Nuostatos ir sąlygos – paskyros registracija internetu su nuolaida (toliau – „OADR“)

OADR programa (toliau – „Programa“)

  1. Jei nuo 2021 m. kovo 1 d. internetu užregistruosite paskyrą „FedEx“, bus laikoma, kad sutinkate su šiomis nuostatomis ir sąlygomis.
  2. Sėkmingai užregistravę paskyrą internetu svetainėje fedex.com, galėsite pradėti siųsti pritaikius naujas Programos nuolaidas, jei jūsų siunta laikoma reikalavimus atitinkančia siunta (kaip toliau nurodyta 3 pastraipoje).
  3. „Reikalavimus atitinkančiomis siuntomis“ laikomos visos tarptautinės siuntos ir niekada nelaikomos vietinės siuntos.
  4. Siūlomos nuolaidos bus apskaičiuojamos pagal standartines kainas, galiojančias tą dieną, kai siunta buvo perduoda „FedEx“.Standartinės kainos skelbiamos adresu fedex.com ir yra prieinamos čia. Pagal šią Programą taikoma nuolaida prieinama čia.
  5. Jei šiose nuostatose ir sąlygose nenurodyta kitaip, pagal šią Programą siūlomos nuolaidos taikomos tik standartiniame kainoraštyje nurodytiems gabenimo mokesčiams, o ne priemokoms, specialiojo tvarkymo mokesčiams, muitams, mokesčiams ar kitiems papildomiems ar minimaliems mokesčiams.
  6. Pagal Programą siūlomų nuolaidų negalima derinti su jokiomis kitomis „FedEx“ nuolaidomis, suteikiamomis „FedEx Express“ arba įgaliotojo „FedEx“ atstovo.
  7. „FedEx“ pasilieka teisę taisyti, modifikuoti, sustabdyti ir (arba) nutraukti pagal šią Programą teikiamą (-as) nuolaidą (-as), modifikuoti svetainėje fedex.com skelbiamus standartinius kainoraščius ir bet kada, dėl bet kokios priežasties ir be išankstinio įspėjimo taikyti priemokas (įskaitant pridėtinį kuro mokestį, bet juo neapsiribojant).
  8. Išsiuntimo dieną galiojančios gabenimo sąlygos taikomos visoms pagal Programą gabenamoms ir reikalavimus atitinkančioms siuntoms. Atsiradus prieštaravimų tarp gabenimo sąlygų ir šių nuostatų bei sąlygų, pirmenybė teikiama gabenimo sąlygoms.
  9. „FedEx“ pasilieka teisę bet kada taisyti šias nuostatas ir sąlygas apie tai nepranešusi. Tam reikalingas reguliavimo institucijos patvirtinimas (-ai).