kannettava tietokone

Muutokset EU:n ALV-sääntöihin

Muutokset EU:n ALV-sääntöihin

Euroopan unioni on tehnyt ALV-sääntöihinsä tärkeitä muutoksia, jotka tulivat voimaan 1.7.2021

Euroopan unioni on tehnyt ALV-sääntöihinsä tärkeitä muutoksia, jotka tulivat voimaan 1.7.2021

Mihin yrityksiin nämä muutokset vaikuttavat?

Niillä on vaikutus kaikkiin yrityksiin, mutta suurin vaikutus on yrityksiltä kuluttajille (B2C) suuntautuvaan myyntiin sekä niin EU-alueella sijaitseviin verkkokauppapaikkoihin kuin EU:n ulkopuolella sijaitseviin verkkokauppapaikkoihin, jotka myyvät EU-alueen asiakkaille.*

Nämä muutokset voivat johtaa yksinkertaisempiin menettelyihin ja hallintoon. Lisäksi niillä voi olla laajempia vaikutuksia siihen, miten voit jatkossa harjoittaa liiketoimintaa EU:n sisällä.

Kolme suurinta muutosta:


Punnan kuvake

Yhdistynyt kuningaskunta on jo ottanut muutokset käyttöön ALV-säännöissään tammikuussa 2021 sen jälkeen, kun se erosi EU:sta. Saat lisätietoja näistä muutoksista lataamalla oppaamme


1. 22 euron ALV-verovapauden poisto tuontilähetyksiltä

Mitä tämä tarkoittaa?

1.7.2021 alkaen kaikista EU-alueelle tuoduista kaupallisista tuotteista peritään ALV tuotteiden arvosta riippumatta. Niiden lähetysten osalta, joiden arvo on enintään 150 euroa, ALV voidaan periä myyntihetkellä uuden Import One-Stop Shop (IOSS) -järjestelmän avulla, tai ALV:n voi periä loppuasiakkaalta tulliselvittäjä (FedEx).

IOSS-järjestelmää voivat käyttää EU:ssa sijaitsevat yritykset, jotka myyvät EU:ssa sijaitseville asiakkaille verkossa tuotteita, jotka sijaitsevat EU:n ulkopuolella. Lisätietoja Import One-Stop Shop (IOSS) -järjestelmästä löytyy Euroopan komission verkkosivustolta.

Miten se voi vaikuttaa yritykseeni?

Matala-arvoisen myynnin 22 euron rajan poistaminen ei vaikuta EU-jäsenvaltioista peräisin olevia tuotteita myyviin EU-yrityksiin. EU:hun tuotuja tuotteita myyvät EU-yritykset eivät kuitenkaan enää voi tuoda alle 22 euron arvoisia lähetyksiä ilman ALV:tä.

Idean kuvake

Miten se toimii käytännössä?

Esimerkki

Saksalainen verkkokauppa myy Saksassa asuvalle EU-alueen kuluttajalle parin sukkia, joiden arvo on 10 euroa. Sukat lähetetään kuluttajalle Kiinasta.

Ennen 1.7.2021

Lähetys voidaan tuoda EU:hun ilman ALV:tä, koska tuotteiden kokonaisarvo on alle 22 euroa.

1.7.2021 jälkeen

Kaikista lähetyksistä peritään ALV arvosta riippumatta. ALV-prosentti määräytyy ostajan asuinmaan perusteella.


Tiedon kuvake

EU-alueella sijaitseville asiakkaille EU-alueen ulkopuolelta lähetettäviä tuotteita, joiden lähetyksen arvo on enintään 150 euroa, myyvät EU-alueen yritykset voivat käyttää vapaaehtoista IOSS-järjestelmää. Järjestelmän avulla myyjä voi veloittaa ALV:n myyntihetkellä ja maksaa sen suoraan viranomaisille. Näin prosessia saadaan yksinkertaistettua ja tehtyä läpinäkyvämmäksi asiakkaalle, ja samalla varmistetaan tehokkaat tullimenettelyt. Jos IOSS-järjestelmää ei käytetä, FedEx veloittaa ALV:n asiakkaalta ennen toimitusta ja maksaa sen viranomaisille.

