Vrácení zásilek


Zásilky, které se vrací, procházejí zdlouhavou procedurou a nemohou být vráceny okamžitě. Postup je podobný importu zásilky podle podmínek celního odbavení. Adresát v České republice musí vyplnit reexportní deklaraci a celní úřad může vyžadovat, aby adresát získal importní licenci. Při vrácení zásilky se také od dopravce vyžaduje vysvětlení důvodu vrácení zásilky.

Pro více informací kontaktujte zákaznický servis.