Tippimine

Kuidas tollidokumente ette valmistada

Kuidas tollidokumente ette valmistada

Miks on tollidokumendid olulised?

Kui kaup ületab piire, vastutate tollidokumentide ettevalmistamise eest.

Nõutavate dokumentide tüüp sõltub teie eksporditava kauba tüübist, selle kaubanduslikust väärtusest ja sihtriigist/-territooriumist. Kõige sagedamini nõutavad ekspordidokumendid on rahvusvaheline lennutranspordi saatekiri ja faktuurarve, kuid vaja võib minna ka teisi.

Kõikide dokumentide korrektne täitmine aitab vältida tolliviivitusi.

Kuidas vormistada faktuurarvet?

Vaadake teavet, mis on sellel olulisel dokumendil tollivormistuseks nõutud, ja laadige alla meie faktuurarve mall, et muuta selle täitmine veelgi lihtsamaks.

Mis on õhutranspordi saateleht?

Vaadake, kuidas õhutranspordi saateleht mängib teie saadetise mõistmisel ja jälgimisel olulist rolli ning saage selgeks selle õigesti täitmine.

Kuidas oma kaupu täpselt kirjeldada?

Vaadake, kuidas oma kaupu täpselt kirjeldada, et see oleks tolliasutuste jaoks piisav ja hoiaks ära tarbetuid viivitusi.

Muud olulised dokumendid

Tehke endale selgeks, millised tõendavad lisadokumendid võivad olla vajalikud, et teie piiriülene saadetis liiguks sujuvalt.