Fedex-bil kör på vägen

FedEx® Reporting Online

FedEx® Reporting Online

Få tillgång till kraftfulla verktyg som hjälper dig analysera
mönster i dina försändelser, så att du kan fatta mer
strategiska affärsbeslut.

Logga in Logga in
människor sitter vid ett bord

Vill du ha insikter i din verksamhet?

Använd din vanliga fedex.com-inloggning för att öppna FedEx Reporting Online. Om du inte har ett användar-ID och lösenord för fedex.com än kan du registrera dig nu och börja analysera dina data.

Effektivitet börjar här

Kvinnor som står framför varor

Spara tid

Med anpassning, schemaläggning och interaktiva vyer sparar du tid i varje steg.

Man som håller en flaska

Fatta strategiska beslut

Vi publicerar meddelanden på den här sidan om problem uppstår. Använd den informationen för att effektivisera era processer.

människor som står vid en disk

Besvara frågor snabbare

Anpassa sökningar för att hitta exakt vad du behöver i upp till två års försändelsedata.

människor som tittar på en skärm

Se vad FedEx Reporting Online kan göra för ditt företag

Få en sammanfattning och se detaljerade transportuppgifter för upp till två år, hitta snabbt mönster i interaktiva rapporter – och mer.

 

Gör mer för ditt företag på kortare tid med de effektiva funktionerna i FedEx Reporting Online.

Fatta bättre affärsbeslut genom att personanpassa rapporteringsprocessen utifrån dina behov. Med FedEx Reporting Online kan du:    

  • få tillgång till upp till två års försändelsedata
  • anpassa rapporter för att belysa specifika data och hitta trender
  • schemalägga rapporter så att det körs enligt ditt schema, med alternativ för dagligen, veckovis eller månadsvis
  • hämta rapporter direkt eller få e-postmeddelanden för återkommande rapporter.
Människor som tittar på en skärm

Bättre processer, bättre verksamhet

Den här videon visar steg för steg hur du kan dra nytta av fördelarna med FedEx Reporting Online.

Schemalägg rapporter

ikon för klocka

Skapa rapporter och schemalägg dem så att de körs när du behöver dem, på daglig, veckovis eller månadsvis basis.

Hämta rapporter

ikon för inkorg

Ladda ner rapporter i ett format som passar dina behov, inklusive Excel, CSV, PDF och PowerPoint.

Visa rapportstatus

ikon för dokument

Se om en rapport pågår, är schemalagd eller är redo att visas och/eller laddas ner.

Anpassa och spara rapporter

ikon för verktyg

Få exakt den information du behöver genom att anpassa rapportkriterier till exempel genom att skapa sammanfattningar eller detaljerade rapporter. Sedan kan du enkelt spara rapporterna för att använda dem upprepade gånger.

Interaktiva rapporter

ikon för stapeldiagram

Anpassa dina rapporter för att hitta exakt vad du letar efter. Visa trender, filtrera data, skapa diagram och grafer med mera. Dessutom kan du spara mallar för anpassade rapporter och använda dem upprepade gånger.

Få tillgång till sammanslagen aktivitet

ikon för spårning

Få åtkomst till försändelsedata från dina konton, inklusive för försändelser som fakturerats till ett annat konto.

Dra nytta av en flexibel rapporteringsprocess med lättanvända administrationsfunktioner.

Skapa kontogrupper

ikon för dokument

Om du har mer än ett kontonummer kan du enkelt köra rapporter baserade på anpassade kontogrupper.

Samarbeta med andra

ikon för grupper

Bjud in medarbetare inom ditt företag och ange deras inställningar så att de kan köra rapporter.

Inställningar för e-post

ikon för inställningar

Ställ in så att du får e-postmeddelanden när återkommande rapporter är redo att hämtas.

Byt administratör

ikon för profil

Om administratören för ett konto behöver bytas kan den befintliga administratören lämna över rollen till en inbjuden användare.

Vanliga frågor

FedEx Reporting Online är en webbaserad app som låter dig skapa, visa och ladda ner rapporter angående ditt företags aktiviteter hos FedEx. Du kan kontrollera statusen för aktuella begärda rapporter, schemalägga veckovisa och/eller månadsvisa rapporter samt bjuda in andra registrerade användare så att de kommer åt dina konton. Alla data i FedEx Reporting Online gäller försändelser som har fakturerats.

Alla data i FedEx Reporting Online gäller försändelser som har fakturerats.
FedEx Reporting Online är tillgängligt för alla FedEx Express®-försändelser.

FedEx är fast beslutna att hantera all information som är förknippad med ditt konto på FedEx Reporting Online enligt de högsta standarderna för informationssäkerhet. Allt som kan görs för att säkerställa fullständig konfidentialitet. FedEx Reporting Online krypterar automatiskt din konfidentiella information med hjälp av SSL-protokoll (Secure Sockets Layer) med en krypteringsnyckel som är 128 bitar lång. Det här är den högsta krypteringsnivån som är kommersiellt tillgänglig.

