kargo

Ürünleri gümrüklemek için müşterilerle nasıl çalışıyoruz?

Ürünleri gümrüklemek için müşterilerle nasıl çalışıyoruz?

Gümrük prosedürleri hakkında ve verimli bir gümrük süreci sağlamak için sizinle nasıl çalışabileceğimiz hakkında daha fazla bilgi edinin.

Gümrük prosedürleri hakkında ve verimli bir gümrük süreci sağlamak için sizinle nasıl çalışabileceğimiz hakkında daha fazla bilgi edinin.

İthalat veya ihracat olmasına bakmaksızın tüm uluslararası gönderilerin bir ülkeye giriş veya çıkış için gümrükten geçmesi gerekir. Ürünlerin ileriye dönük teslimat için serbest bırakılabilmesi amacıyla tüm düzenleyici kontrollerin oluşturulması ve gereksinimlerin karşılanması gerekir.

Gümrük süreci pek çok durumda basit olabilir, ancak diğer durumlarda – örneğin evrağın eksik olması veya ürünlerin belirli ithalat gereksinimleri olması halinde – daha karmaşık olabilir. Bu durumlarda ekibimiz, gönderinin gümrükten mümkün olduğunca çabuk alınmasını sağlamak için sizinle ve genellikle yetkililerle daha yakından çalışacaktır.

FedEx Merkezi

Gümrük süreci

Tüm ürünlerin ihracat ve ithalat yetkilileri tarafından ve bazen transit olarak geçtikleri ülkelerdeki kişiler tarafından işleme alınması gerekir.

Bu, ödenecek harçlara ve ürünlerin yasal gereksinimleri karşılayıp karşılamadığına yönelik kontrolü içerir. Ürünlerin varış ülkesinde gümrüklenebilmesi için gümrük işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla evrakların işlenmesi gerekir – bu, gönderinin menşe ülkesinden çıkmadan önce, varış anında veya daha fazla bilgi veya belgenin gerekmesi halinde varışından sonra yapılabilir.

FedEx gümrük ekipleri, sağlanan evraklara göre ürünlerin düzenlemelere uygun olup olmadığını onaylayacaktır. Ürünlerin uyumlu olmaması – veya bir karara varmak için daha fazla bilgiye ihtiyaç duyulması halinde – komisyoncularımız ve uzmanlarımız müşteriyle doğrudan iletişime geçecektir.

Gerekli bilgilerin mevcut olması ve tüm ürünlerin uyumlu olması halinde paket gümrükten alınır ve müşteri adına komisyoncu/aracı olarak hareket eden FedEx ile beyan evrakları düzenlenir.

Çağrı merkezi

Daha zorlu gönderiler için neler yapıyoruz?

Gümrük ekibimiz, gümrüğün daha karmaşık olduğu zamanlarda daha da fazla destek sağlayarak gümrük süreci boyunca müşteri ve gümrük yetkilileri arasında aracı olarak hareket eder.

Bu destek, gümrük vergisi ve masrafların doğru bir şekilde ödenmesini sağlayarak ve sizin tarafınızdan sağlanan bilgilere dayanarak gümrük beyanının doğru olduğundan ve tüm gerekli düzenlemelere uygun olduğundan emin olarak müşterilerin gerekli evrakları almasına ve tamamlamasına yardımcı olmayı içerebilir. Ayrıca ekip üyelerimizin gümrük vergisi ve masraflarından muafiyet sağlama fırsatlarını tespit edebilmesi halinde bunları gerçekleştirmek için ithalatçıyla birlikte çalışacaklardır.

Ayrıca gümrük ekibi zorluk teşkil edebilecek belirli kısıtlı ürünleri gümrükten almak için yetkililerle birlikte çalışacak ve müşterilerin ilgili yetkililerle birlikte çalışması gerekmesi halinde destek sağlayacaktır.

Bu, belirli ürünleri denetimden geçirmeyi veya gümrüğün rastgele denetim için seçtikleri paketleri denetlemesi amacıyla düzenlemeyi içerebilir.

Ayrıca, ürünlerin gümrükte tutuluyor olması halinde ekip, müşteriler adına hareket eder. Beklemenin nedenini onaylayıp daha fazla bilgi veya belgenin başarılı bir teslimatı sağlayıp sağlayamayacağını görmek için sizinle iletişime geçecekler.