היטל דלק

היטל דלק

היטל דלק

היטל דלק בינלאומי

תאריך אפקטיבי ערך USGC
היטל
1.11.2020 - 26.10.2020
1.076 $‏
12.50%
19.10.2020 - 25.10.2020
1.067 $‏
12.50%
12.10.2020 - 18.10.2020 0.995 $‏ 12.00%
5.10.2020 - 11.10.2020
0.973 $‏
11.50%
28.9.2020 - 4.10.2020
1.011 $‏
12.00%
21.9.2020 - 27.9.2020
0.984 $‏
12.00%
14.9.2020 - 20.9.2020
1.074 $‏
12.50%
7.9.2020 - 13.9.2020 1.128 $ 13.00%
3.8.2020 - 6.9.2020 0.983 $ 6.00%
6.7.2020 - 2.8.2020 0.686 $ 3.50%
1.6.2020 - 5.7.2020 0.606 $ 3.00%
4.5.2020 - 31.5.2020 0.953 $ 6.00%
6.4.2020 - 3.5.2020 1.509 $ 10.50%
2.3.2020 - 5.4.2020 1.777 $ 12.50%
3.2.2020 - 1.3.2020 1.893 $ 13.50%
6.1.2020 - 2.2.2020 1.824 $ 13.00%
2.12.2019 - 5.1.2020 1.861 $ 13.50%
4.11.2019 - 1.12.2019 1.874 $ 13.50%
7.10.2019 - 3.11.2019 1.800 $ 13.00%

אחוז היטל הדלק עבור שירותי FedEx Express נתון להתאמה שבועית על בסיס מחיר ספוט לגלון דלק סילוני המתפרסם מדי שבוע על ידי ‏‎ U.S. Gulf Coast‎‏(USGC‎)

עלות היטל הדלק עבור שירותי ®FedEx Express חלה על מחירי התעבורה של שירותי FedEx Express בינלאומיים ליבוא ויצוא המתפרסמים באירופה, המזרח התיכון, הודו ואפריקה.

הערה: מחלקת האנרגיה של ארצות הברית (EIA) הפסיקה לפרסם מחיר ספוט לגלון של דלק סילוני ברוטרדם (ARA). לכן, החל מ-6 בדצמבר 2010, חברת FedEx תשתמש בתעריפי USGC (מחיר ספוט לדלק סילוני) המפורסמים על ידי מחלקת האנרגיה של ארה"ב.


חזור למעלה


טבלת היטלי הדלק של FedEx Express המזרח התיכון ואפריקה (טבלת היטלי דלק – אפקטיבית החל מ-7 בספטמבר, 2020)

(מחיר USGC לגלון בדולר אמריקאי($)) (USGC price per gallon in U.S. Dollars ($))

מחיר USGC לפחות - אך לא יותר מ- היטל דלק
$0.44 - $0.50 7.50%
$0.50 - $0.56 8.00%
$0.56 - $0.62 8.50%
$0.62 - $0.68 9.00%
$0.68 - $0.74 9.50%
$0.74 - $0.80 10.00%
$0.80 - $0.86 10.50%
$0.86 - $0.92 11.00%
$0.92 - $0.98 11.50%
$0.98 - $1.04 12.00%
$1.04 - $1.10 12.50%
$1.10 - $1.16 13.00%
$1.16 - $1.22 13.50%
$1.22 - $1.28 14.00%
$1.28 - $1.34 14.50%
$1.34 - $1.40 15.00%
$1.40 - $1.46 15.50%
$1.46 - $1.52 16.00%
$1.52 - $1.58 16.50%
$1.58 - $1.64 17.00%
$1.64 - $1.70 17.50%
$1.70 - $1.76 18.00%
$1.76 - $1.82 18.50%
$1.82 - $1.88 19.00%
$1.88 - $1.94 19.50%
$1.94 - $2.00 20.00%
$2.00 - $2.06 20.50%
$2.06 - $2.12 21.00%
$2.12 - $2.18 21.50%
$2.18 - $2.24 22.00%
$2.24 - $2.30 22.50%
$2.30 - $2.36 23.00%
$2.36 - $2.42 23.50%
$2.42 - $2.48 24.00%

אחוז היטל הדלק ועלותו וכן מצבים ושיטות חישוב המשפיעים עליו נתונים לשינוי ללא הודעה מראש. ראה סעיף 22 בתנאים הכלליים לפיהם מבוצעת הובלה אווירית של Federal Express עבור EMEA. אם היטל הדלק מאמיר מעל לערך המקסימום או אם חלים שינויים במצבים המשפיעים עליו, הטבלאות לעיל יעודכנו.