Jotta järjestelmää voi hyödyntää 1.7.2021 jälkeen, siihen on rekisteröidyttävä EU:n jäsenvaltiosta ja ehdot täyttäviä B2C-verkkokauppalähetyksiä tehtäessä lähetystyökalussa on annettava oma IOSS-numero. Ehdot täyttävät lähetykset ovat enintään 150 euron arvoisia (eikä niihin kohdistu valmisteveroa), ja ne lähetetään EU-alueen ulkopuolelta suoraan EU-alueella sijaitsevalle asiakkaalle.

FedEx tai TNT toimittaa IOSS-numeron tulliviranomaisille tullausilmoituksen yhteydessä.

Jos myyt EU-alueen ulkopuolelta lähetettäviä tuotteita verkkokauppapaikan kautta ja kauppapaikalla on IOSS-järjestelmä käytössä, sinun on käytettävä kauppapaikan IOSS-numeroa ja ilmoitettava se tullausilmoituksen tekemisestä vastaavalle taholle (FedExille).

Jos käytät jotain näistä automaattisista lähetyspalveluistamme, voit syöttää IOSS-numeron lähetyksen tekemisen yhteydessä. Huomaa, että tarvitsemme vain 12-numeroisen IOSS-numeron. Älä lisää sanaa ”IOSS”. Tarkemmat ohjeet siihen ovat palvelukohtaisia:

Jos käytät uutta FedEx Ship ManagerTM at fedex.com- tai myTNT 2 -palvelua, syötä IOSS-numero Lähettäjän verotunnus/EORI -kenttään.
Jos käytät Toolbox-palvelua, syötä IOSS-numero ALV (VAT) -kenttään.
Jos käytät Global Ship Manager -ohjelmistoa, syötä IOSS-numero ALV/tullitunnus/EIN-nro (VAT/Customs ID/EIN#) -kenttään.
Jos käytät FedEx Web Services -palvelua, syötä IOSS-numero TIN-kenttään.
Jos käytät TNT ExpressConnect -palvelua, syötä IOSS-numero ALV (VAT) -kenttään.
Jos käytät integroitua ratkaisua EDI TNT NFF -tiedoston luomiseen, syötä IOSS-numero ALV (VAT) -kenttään.
Jos käytät TNT EDI Customised -ratkaisua, sinun tulee ottaa yhteyttä myyntiedustajaasi, joka pyytää teknistä asiakastukeamme ottamaan sinuun yhteyttä. 
Jos käytät omaa järjestelmääsi johonkin työkaluumme integroituna, saatat joutua siirtämään tiedot asianmukaiseen kenttään. Jos tarvitset apua, ota yhteyttä myyntiedustajaasi, joka pyytää Customer Technology -tiimiämme ottamaan sinuun yhteyttä.
Jos käytät lähettämiseen kolmannen osapuolen palveluntarjoajaa, ota yhteyttä palveluntarjoajaan, joka kertoo, miten työkalusi kohdalla on toimittava.

Jos käytät lähetysratkaisua, jota ei ole lueteltu tässä asiakirjassa, sinun on siirryttävä käyttämään yhteensopivaa palvelua, esimerkiksi uutta FedEx Ship ManagerTM at fedex.com- tai myTNT 2 -palvelua, jotta voit käyttää IOSS-järjestelmää.

Jos IOSS-numeroa ei syötetä lähetyksen tekovaiheessa ohjeiden mukaan ja lähettäjä käyttää poikkeavaa tapaa IOSS-numeron merkitsemiseen, FedEx ei voi taata sen käyttämistä. Tällöin arvonlisävero saatetaan veloittaa lähetyksen vastaanottajalta.

