היטל דלק

חיוב דלק

חיוב דלק

חיוב דלק בינלאומי

תאריך אפקטיבי

תעריף USGC

חיוב

25 אוקטובר, 2021 - 31 אוקטובר, 2021
$2.329
23.00%

אחוז חיוב הדלק עבור שירותי FedEx Express נתון להתאמה שבועית על בסיס מחיר ספוט לגלון דלק סילוני המתפרסם מדי שבוע על ידי ‏‎ U.S. Gulf Coast‎‏(USGC‎)

עלות חיוב הדלק עבור שירותי ®FedEx Express חלה על מחירי התעבורה של שירותי FedEx Express בינלאומיים ליבוא ויצוא המתפרסמים באירופה, המזרח התיכון, הודו ואפריקה.

הערה: מחלקת האנרגיה של ארצות הברית (EIA) הפסיקה לפרסם מחיר ספוט לגלון של דלק סילוני ברוטרדם (ARA). לכן, החל מ-6 בדצמבר 2010, חברת FedEx תשתמש בתעריפי USGC (מחיר ספוט לדלק סילוני) המפורסמים על ידי מחלקת האנרגיה של ארה"ב.


חזור למעלה


טבלת חיובי הדלק של FedEx Express המזרח התיכון ואפריקה (טבלת חיובי דלק – אפקטיבית החל מ-7 בספטמבר, 2020)

(מחיר USGC לגלון בדולר אמריקאי($)) (USGC price per gallon in U.S. Dollars ($))

מחיר USGC לפחות - אך לא יותר מ- חיוב דלק
$0.44 - $0.50 7.50%
$0.50 - $0.56 8.00%
$0.56 - $0.62 8.50%
$0.62 - $0.68 9.00%
$0.68 - $0.74 9.50%
$0.74 - $0.80 10.00%
$0.80 - $0.86 10.50%
$0.86 - $0.92 11.00%
$0.92 - $0.98 11.50%
$0.98 - $1.04 12.00%
$1.04 - $1.10 12.50%
$1.10 - $1.16 13.00%
$1.16 - $1.22 13.50%
$1.22 - $1.28 14.00%
$1.28 - $1.34 14.50%
$1.34 - $1.40 15.00%
$1.40 - $1.46 15.50%
$1.46 - $1.52 16.00%
$1.52 - $1.58 16.50%
$1.58 - $1.64 17.00%
$1.64 - $1.70 17.50%
$1.70 - $1.76 18.00%
$1.76 - $1.82 18.50%
$1.82 - $1.88 19.00%
$1.88 - $1.94 19.50%
$1.94 - $2.00 20.00%
$2.00 - $2.06 20.50%
$2.06 - $2.12 21.00%
$2.12 - $2.18 21.50%
$2.18 - $2.24 22.00%
$2.24 - $2.30 22.50%
$2.30 - $2.36 23.00%
$2.36 - $2.42 23.50%
$2.42 - $2.48 24.00%

אחוז חיוב הדלק ועלותו וכן מצבים ושיטות חישוב המשפיעים עליו נתונים לשינוי ללא הודעה מראש. ראה סעיף 22 בתנאים הכלליים לפיהם מבוצעת הובלה אווירית של Federal Express עבור EMEA. אם חיוב הדלק מאמיר מעל לערך המקסימום או אם חלים שינויים במצבים המשפיעים עליו, הטבלאות לעיל יעודכנו.

 

חזור למעלה


חיוב הדלק של FedEx Express IXF & ATA

חיוב מועד תקיפות
0.52 $ 1.11.2021 - 5.12.2021
0.47 $ 4.10.2021 - 31.10.2021

אחוז חיוב הדלק עבור שירותי FedEx Express נתון להתאמה חודשית על בסיס עיגול של ממוצע מחירי ספוט לגלון דלק סילוני של ‏‎ U.S. Gulf Coast‎‏(USGC‎)

עלות חיוב הדלק עבור שירותי ®FedEx Express חלה על מחירי התעבורה ליצוא של שירותי FedEx Express‏, ®‏FedEx International Express Freight ‏(IXF) ו-®FedEx International Airport-to-Airport ‏(ATA) המתפרסמים באירופה, המזרח התיכון, הודו ואפריקה.