 

חזור למעלה


היטל הדלק של FedEx Express IXF & ATA

היטל מועד תקיפות
0.22 $ 2.11.2020 - 6.12.2020
0.22 $ 5.10.2020 - 1.11.2020

אחוז היטל הדלק עבור שירותי FedEx Express נתון להתאמה חודשית על בסיס עיגול של ממוצע מחירי ספוט לגלון דלק סילוני של ‏‎ U.S. Gulf Coast‎‏(USGC‎)

עלות היטל הדלק עבור שירותי ®FedEx Express חלה על מחירי התעבורה ליצוא של שירותי FedEx Express‏, ®‏FedEx International Express Freight ‏(IXF) ו-®FedEx International Airport-to-Airport ‏(ATA) המתפרסמים באירופה, המזרח התיכון, הודו ואפריקה.

ראה היטלי דלק עבור שירותים אחרים

הערה: מחלקת האנרגיה של ארצות הברית (EIA) הפסיקה לפרסם מחיר ספוט לגלון של דלק סילוני ברוטרדם (ARA). לכן, החל מ-6 בדצמבר 2010, חברת FedEx תשתמש בתעריפי USGC (מחיר ספוט לדלק סילוני) המפורסמים על ידי מחלקת האנרגיה של ארה"ב (EIA).

לפרטים נוספים, פנה לנציג שירות הלקוחות המקומי.


חזור למעלה


FedEx Express‏ – טבלת היטלי הדלק למשלוחי מטען 023

(מחיר USGC לגלון בדולר אמריקאי($)) (USGC price per gallon in U.S. Dollars ($))

מחיר USGC
לפחות – אך לא יותר מ-
היטל
0.10 $ - 0.98 $  0.17 $
0.98 $ - 1.13 $  0.22 $
1.13 $ - 1.28 $  0.27 $
1.28 $ - 1.42 $  0.32 $
1.42 $ - 1.57 $  0.37 $
1.57 $ - 1.72 $  0.42 $
1.72 $ - 1.87 $  0.47 $
1.87 $ - 2.01 $  0.52 $
2.01 $ - 2.16 $  0.57 $
2.16 $ - 2.31 $  0.62 $
2.31 $ - 2.46 $  0.67 $
2.46 $ - 2.60 $  0.72 $
2.60 $ - 2.80 $  0.77 $
2.80 $ - 3.00 $  0.82 $
3.00 $ - 3.19 $  0.87 $
3.19 $ - 3.39 $  0.92 $
3.39 $ - 3.59 $  0.97 $
3.59 $ - 3.78 $  1.02 $
3.78 $ - 3.98 $  1.07 $
3.98 $ - 4.18 $
 1.12 $
4.18 $ - 4.37 $  1.17 $
4.37 $ - 4.57 $  1.22 $
4.57 $ - 4.76 $
 1.27 $
$4.76 - $4.95  1.32 $
4.95 $  1.37 $


אחוז היטל הדלק ועלותו וכן מצבים ושיטות חישוב המשפיעים עליו נתונים לשינוי ללא הודעה מראש. ראה סעיף 22 בתנאים הכלליים לפיהם מבוצעת הובלה אווירית של Federal Express עבור EMEA. אם היטל הדלק מאמיר מעל לערך המקסימום או צונח מתחת לערך המינימום, או אם חלים שינויים במצבים המשפיעים עליו, הטבלאות לעיל יעודכנו.

עדכוני היטל דלק

השינויים בהיטלי הדלק עבור FedEx Express בסניפי אירופה, המזרח התיכון, הודו ואפריקה אפקטיביים מדי יום שני. אחוז היטל הדלק ישתקף בחשבונית FedEx שלך. מידע על היטל הדלק השבועי יהיה זמין בסביבות יום שישי שחל לפני יישום ההיטל.

  • עבור FedEx Express, ראה אינדקס USGC עבור מחיר ספוט לגלון דלק סילוני.
  • התעריפים באינדקסים אלו מתפרסמים על ידי מחלקת האנרגיה של ארה"ב . FedEx אינה אחראית על המידע שמפורסם.
  • קיים פער בן שבועיים בין אינדקס תעריפי הדלק להיטל הדלק. לדוגמה, היטל הדלק ל-1 בינואר 2018 התבסס על מחיר ספוט ממוצע לדלק סילוני בארה"ב שפורסם על ידי מחלקת האנרגיה של ארה"ב ב-22 בדצמבר.

הערה: לחיצה על הקישור לעיל תפתח אתר אינטרנט חיצוני לאתר fedex.com בחלון דפדפן חדש.

חזור למעלה


תעריפי עבר של היטלי דלק

היטל מועד תקיפות
0.22 $ 7.9.2020 - 4.10.2020
0.22 $ 3.8.2020 - 6.9.2020
 0.17 $ 6.7.2020 - 2.8.2020