kaup

Kuidas me klientidega kaupade tollivormistuseks koostööd teeme?

Kuidas me klientidega kaupade tollivormistuseks koostööd teeme?

Lisateave tolliprotseduuride ja selle kohta, kuidas saaksime teiega tõhusama tollivormistuse tagamiseks koostööd teha.

Lisateave tolliprotseduuride ja selle kohta, kuidas saaksime teiega tõhusama tollivormistuse tagamiseks koostööd teha.

Olenemata sellest, kas tegu on importimise või eksportimisega, peavad kõik rahvusvahelised saadetised riiki sisenemiseks või riigist lahkumiseks tolli läbima. Enne kauba edasitoimetamiseks vabastamist tuleb kehtestada kõik regulatiivkontrollid ja täita nõuded.

Tollivormistusprotsess võib paljudel juhtudel olla lihtne, kuid teistes olukordades – näiteks dokumentide puudumisel või kui kaupadel on eriomased impordinõuded – võib see olla keerulisem. Sellises olukorras teeb meie meeskond teiega ja sageli ka ametiasutustega tihedamat koostööd, et tagada saadetise võimalikult kiire tollivormistus.

FedExi keskus

Tollivormistusprotsess

Kõiki kaupu peavad töötlema nii ekspordi- kui ka impordiasutused ja mõnikord ka nende riikide omad, mida need transiidi käigus läbivad.

See hõlmab tasumisele kuuluvate tasude kontrollimist ja seda, kas kaup vastab juriidilistele nõuetele. Dokumendid tuleb vormistada enne kauba sihtriiki sisenemiseks vormistamist – seda saab teha enne saadetise päritoluriigist lahkumist, saabumise ajal või pärast saabumist, kui vajalik on lisateave või -dokumendid.

Seejärel kinnitavad FedExi tollivormistuse meeskonnad, kas vastavalt esitatud dokumentidele vastavad kaubad eeskirjadele. Kui kaubad ei vasta nõuetele või kui otsuse tegemiseks on vaja lisateavet – võtavad meie vahendajad ja spetsialistid otse kliendiga ühendust.

Kui nõutav teave on olemas ja kõik esemed vastavad nõuetele, vormistab FedExi nimel tegutsev vahendaja/agent kliendi nimel paki ja väljastab deklareerimise dokumendid.

Kõnekeskus

Kuidas me suuremat väljakutset pakkuvate saadetistega tegeleme?

Meie tollivormistuse meeskond tegutseb kogu tollivormistusprotsessi vältel kliendi ja tolliasutuste vahel vahendajana, pakkudes veelgi rohkem tuge aegadel, kui tollivormistus on keerulisem.

See tugi võib hõlmata klientide aitamist nõutavate dokumentide hankimisel ja vormistamisel, tollimaksude ja maksude õigesti tasumise tagamist ning tollideklaratsioonide täpsuse ja kõigi teie poolt esitatud teabe põhjal kõigi vajalike eeskirjade järgimise tagamist. Ning kui meie meeskonnaliikmed suudavad tuvastada võimalikud tollimaksude ja maksude soodustused, teevad nad nende kasutamiseks importijaga koostööd.

Tollivormistuse meeskond teeb ametiasutustega koostööd ka teatud piiratud kaupade vormistamiseks, mis võib osutuda väljakutset pakkuvaks, ja pakub tuge, kui kliendid peavad ise asjakohaste ametiasutustega koostööd tegema.

See võib hõlmata teatavate kaupade kontrollimiseks edastamist või korraldamist, et toll saaks kontrollida pakke, mille nad on pisteliseks kontrollimiseks valinud.

Lisaks tegutseb meeskond kliendi nimel, kui nende kaup on tolli valduses. Nad kontrollivad kinnihoidmise põhjust ja suhtlevad teiega, et näha, kas lisateave või -dokumendid võimaldavad edukat kohaletoimetamist.