FedExi lennuk

Teadmiste pank

Teadmiste pank

Leidke vastused levinud küsimustele tollivormistuse ja piiriülese saatmise kohta.

Leidke vastused levinud küsimustele tollivormistuse ja piiriülese saatmise kohta.

Saadetised peetakse kinni tagamaks, et need vastaksid ekspordi või impordi tollieeskirjadele. Neid võidakse hoida kinni puuduva või puuduliku dokumentatsiooni või tollivormistusjuhiste tõttu või seetõttu, et ametiasutused võivad vajada kauba tollivormistuseks rohkem teavet. Kuni meil seda teavet pole, ei saa me saadetist tollivormistuse jaoks töödelda. Vaadake meie 10 näpunäidet viivituste vältimiseks.

EORI-number on ettevõtjate registreerimise ja identifitseerimise numbri lühend ja see on kordumatute identifitseerimisnumbrite süsteem, mida kasutavad EL-i ja Ühendkuningriigi tolliasutused. EORI-numbri saate oma riigi tolli veebilehelt ja peate lisama selle numbri faktuurarvele.

Tollimaksud ja maksud tuleb tasuda ametiasutustele. FedEx saab need viivituseta maksekontot kasutades teie eest tasuda, mis aitab tagada teie saadetiste kiire tollis vormistamise. Kui valite, et FedEx maksaks ametiasutustele teie nimel, võtame teilt kõik tasud koos haldustasuga, mida nimetatakse ka kulutasuks (mis on osa meie täiendavatest tasudest). Vaadake teavet meie täiendavate tasude kohta sihtriigis.

Saatja on isik või ettevõte, mis on tavaliselt saadetavate kaupade tarnija ja kellele viidatakse kui saatjale. Saaja on saadetise vastuvõtja ja tavaliselt kaupade omanik. Nii saatja kui ka saaja andmed peavad olema faktuurarvele lisatud.

Isiklike kaupade liikumine võib olla mõnes riigis piiratud ja sellel on ranged tingimused. Isiklike kaupade importimisel võib teil olla võimalik taotleda tollimaksude ja maksude soodustusi. Alati on mõistlik märkida faktuurarvele ja saatelehele, et tegu on isiklike asjadega ning lisada eksportimise põhjus, kontaktandmed ja kauba täpne kirjeldus. Vajaduse korral võtab meie tollivormistuse meeskond tõenäoliselt teabe kinnitamiseks ja õige impordivabastuse kohaldamiseks ühendust vastuvõtjaga.

Volikiri on kirjalik volitus esindada või tegutseda teise nimel äri-, era- või muudes õigusküsimustes. Impordi ja ekspordi tollivormistuse korral võimaldab volikiri FedExil tegutseda tollideklaratsioonide esitamisel meie klientide nimel.

Paljudes riikides kehtib režiim, mida nimetatakse seestöötlemise soodustuseks (IPR). See võimaldab ettevõtetel saada tollimaksudest ja maksudest vabastus kaupade eest, mis imporditakse töötlemiseks või parandamiseks ja seejärel eksporditakse tagasi. See kord, mille raames peab eelnevalt hankima loa, tekitab tavasaatjatele kasu tollimaksude ja maksude peatamisega. Peate imporditava riigi ametiasutustelt saama kinnituse, kas IPR on teie ettevõtte või toote suhtes kohaldatav, milline on sellega seotud protsess ning muud kehtivad reeglid ja määrused.

Näidis on toode, mis on ette nähtud tegemaks kindlaks, kuidas lõplik toode välja näeks, näiteks tulevikus müüdava eseme kvaliteet, värv ja standard. Näidis on tootmisprototüüp, mida ei saa edasi müüa ja mis on sageli sellisena märgistatud – näiteks rebenenud, lõigatud või ainult üks ese paaris, näiteks kinnas või king. Sageli ei võeta näidistelt tollimakse ja makse, välja arvatud juhul, kui tooted ei suuda täita impordiriigi kehtestatud näidise nõudeid või riik ei tunnusta ega aktsepteeri näidiseid.

Ajutine import võimaldab tuua saadetise riiki, peatades tollimaksu ja maksu tasumise teatud ajaks. Tollimaksu ja maksu võib tagasi nõuda, kui kaup impordiriigist lahkub.