planšetinis kompiuteris

Ar man reikalingi kokie nors kiti dokumentai?

Ar man reikalingi kokie nors kiti dokumentai?

Sklandžiai pervežkite tarptautines siuntas naudodamiesi papildomų muitinės dokumentų gairėmis.

Sklandžiai pervežkite tarptautines siuntas naudodamiesi papildomų muitinės dokumentų gairėmis.

Kodėl jums gali reikėti papildomų dokumentų?

Siunčiant prekes gali tekti pateikti papildomus dokumentus, kaip priedą prie komercinėje sąskaitoje faktūroje ir oro transporto važtaraštyje esančios informacijos.

Šių dokumentų kartais gali reikėti laikantis muitinės ar kitų vyriausybinių organų ir agentūrų, kurios rūpinasi į šalį įvežamomis ir iš jos išvežamomis prekėmis, reikalavimų.

Kokių dokumentų gali reikėti, priklauso nuo jūsų siunčiamų prekių, jų kilmės ir vertės.

siuntos paruošimas

Kaip žinoti, kokių siuntimo dokumentų jums reikia

Norint patvirtinti, kad prekės gali būti įvežtos į šalį ir joms gali būti taikomi mažesni muitų mokesčiai arba apskritai netaikomi, gali reikėti pateikti įrodymus apie jų pagaminimo vietą. Paprastai siuntėjui pakanka tai nurodyti komercinėje sąskaitoje faktūroje. Tačiau kai kurios šalys reikalauja specialaus sertifikato, patvirtinančio išleidžiamų prekių kilmę, ir jį turi pasirašyti atitinkamas eksportuojančios šalies vyriausybės departamentas, prekybos rūmai arba ambasada.

Daugumai produktų licencijos nereikia. Tačiau norint eksportuoti ribojamas prekes arba teikti tam tikras paslaugas užsienyje, gali tekti įsigyti licenciją arba laikytis tam tikrų taisyklių. Produktai, kuriems greičiausiai bus reikalinga licencija:

 • gyvūnai, augalai, žemės ūkio ir maisto produktai;
 • prekės, susijusios su nykstančiomis rūšimis;
 • chemikalai ir atliekos;
 • vaistai;
 • kontroliuojamos prekės (paprastai tai karinės priemonės, šaunamieji ginklai ir daiktai, kurie gali būti naudojami dvejopai – kariniams ir buitiniams tikslams);
 • kultūrinės ar istorinės vertybės;
 • deimantai;
 • prekės, kurioms taikomos sankcijos arba prekybos apsaugos priemonės.

Norėdami sužinoti, ar jums reikalinga eksporto licencija, turėtumėte patikrinti eksporto kontrolės sąrašus savo šalies vyriausybės svetainėje. Taip pat turėsite įrašyti licencijos numerį savo komercinėje sąskaitoje faktūroje ir iš anksto įspėti apie tai „FedEx“ muitinės procedūrų komandą susisiekę su „FedEx“ klientų aptarnavimo centru.

Įgaliojimas (POA) yra rašytinis dokumentas, suteikiantis teisą kam nors atstovauti ar veikti kito asmens vardu. Mes galime paprašyti jūsų pateikti savo POA, kad turėtume įgaliojimą atlikti muitinės procedūras už jus. Paprastai to reikia tik pirmą kartą siunčiant su „FedEx“. Tai yra teisinis reikalavimas, galiojantis daugumoje šalių, o muitinė gali paprašyti mūsų pateikti įrodymą, kad mums buvo suteiktas POA.

Daugelis šalių reikalauja pateikti produkto vertinimo sertifikatą, užtikrinantį, kad prekės atitinka tam tikrus sveikatos, saugos ir aplinkosaugos standartus. Pavyzdžiui, jei norite eksportuoti prekes į Europos Sąjungą, jums gali reikėti CE sertifikato. CE ženklas nerodo, kad produktas buvo pagamintas ES, jis reiškia, kad produktas atitinka ES standartus.

