• Samhällsmedborgare

About FedEx > Samhällsmedborgare

 

Samhällsmedborgare

Alla inom FedEx förstår sambanden mellan hur vi bor, lever, och arbetar och hur de påverkar miljön på vår planet. Vår framtid hänger på att vi alla erkänner vårt ansvar och hittar en balans i allt vi gör.

FedEx Cares investerar i lokala program för att erbjuda möjligheter till ett bättre liv i de samhällen där vi människor bor och arbetar.

Vi har en enkel strategi: att göra det vi är bäst på för de som är i nöd eller behöver hjälp. Häri ingår att dela med oss av vårt kunnande och våra tillgångar i samarbete med betrodda frivillig- och välgörenhetsorganisationer för att tackla några av de största problemen vi har i samhället.

FedEx målsättning är att leverera mätbar såväl som långsiktig nytta i samhällen runtom i världen genom att koncentrera vårt arbete inom följande fem fokusområden:

  • Transporter för goda ändamål
  • Trafiksäkerhet
  • Hållbara transporter
  • Globalt entreprenörskap
  • Karriärvägar för våra medarbetare

  • Our commitment

Vårt engagemang

Under räkenskapsåret 2016 åtog vi oss att investera USD 200 miljoner i fler än 200 samhällen fram till år 2020. I slutet av vårt räkenskapsår rapporterade FedEx Express 46 miljoner dollar i bidrag till välgörande ändamål, vilket hjälpte 97 olika samhällen världen över.

Volontärer

Förutom ekonomiska bidrag och transport av förnödenheter, engagerar FedEx också sina 400 000 medarbetare under FedEx Cares-programmet. Att vara volontär, det vill säga att ställa upp frivilligt och exempelvis ge av sin tid, är en stor del av FedEx arbetsplatskultur. Våra medarbetares stora engagemang stärker företagets samhällsansvarstagande arbete. Under räkenskapsåret 2016 ställde våra medarbetare upp med över 93 000 timmar för att frivilligt hjälpa till med olika samhällsinsatser i över 500 städer runtom i världen.

“Vi utmanar oss själva, kontinuerligt, för att ta oss an stora problem, där vi själva bor men även globalt. Oavsett om vi hjälper småföretag att utvecklas eller nå nya marknader eller om vi investerar i närområdet för att hjälpa till att lösa ungdomsarbetslösheten. Allt vi gör för att stödja det lokala näringslivet och samhället stärker och reflekterar vårt syfte - att sammanföra människor och möjligheter."
Neil Gibson, Vice ordförande, Corporate Communications, FedEx Services

  • Volunteering