Pakketlevering

Brexit verklarende woordenlijst

Brexit verklarende woordenlijst

Een overzicht van belangrijke begrippen voor bedrijven die exporteren en importeren zodat zij succesvol met de brexit kunnen omgaan.

Beschrijft de rechten en het proces voor een lidstaat om zich terug te trekken uit de Europese Unie, met een opzegtermijn van twee jaar.

De term die gebruikt wordt om de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU te beschrijven, als gevolg van de uitkomst van een referendum in juni 2016. Het Verenigd Koninkrijk trekt zich op 31 oktober 2019 om 23:00 uur GMT terug uit de Europese Unie.*

Zogenaamde 'backstop-voorstellen' beschrijven het Britse plan voor tijdelijke douaneregelingen met de Europese Unie, mocht een permanente deal niet op tijd komen. Ze zijn bedoeld om een harde grens tussen Noord-Ierland en de Ierse Republiek, lid van de Europese Unie, te voorkomen.

EU-lidstaten volgen dezelfde standaarden en regelgeving voor goederen. De Britse regering wil 'algemene regels' toepassen door de Britse wetgeving voor goederen aan te passen op de standaarden en wetgeving binnen de EU. De Britse regering hoopt dat het plan de supply chains van bedrijven zoals autofabrikanten beschermt, terwijl er ook minder spanningen zijn bij de Brits-Europese grens.

De 28 lidstaten van de Europese Unie, plus een aantal kleinere staten, zijn overeengekomen dat ze geen douanetarieven heffen op goederen die tussen EU-lidstaten worden verplaatst. Er wordt een algemene heffing toegepast op goederen die van buiten de EU worden geïmporteerd. De Britse regering heeft verklaard dat het Verenigd Koninkrijk de Europese douane-unie verlaat als het uit de EU stapt.

De Europese Economische Ruimte bestaat uit de 28 EU-landen plus IJsland, Noorwegen en Liechtenstein. Het is een interne markt die bestuurd wordt door de EU-marktregels.

De Europese Vrijhandelsassociatie bestaat uit IJsland, Noorwegen, Liechtenstein en Zwitserland. Het was voorheen een veel grotere organisatie, maar andere leden zijn eruit gestapt toen ze zich aansloten bij de EU.

Een politieke en economische Unie van 28 landen, namelijk: België; Bulgarije; Cyprus; Denemarken; Duitsland; Estland; Finland; Frankrijk; Griekenland; Hongarije; Ierland; Italië; Kroatië; Letland; Litouwen; Luxemburg; Malta; Nederland; Oostenrijk; Polen; Portugal; Roemenië; Slowakije; Slovenië; Spanje; Tsjechië; Zweden; Verenigd Koninkrijk. De EU is in 1957 opgericht.

Hiermee worden de Europese landen (19 van de 28 lidstaten) bedoeld die de Euro als munteenheid hanteren.

Het overheidsplan voor douane-afspraken met de EU na de brexit. Volgens de FCA zullen goederen die het Verenigd Koninkrijk binnenkomen, maar bedoeld zijn voor de EU, worden belast met een EU-heffing. Goederen die bedoeld zijn om in het Verenigd Koninkrijk te blijven, worden belast met het eigen Britse tarief, dat kan verschillen van het Europese tarief. Het plan vertrouwt erop dat de technologie de eindbestemming identificeert van goederen die het Verenigd Koninkrijk binnenkomen. Op deze manier worden hopelijk douanecontroles in Ierland vermeden.

De vrijheid van verkeer van goederen, diensten, mensen en kapitaal binnen de EU zonder interne barrières, onderhevig aan een beperkt aantal uitzonderingen.

Een overeenkomst tussen landen die handelsbarrières wegneemt, waaronder tarieven en regelgeving.

De term die gebruikt wordt om een brexit-scenario te beschrijven waarin het Verenigd Koninkrijk haar toegang tot de Europese markt, de douane-unie en de EU opgeeft. In de regeling is het volgende het belangrijkst: het Verenigd Koninkrijk volledige controle geven over haar grenzen, sluiten van nieuwe handelsovereenkomsten en toepassen van wetgeving binnen haar eigen grondgebied.

Het scenario waarin het Verenigd Koninkrijk uit de EU stapt zonder overeenstemming te bereiken over de voorwaarden van haar terugtrekking en toekomstige handelsovereenkomsten. De handel van het Verenigd Koninkrijk met de EU vindt dan plaats onder de voorwaarden van de WHO. De vrije stroom van goederen tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU wordt opgeheven, zodat bedrijven dezelfde import- en exportregels en accijnsregels moeten toepassen als landen buiten de EU.

Het recht van om binnen de EU of EER handel te drijven in een andere EU-/EER-lidstaat met toestemming van de thuisstaat en op basis van de regels voor vrij verkeer van goederen en personen binnen de EU.

Een handelsgebied zonder interne grenzen, dat vrij verkeer garandeert van mensen, goederen, diensten en kapitaal in  het hele gebied. De Europese gemeenschappelijke markt  bestaat uit alle EU-lidstaten en nog vier andere landen die bepaalde uitzonderingen hebben. De Britse regering heeft verklaard dat het Verenigd Koninkrijk de Europese gemeenschappelijke markt verlaat als het uit de EU stapt. 

