEx Reporting Online administreerimisvõimalustele. Tänu sellele saate järgmised võimalused.

 • Aruannete valmimise teavitused e-posti teel.
 • Saate kutsuda oma asutuse kasutajaid, kes saavad luua oma aruandeid.

Korraldage aruandeid endale sobival viisil ja saage põhjalik ülevaade oma andmetest. FedEx Reporting Online võimaldab järgmist.

 • Kokkuvõtete aruandeid ise kujundada.
 • Kohandatud kontorühmi luua ja salvestada.
 • Aruandeid Exceli, CSV, PowerPointi PDF-vormingus eksportida.
 • Kontosid kontonumbri, ettevõtte või aadressi järgi otsida.
 • Erinevate aastate sama perioodi kulude ja mahtude statistika keskmise ja kogumaksumuse, tüki jne järgi visualiseerida.
 • USA dollari ja arveldusvaluuta või kilogrammide ja naelte vahel valida.
 • Luua saadetise üksikasjade aruandeid kas iga päev, kord nädalas või kord kuus.
 • Kohandatud interaktiivseid aruandeid luua, et näha suundumusi, filtreerida andmeid, luua diagramme ja graafikuid jpm. Lisaks saate kohandatud aruannete malle uuesti kasutamiseks salvestada.

Valida on võimalik kahe aruandetaseme vahel.

Kokkuvõte

 • Valige ühekordne või korduv (nädala- või kuupõhine) aruanne.
 • Saage kuni 24 kuu andmed koos nädala- ja kuupõhiste kavandamisvalikutega.
 • Vaadake erinevate aastate sama perioodi suundumuste graafikuid.
 • Filtreerige loomisel olevaid aruandeid.

Üksikasjad

 • Ühekordse aruande jaoks saate valida mis tahes kuupäevavahemiku kuni kahe aasta jooksul.
 • Valige korduv päeva-, nädala- või kuupõhine võimalus.
 • Mitme aruande korraga käitamine.
 • Kohandage aruannet ja kujundage ise oma aruandlusvalikud.

Lisateavet tööriista FedEx Reporting Online kasutamise kohta vaadake FedEx Reporting Online’i tingimustest.