FedEx ja TNT voivat vastaanottaa IOSS-numeron ainoastaan jonkin verkossa toimivan automaattisen lähetyspalvelun kautta. Et voi käyttää käsintäytettäviä rahtikirjoja, jos haluat käyttää IOSS-järjestelmää.

Lisätietoja IOSS-järjestelmästä löytyy Euroopan komission verkkosivustolta.


2. One-Stop Shop (OSS) -järjestelmän käyttöönotto

Mitä tämä tarkoittaa?

Rekisteröitymällä OSS-järjestelmään yritykset eivät joudu enää rekisteröitymään ALV-velvollisiksi kaikissa niissä EU-maissa, joissa niillä on myyntiä. OSS-järjestelmän käyttöönoton myötä EU on poistanut käytöstä etämyynnin ALV-rajajärjestelmän. Tämä tarkoittaa, että yritykset joutuvat perimään ALV:n asiakkaan EU-asuinmaan ALV-prosentin perusteella jo ensimmäisestä myynnistä eikä vasta tietyn rajan ylittyessä.

Miten se voi vaikuttaa yritykseeni?

Yritysten ei enää tarvitse rekisteröityä ALV:tä varten useissa EU-maissa, vaan ne voivat täyttää neljännesvuosittaisen OSS-ilmoituksen, jossa on listattu kaikki ehdot täyttävät EU-alueen myynnit kuluttajille. ALV maksetaan tällöin yrityksen kotimaan veroviranomaiselle, joka toimittaa maksun edelleen asianmukaisiin maihin.

Tämä voi yksinkertaistaa verkkokauppiaiden toimintaa ja rajat ylittävän kaupan ALV-määräysten noudattamisen kustannuksia sekä lisätä rajojen yli tapahtuvaa kauppaa.

Poikkeuksena yleiseen sääntöön yhdessä EU-jäsenmaassa perustetut EU:ssa toimivat yritykset, joiden rajojen yli tapahtuvan kaupan myynti on alle 10 000 euroa vuodessa (yritykseltä kuluttajille myytyjen tuotteiden ja tiettyjen palveluiden osalta), voivat periä ALV:n oman maansa ALV-prosentin mukaan ja ilmoittaa myynnin omassa ALV-ilmoituksessaan.

Idean kuvake
Miten se toimii käytännössä?
Esimerkki

Ranskalainen verkkokauppayritys myy elektroniikkaa asiakkaille viidessä muussa EU-maassa, ja myynnin arvo ylittää 10 000 euroa.

Ennen 1.7.2021

Yritys joutuu rekisteröitymään ja maksamaan ALV:n kussakin EU-maassa ja perimään asiakkailta ALV:n näiden oman maan ALV-prosentin mukaan, jos kyseisen maan myynti ylittää tietyn vuosittaisen rajan.

1.7.2021 jälkeen

Yritys voi lakkauttaa ulkomaiset ALV-rekisteröintinsä ja ilmoittaa ehdot täyttävät EU-alueen myynnit kuluttajille yhdellä OSS-järjestelmän ALV-ilmoituksella siinä EU-maassa, jossa yritys on rekisteröityneenä. Sen on veloitettava ALV asiakkaan oman maan ALV-prosentin mukaan kyseisen maan kokonaismyynnistä riippumatta.


Tiedon kuvake

Yritykset voivat aloittaa One-Stop Shop (OSS) -järjestelmän käytön rekisteröitymällä oman EU-jäsenmaansa OSS-portaaliin 1.4.2021 alkaen.


3. Tietyistä verkkokauppapaikoista tulee ALV:n periviä tahoja

Mitä tämä tarkoittaa?

EU:n uusia ALV-sääntöjä sovelletaan kauppapaikkoihin, joita ovat esimerkiksi verkkoalustat, jotka toteuttavat myyntitapahtumia. Niiden avulla myyjät voivat myydä tavaroita suoraan asiakkaille.