ראה חיובי דלק עבור שירותים אחרים

הערה: מחלקת האנרגיה של ארצות הברית (EIA) הפסיקה לפרסם מחיר ספוט לגלון של דלק סילוני ברוטרדם (ARA). לכן, החל מ-6 בדצמבר 2010, חברת FedEx תשתמש בתעריפי USGC (מחיר ספוט לדלק סילוני) המפורסמים על ידי מחלקת האנרגיה של ארה"ב (EIA).

לפרטים נוספים, פנה לנציג שירות הלקוחות המקומי.


חזור למעלה


FedEx Express‏ – טבלת חיובי הדלק למשלוחי מטען 023

(מחיר USGC לגלון בדולר אמריקאי($)) (USGC price per gallon in U.S. Dollars ($))

מחיר USGC
לפחות – אך לא יותר מ-
חיוב
0.10 $ - 0.98 $  0.17 $
0.98 $ - 1.13 $  0.22 $
1.13 $ - 1.28 $  0.27 $
1.28 $ - 1.42 $  0.32 $
1.42 $ - 1.57 $  0.37 $
1.57 $ - 1.72 $  0.42 $
1.72 $ - 1.87 $  0.47 $
1.87 $ - 2.01 $  0.52 $
2.01 $ - 2.16 $  0.57 $
2.16 $ - 2.31 $  0.62 $
2.31 $ - 2.46 $  0.67 $
2.46 $ - 2.60 $  0.72 $
2.60 $ - 2.80 $  0.77 $
2.80 $ - 3.00 $  0.82 $
3.00 $ - 3.19 $  0.87 $
3.19 $ - 3.39 $  0.92 $
3.39 $ - 3.59 $  0.97 $
3.59 $ - 3.78 $  1.02 $
3.78 $ - 3.98 $  1.07 $
3.98 $ - 4.18 $
 1.12 $
4.18 $ - 4.37 $  1.17 $
4.37 $ - 4.57 $  1.22 $
4.57 $ - 4.76 $
 1.27 $
$4.76 - $4.95  1.32 $
4.95 $  1.37 $


אחוז חיוב הדלק ועלותו וכן מצבים ושיטות חישוב המשפיעים עליו נתונים לשינוי ללא הודעה מראש. ראה סעיף 22 בתנאים הכלליים לפיהם מבוצעת הובלה אווירית של Federal Express עבור EMEA. אם חיוב הדלק מאמיר מעל לערך המקסימום או צונח מתחת לערך המינימום, או אם חלים שינויים במצבים המשפיעים עליו, הטבלאות לעיל יעודכנו.

עדכוני חיוב דלק

השינויים בחיובי הדלק עבור FedEx Express בסניפי אירופה, המזרח התיכון, הודו ואפריקה אפקטיביים מדי יום שני. אחוז חיוב הדלק ישתקף בחשבונית FedEx שלך. מידע על חיוב הדלק השבועי יהיה זמין בסביבות יום שישי שחל לפני יישום החיוב.

  • עבור FedEx Express, ראה אינדקס USGC עבור מחיר ספוט לגלון דלק סילוני.
  • התעריפים באינדקסים אלו מתפרסמים על ידי מחלקת האנרגיה של ארה"ב . FedEx אינה אחראית על המידע שמפורסם.
  • קיים פער בן שבועיים בין אינדקס תעריפי הדלק לחיוב הדלק. לדוגמה, חיוב הדלק ל-1 בינואר 2018 התבסס על מחיר ספוט ממוצע לדלק סילוני בארה"ב שפורסם על ידי מחלקת האנרגיה של ארה"ב ב-22 בדצמבר.

הערה: לחיצה על הקישור לעיל תפתח אתר אינטרנט חיצוני לאתר fedex.com בחלון דפדפן חדש.

חזור למעלה


תעריפי עבר של חיובי דלק

חיוב מועד תקיפות
0.52 $ 6.9.2021 - 3.10.2021
0.47 $ 2.8.2021 - 5.9.2021
0.42 $ 5.7.2021 - 1.8.2021