FedEx Reporting Online-rapporter inkluderar alla FedEx Express®-försändelser. FedEx Ground®-försändelser är också tillgängliga för konton baserade i USA. Försändelser inom andra delar av företaget kan bli tillgängliga i framtiden.

FedEx Reporting Online har sex typer av standardrapporter tillgängliga för alla registrerade användare. Se beskrivningar av standardrapporterna. Du kan få rapportbeskrivningar på skärmen Rapportresultat online genom att klicka på länken ”Show report legend” (Visa rapportförklaring).

En anteckningssida med alla förkortningar för tjänstetyper samt beskrivningar bifogas till varje rapport. Du kan få rapportbeskrivningar på skärmen Rapportresultat online genom att klicka på länken ”Show report legend” (Visa rapportförklaring).

Alla kunder som har ett aktivt konto för försändelser hos FedEx kan registrera sig för att använda FedEx Reporting Online. Den första användaren som registrerar ett visst konto för FedEx Reporting Online blir automatiskt administratör för det kontot, och kan sedan bjuda in ytterligare användare så att de kan använda FedEx Reporting Online.

En kontoadministratör är den första användaren som registrerar ett givet niosiffrigt kontonummer för FedEx Reporting Online. Kontoadministratören har två ytterligare alternativ under fliken Administration: Användare och Ändra administratör.

Använd alternativet Change Administrator (Ändra administratör) på fliken Administration för att föra över administratörsrättigheter på dina konton. När du utför den här åtgärden får du inte längre administrativ kontroll i rapporteringssyfte på de konton där du har fört över administratörsrättigheterna.

FedEx Reporting Online har administrationsfunktioner som tillåter att administratören bjuder in andra användare för att dela konton. Administratören är den enda som kan bjuda in andra medarbetare att dela konton för rapportering. Inbjudna användare behöver ha samma e-postdomän som administratören.

En inbjuden användare är en registrerad FedEx Reporting Online-användare som har bjudits in för att dela och köra rapporter för en annan registrerad användares konto.

Endast användare som du har bjudit in för att dela ditt konto/dina konton kan visa rapporter över dina försändelser.

Registrerade användare med flera konton kan gruppera kontona och spara grupperna för framtida rapportering.

Du kan lägga till konton i din profil, förutsatt att du kan bestyrka att du är administratör för de kontona. Du kan även bjudas in för att få åtkomst till konton som inbjuden användare. Om du vill lägga till ett konto kan du följa instruktionerna som finns på fliken Administration i FedEx Reporting Online. Du behöver bestyrka att du är administratör för det konto du vill lägga till genom att tillhandahålla antingen 1) exakt faktureringsadress som visas i FedEx kunddatabas eller 2) två fakturanummer för det konto du registrerar.

Kontakta din säljrepresentant och be om åtkomstbehörighet för nationellt konto. Endast säljrepresentanten kan ge dig det.

Hur många månaders rapporteringsdata kan jag begära?

För sammanfattningsrapporter och detaljerade rapporter är max antal tillgängliga månader 24 stycken. Med FedEx Reporting Online kan du begära veckovisa och månadsvisa data.

 

Standardrapporter är ett urval av redan formaterade rapporter som skapats av FedEx för att ge försändelseinformation angående dina försändelser. De här rapporterna är till för att hjälpa dig hantera din verksamhet eller dina försändelser effektivare.

På skärmen för begäran av vilken som helst av standardrapporterna kan du välja att antingen köra en enstaka rapport (on demand) eller ställa in ett körschema så att rapporten körs antingen dagligen, veckovis eller månadsvis.

Du kan se statusen för dina rapportbegäranden på sidan View Report Status (Visa rapportstatus) i FedEx Reporting Online. När din rapport är redo att hämtas visas statusen Slutförd på sidan Visa rapportstatus. Om du väljer att få statusmeddelanden via e-post i e-postinställningarna för FedEx Reporting Online får du ett mejl när rapporten är redo att hämtas eller visas.

Kontakta oss om du vill ha hjälp. Förbered dig genom att ha ditt niosiffriga FedEx-kontonummer och dina inloggningsuppgifter för fedex.com (användar-ID och lösenord) till hands när du ringer oss.

Om du har frågor som rör specifika uppgifter angående fakturor eller fakturering får du gärna kontakta oss.

Din FedEx-representant kan förklara hur rapportinformationen kan användas och vad den har för samband till ditt konto.

Ring din FedEx-representant eller bekanta dig med vår användarhandbok som ger information steg för steg om hur du skapar, hämtar och visar rapporter. 


Du hittar mer information om att använda FedEx Reporting Online i villkoren.