Tietyt kauppapaikat – niiden kautta myyvien yritysten sijaan – ovat nyt vastuussa ALV:n perimisestä, ilmoittamisesta ja maksamisesta. Kauppapaikat perivät ALV:n seuraavissa tapauksissa:

  • enintään 150 euron arvoisten tavaroiden tuonti yrityksiltä kuluttajille EU-alueelle (kun kauppapaikka on ottanut IOSS-järjestelmän käyttöön)
  • tuotteiden myynti EU-alueen sisällä ja omassa maassa EU-alueella oleville kuluttajille, kun myyjä sijaitsee EU-alueen ulkopuolella.
Miten se voi vaikuttaa yritykseeni?

Jos yrityksiltä kuluttajille tuotavien tavaroiden arvo on enintään 150 euroa ja kauppapaikka on ottanut IOSS-järjestelmän käyttöön, kauppapaikan kautta myyvien yritysten on käytettävä kauppapaikan IOSS-numeroa ja ilmoitettava se tullausilmoituksen tekemisestä vastaavalle taholle (FedExille).

Useita kauppapaikkoja tuotteiden myyntiin käyttävien yritysten on pidettävä tarkasti kirjaa kunkin kauppapaikan kautta tehdyistä myynneistä. Niiden on myös toimitettava kutakin myyntiä vastaava IOSS-numero tullausilmoituksen tekevälle taholle.

EU-alueen ulkopuoliset yritykset, jotka hyödyntävät verkkokauppapaikkoja myydessään tuotteita EU-alueen sisällä ja omassa maassaan EU-alueella oleville kuluttajille, voivat mahdollisesti lakkauttaa ALV-rekisteröintinsä EU:n jäsenvaltioissa, sillä kauppapaikan katsotaan olevan tavaroiden toimittaja ja niin ollen vastuussa ALV:n perimisestä. Tämä voi vähentää EU-alueen ulkopuolisten myyjien hallinnointikuluja.

Idean kuvake
Miten se toimii käytännössä?
Esimerkki

EU-alueen ulkopuolella sijaitseva verkkokauppayritys myy 90 euron arvoisen maljakon EU-asiakkaalle EU-alueella sijaitsevasta varastostaan kriteerit täyttävän verkkokauppapaikan välityksellä.

Ennen 1.7.2021

Maljakon myyvä EU-alueen ulkopuolinen yritys on vastuussa ALV:n perimisestä asiakkaalta ja maksamisesta viranomaisille.

1.7.2021 jälkeen

Kauppapaikka, jonka kautta maljakko myydään, on vastuussa ALV:n perimisestä asiakkaalta ja toimittamisesta asianmukaisille viranomaisille.


Tiedon kuvake

Lisätietoja OSS-järjestelmän käytöstä on saatavana Euroopan unionin julkaisutoimistosta. Myyjille suunnattua tietoa löytyy täältä, ja sähköisille kauppapaikoille suunnattua tietoa löytyy täältä.


*EU-maat: Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, Tšekki, Unkari ja Viro.

Huomaa, että EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välisen yhteispöytäkirjan ehtojen mukaisesti Pohjois-Irlanti säilyy osana EU:n ALV-aluetta tavaroiden osalta. Tämä tarkoittaa, että näitä uusia ehtoja sovelletaan myös tavaroihin, jotka tuodaan Pohjois-Irlantiin muualta maailmasta.

Tässä annetut tiedot eivät ole eikä niiden ole tarkoitus olla lainopillista ja/tai veroneuvontaa, ja nämä tiedot on tarkoitettu vain yleiseksi tiedotteeksi. Nämä tiedot eivät välttämättä ole uusimpia lainopillisia tai muita tietoja. Näiden tietojen lukijoiden kannattaa ottaa yhteys omiin neuvonantajiinsa tarvittavissa lakiin tai verotukseen liittyvissä aiheissa. Emme ota vastuuta tämän sivuston sisällön perusteella tehdyistä tai tekemättä jätetyistä toimista. Tämän julkaisun sisältö tarjotaan sellaisenaan, eikä sisällön virheettömyydestä anneta mitään takuita.