Frauduleuze e-mails


Onrechtmatig gebruik van FedEx® bedrijfsnamen, dienstmerken en logo's.
FedEx werd attent gemaakt op het onrechtmatige gebruik van zijn bedrijfsnamen, dienstmerken en logo's door personen of bedrijven die zichzelf frauduleus voorstellen als FedEx of als FedEx vertegenwoordigers.

Miljoenen kwaadwillende e-mails worden dagelijks verstuurd. Ze beweren te komen van een grote verscheidenheid aan bronnen, en sommigen beweren van FedEx te zijn of beweren FedEx te vertegenwoordigen. Kwaadwillende e-mailberichten, vaak naar verwezen als "phishing" of "spoofing" worden meer en meer gebruikelijk. Deze soorten e-mails gebruiken vaak bedrijfslogo's, kleuren en legale disclaimers om te doen lijken dat ze echt zijn. Ze worden verstuurd in een poging om mensen te verleiden om geld te sturen of persoonlijke informatie door te geven zoals gebruikersnamen, wachtwoorden en/of credit cardgegevens met als doel diefstal, identiteitsdiefstal en/of andere misdrijven te plegen.

Phishing scam e-mails herkennen
Phishing scam e-mails herkennen is erg belangrijk om jezelf te beschermen tegen dergelijk diefstal en andere misdrijven. Hieronder enkele voorbeelden van kwaadwillende e-mails:

  • Onverwachte geldvraag in ruil voor levering van een pakket of ander item, persoonlijke en/of financiële informatie, zoals jouw sociale zekerheidsnummer, bankrekeningnummer of andere identificatie.
  • Links naar verkeerd geschreven of licht gewijzigde websiteadressen. Bijvoorbeeld variaties op het correcte websiteadres fedex.com, zoals fedx.com of fed-ex.com.
  • Alarmerende berichten en verzoeken voor onmiddellijke actie, zoals "Jouw rekening zal worden ingetrokken binnen 24 uur indien je niet antwoordt" of beweringen dat je de loterij of een prijs hebt gewonnen.
  • Spelfouten en grammaticale fouten en overdadig gebruik van uitroepingstekens.(!).

FedEx vraagt nooit om betaling of persoonlijke informatie in ruil voor goederen in transit of in FedEx beheer via ongevraagde mail of e-mail. Indien je een kwaadwillende e-mail hebt ontvangen, die beweert van FedEx te zijn, kan je dit rapporteren. Stuur de e-mail door naar abuse@fedex.com.

Indien je vragen hebt over diensten die door FedEx worden geleverd, bekijk dan onze diensten op FedEx Services of neem contact op met de FedEx Klantenservice.

Het internet is een belangrijk kanaal dat FedEx verbindt met zijn klanten. Aangezien er geen volledig veilige methode bestaat om het onrechtmatige gebruik van de FedEx naam te voorkomen, zijn we continu waakzaam voor dergelijke activiteiten om de belangen van onze klanten te beschermen.

Bedankt voor de hulp bij het vaststellen en actie ondernemen tegen e-mailfraude.

 NB: FedEx is niet verantwoordelijk voor enige kosten opgelopen als een resultaat van kwaadwillende activiteit, die de FedEx naam, dienstmerken en logo's misbruikt.

FedEx heeft geen connectie of verbinding met Escrow.com of elke andere e-commercebeheerder die vraagt naar een internationale geldtransfer alvorens de zending af te leveren.

Het gebruik van het FedEx logo en naam op deze website is niet toegelaten en onze juridische dienst zal deze kwestie opnemen met de desbetreffende autoriteiten.