Kitose šalyse vartojama skirtinga terminologija ir vadovaujamasi kitais standartais, todėl reikia tai patikrinti prieš siunčiant siuntas į konkrečią šalį. Pavyzdžiui, JK naudoja JK atitikties įvertinimo (UKCA) sertifikatą, o Kinija – Kinijos privalomąjį sertifikatą (CCC).

JK ir daugelyje kitų šalių už visuomenės, aplinkos ir gyvūnų sveikatos apsaugą atsakinga „Port Health“ institucija. Ši institucija vykdo įvairias su sveikata susijusias patikras pasienyje. Jei jūsų prekės yra maisto produktai arba naudojamos maisto ir gėrimų gamyboje, jums gali reikėti pateikti papildomus dokumentus. Taip siekiama užtikrinti, kad „Port Health“ ar kita paskirties šalies institucija galėtų atlikti muitinės procedūras Visoms prekėms, kurios gali kelti grėsmę sveikatai, greičiausiai reikės sertifikato. Sertifikatų, kurių jums gali prireikti, pavyzdžiai:

 • ekologijos sertifikatas;
 • fitosanitarinis sertifikatas;
 • higienos sertifikatas.

Tam tikrus gaminius (pvz., kai kuriuos elektros prietaisus) valdžios institucijos gali patikrinti dėl saugumo. Norėdami supaprastinti jų tikrinimo muitinėje procedūras, turėtumėte įrodyti, kad prekės buvo oficialiai patikrintos, pateikdami reikiamus sertifikatus, įskaitant:

 • atitikties sertifikatą;
 • elektrinių / cheminių bandymų ataskaitas;
 • saugaus prekių transportavimo ataskaitą.

Medžiagų saugos duomenų lapus reikia pridėti prie pavojingų siuntų, nes juose nurodytas ir suklasifikuotas galimas pavojus / rizika žmonėms ar aplinkai. Juose taip pat pateikiama informacija apie tvarkymą ir laikymą bei nurodymai, kaip reaguoti ekstremalių situacijų atveju, pavyzdžiui, kokią pirmąją pagalbą suteikti ar kaip gesinti gaisrą.

Jei importuojate intelektinės nuosavybės prekes, pavyzdžiui, su tam tikrais prekių ženklais, atvaizdais ar simboliais, gali reikėti įrodymų, kad šios prekės pagamintos turint atitinkamus leidimus. Sertifikatai dėl įgaliojimų suteikimo dažniausiai išduodami intelektinės nuosavybės teisių savininkų laiškų forma. Nepateikus įrodymų, muitinė gali konfiskuoti prekes ir jums gali būti skiriama bauda.

Kai kuriose šalyse reikalaujama pateikti pakavimo sąrašą ir komercinę sąskaitą faktūrą. Pakavimo sąrašas yra siuntėjo išduodamas dokumentas, kuriame pateikiama išsami informacija apie siuntoje esančias prekes ir jų pakuotes. Jame nurodomi dėžių numeriai, dėžėse esančių daiktų kiekis ir dėžių svoris bei matmenys. Tai leidžia skirtingiems asmenims patikrinti siuntą įvairiais jos siuntimo etapais. Pakavimo sąrašą muitinė naudoja įformindama prekes ir įveždama jas į kai kurias šalis, kad įrodytų, jog supakuotos prekės atitinka komercinės sąskaitos faktūros informaciją.

Kai kurie klientai važtaraštį pasirenka kaip apmokėjimo už prekes garantiją. Kai naudojamas šis mokėjimo būdas, važtaraštis laikomas oficialiu siuntimo dokumentu, kurį bankas naudoja apmokėjimui gauti, perduoti nuosavybės teises ir pervesti lėšas siuntėjui, kai gavėjas gauna prekes.

Informacijos piktograma

Kuo „FedEx“ gali jums padėti

Norėdami gauti daugiau informacijos apie dokumentus, kurių jums gali prireikti siunčiant tarptautines siuntas, ir patarimų, kaip juos užpildyti, apsilankykite mūsų Siuntimo kanale.

Nepamirškite prieš siųsdami pasidomėti, kokios taisyklės ir nuostatos taikomos šalyje, iš kurios arba į kurią siunčiate. Šią informaciją galite rasti valdžios institucijų interneto svetainėse.