Kombi FedEx Express s slikovitim ozadjem kanjona

Poročanje o okoljskih, socialnih in upravljavskih merilih

Poročanje o okoljskih, socialnih in upravljavskih merilih
Poročilo o globalnem državljanstvu za leto 2021

Poročilo ESG 2021

Preberite naše najnovejše poročilo o okoljskih, socialnih in upravljavskih merilih (ESG) v zvezi z napredkom in uspešnostjo pomembnih tem ESG v poslovnem letu 2020, ki se je končalo 31. maja 2020. Poročilo se sklicuje na kazalnike iz standardov pobude za globalno poročanje (GRI), odbora za računovodske standarde trajnosti (SASB) in projektne skupine za finančna razkritja v zvezi s podnebjem (TCFD).

Naša grafika deležnikov

Pomembne teme v zvezi z ESG

Naša ocena pomembnosti navaja naše prednostne naloge v zvezi z okoljskimi, socialnimi in upravljavskimi (ESG) merili za stranke, člane ekipe, delničarje, podjetja in druge deležnike. V najnovejši oceni iz leta 2019 smo ponovno ovrednotili teme, ki so bile predhodno opredeljene kot najpomembnejše s poslovnega in družbenega vidika ter z vidika delničarjev, ter opredelili nove in nastajajoče teme.

Logotip CDP

Odgovor CDP za leto 2020

CDP je globalna platforma za razkrivanje podatkov o vplivu na okolje, ki jih letno sporočamo. Leta 2020 smo si na lestvici razkritja podatkov o podnebnih spremembah CDP prislužili oceno B (raven upravljanja) za prizadevanja v zvezi z upravljanjem trajnosti in emisij.


Arhiv poročil

Poročilo o globalnem državljanstvu za leto 2019

Poročilo o globalnem državljanstvu za leto 2020

Poročilo o globalnem državljanstvu za leto 2019

Poročilo o globalnem državljanstvu za leto 2019

Poročilo o globalnem državljanstvu za leto 2018

Poročilo o globalnem državljanstvu za leto 2018

Poročilo o globalnem državljanstvu za leto 2017

Poročilo o globalnem državljanstvu za leto 2017

Poročilo o globalnem državljanstvu za leto 2016

Poročilo o globalnem državljanstvu za leto 2016

Poročilo o globalnem državljanstvu za leto 2014

Poročilo o globalnem državljanstvu za leto 2014

Poročilo o globalnem državljanstvu za leto 2013

Poročilo o globalnem državljanstvu za leto 2013

Poročilo o globalnem državljanstvu za leto 2012

Poročilo o globalnem državljanstvu za leto 2012

Poročilo o globalnem državljanstvu za leto 2011

Poročilo o globalnem državljanstvu za leto 2011

Poročilo o globalnem državljanstvu za leto 2010

Poročilo o globalnem državljanstvu za leto 2010

Poročilo o globalnem državljanstvu za leto 2009

Poročilo o globalnem državljanstvu za leto 2009

Poročilo o globalnem državljanstvu za leto 2008

Poročilo o globalnem državljanstvu za leto 2008