Villkor – One Rate-programmet

One Rate-programmet (”Programmet”): 

 1. Genom att registrera ett konto hos FedEx online från 1 juli 2020 anses du ha godkänt de här villkoren.

 2. När du har slutfört din kontoregistrering kan du börja skicka med dina nya rabatterade Programpriser, förutsatt att din försändelse bedöms som en Berättigad försändelse (så som definieras här nedanför i stycke 3). 

 3. En "Berättigad försändelse” måste uppfylla alla följande kriterier: 
  a. Försändelser får endast vara import eller export, och inte tredjepartsförsändelser. 
  b. Försändelser måste vara av tjänstetypen FedEx International Priority Express®*, FedEx International Priority®, FedEx International Priority® Freight, FedEx International Economy® eller FedEx International Economy® Freight.

  *endast tillgänglig för kunder som får erbjudande om denna tjänst. 

 4. Rabatterade priser beräknas utifrån Programmets listpriser som gäller vid det datum då försändelser lämnas till FedEx. Programmets listpriser publiceras på startsidan för One Rate på fedex.com och finns tillgängliga här.

 5. Om inget annat anges i de här Villkoren gäller de rabatterade priser som erbjuds via det här Programmet endast för  Programmets listade transportavgifter, och inte för tilläggsavgifter, specialhanteringsavgifter, tullavgifter, skatter eller andra ytterligare avgifter eller minimiavgifter.

 6. Rabatter som erbjuds via Programmet kan inte kombineras med några andra FedEx-rabatter som eventuellt är tillgängliga från FedEx Express eller via någon auktoriserad FedEx-representant.

 7. FedEx förbehåller sig rätten att ändra, modifiera, pausa och/eller avsluta de rabatter som erbjuds via det här Programmet samt att ändra Programmets listpriser som publiceras på fedex.com och införa tilläggsavgifter (inklusive bränsletillägg) när som helst, av valfri orsak och utan att meddela om det.

 8. Berättigade försändelser som skickas via One Rate-programmet åläggs inte tilläggsavgifter för service till ytterområden (utanför upphämtnings- och leveransområde) för försändelser som hämtas upp i eller levereras till avlägsna eller svårtillgängliga områden.

 9. Det bränsletillägg som gäller för Berättigade försändelser reduceras med 50 procent av det bränsletillägg som publiceras på fedex.com och som gäller vid tidpunkten för försändelsen.

 10. De tillämpliga transportvillkor som gäller vid försändelsedatumet gäller för alla Berättigade försändelser. Om det finns en konflikt mellan transportvillkoren och de här Villkoren är det de förstnämnda som styr.

 11. FedEx förbehåller sig rätten att ändra de här Villkoren när som helst utan att meddela om det. Tillämpligt föreskriftsenligt godkännande kan behövas.