Resursu centrs

Resursi

Resursi

Uzņēmuma pārskati

FedEx pamatā ir pilnīgas pārredzamības un saprātīgas uzņēmuma pārvaldības principi. Šī iemesla dēļ mēs regulāri publicējam informāciju, saistībā ar uzņēmumu, lai ieinteresēto pušu rīcībā būtu jaunākie un aktuālākie dati.