Een brexit-scenario waarin het Verenigd Koninkrijk mogelijk onderdeel kan blijven van de Europese gemeenschappelijke markt en douane-unie. De relatie van het Verenigd Koninkrijk met de EU blijft dan zo dicht mogelijk in de buurt van de bestaande regelingen. Het Verenigd Koninkrijk is dan niet langer lid van de EU en heeft geen zetel in de Europese Raad. Ze verliest haar Britse leden in het Europese parlement en haar Europese Commissaris. Maar er worden goederen en mogelijk diensten verhandeld binnen de resterende EU-lidstaten op een heffingsvrije basis en financiële organisaties behouden hun 'passporting'-rechten om diensten te verkopen en binnen de EU te opereren.

De instantie die internationale handel tussen verschillende landen reguleert. Als er geen brexit-deal wordt gesloten, dan vindt de handel tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU plaats onder de voorwaarden van de WHO. 

Alternatieve brexit-modellen

De Europees-Canadese Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) is een vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Canada die veel handelsbarrières en heffingen wegneemt. Het is een model waarnaar regelmatig wordt verwezen tijdens discussies over de Brexit.

Een model dat besproken is als mogelijk alternatief voor EU-lidmaatschap van het Verenigd Koninkrijk. Noorwegen is geen lid van de EU, maar wel van de Europese Economische Ruimte. Op deze manier maakt het land deel uit van de Europese gemeenschappelijke markt en draagt daardoor bij aan het EU-budget, accepteert de meeste Europese wetgeving en staat vrij verkeer van personen toe.

Dekt een aantal, maar niet alle, handelsgebieden. Zwitserland draagt ook financieel bij aan de EU, maar minder dan Noorwegen. Ze is niet verplicht om de Europese wetgeving na te leven, maar moet wel een aantal Europese handelswetten invoeren. Er is sprake van vrijheid van verkeer.

Turkije is geen lid van de EER of EFTA, maar heeft wel een douane-unie met de EU. Er gelden geen heffingen of quota voor industriële goederen die Turkije aan EU-landen levert. De douane-unie is niet van toepassing op diensten of landbouwgoederen. Turkije moet voldoen aan de Europese algemene externe heffingen op goederen die ze importeert uit landen buiten de EU. Ze moet haar regelgeving en standaarden aanpassen aan die van de EU op gebieden waarin ze vrij kan handelen.

Voorwaarden voor een deal

De regering heeft verklaard dat het Verenigd Koninkrijk de Europese gemeenschappelijke markt en douane-unie verlaat als ze uit de EU stapt. Ze hoopt echter tot een economische overeenkomst te komen met de EU voor vrij verkeer van goederen met minimale beperkingen.

De wet Taxation (Cross-Border Trade) Bill stelt het Verenigd Koninkrijk in staat haar eigen heffingen in te stellen als ze uit de EU stapt, ongeacht of er wel of geen deal komt. Dit vervangt het Europese gemeenschappelijke douanetarief, het tarief dat momenteel van toepassing is op goederen die van buiten de EU worden geïmporteerd, voor import in het Verenigd Koninkrijk.

Voorwaarden voor geen deal

Als er een brexit komt zonder deal, wordt het vrije verkeer van goederen tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU opgeheven, zodat bedrijven dezelfde import- en exportregels en accijnsregels moeten toepassen als landen buiten de EU. Bedrijven moeten import- en exportverklaringen overleggen, hun internationale algemene servicevoorwaarden aanpassen om aan te geven of ze importeur of exporteur zijn, en een import- of exportlicentie voor gecontroleerde goederen overleggen. Er kunnen controles bij de grens worden uitgevoerd en er moeten btw- en importheffingen worden betaald. De vervoerder van de goederen moet veiligheids- en beveiligingsverklaringen voor import en export opstellen.

Als er geen deal wordt gesloten, moet men een EORI-nummer aanvragen, voordat er goederen naar of in de EU kunnen worden geëxporteerd of geïmporteerd. De Britse regering heeft verklaard dat ze later hierover meer informatie zal verstrekken.

Als er een brexit komt zonder deal dan wordt het geautomatiseerde monitoringssysteem binnen de EU niet langer gebruikt om gestaakt verkeer tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk te controleren, maar om het verkeer van accijnsgoederen zonder heffingen binnen het Verenigd Koninkrijk te controleren.

Het ECJU is onderdeel van de Department for International Trade dat verantwoordelijk is voor het Britse systeem voor exportcontroles en licenties voor militaire producten en producten voor tweeërlei gebruik (voor militair en civiel gebruik). Voor veel van deze producten is voor export binnen de EU momenteel geen licentie vereist, maar dat moet wel als er geen brexit-deal wordt gesloten.

Een nieuwe Britse overheidsinstelling die klachten gaat onderzoeken van oneerlijke handel en onverwachte exportstijgingen. Dit wordt momenteel onderzocht door de Europese Commissie, om de binnenlandse industrie te beschermen. Als er geen brexit-deal wordt gesloten, zal de TRA operationeel zijn voordat het Verenigd Koninkrijk in maart 2019 de EU verlaat.

Als er geen vrijhandelsovereenkomst wordt gesloten tijdens een no-deal-scenario, betekent dit dat de handel van het Verenigd Koninkrijk met de EU plaatsvindt onder de voorwaarden van de WHO. Het Verenigd Koninkrijk en de EU passen dan heffingen en overige handelsbeperkingen op elkaar toe die ze ook op de rest van de wereld toepassen. Dit komt doordat WHO-regels alleen onder een beperkt aantal omstandigheden toestaan om een handelspartner voor te trekken, onder andere als er sprake is van een volledige bilaterale handelsovereenkomst.