• Our People

About FedEx > Våra anställda

 

Våra anställda

FedEx är ett företag i världsklass på grund av vårt fokus på medarbetarna. Vi är stolta över den exceptionella kunskapen och förmågan hos våra medarbetare och är väldigt medvetna om att det är de som ger våra kunder serviceupplevelser i toppklass.

Under alla år har FedEx erkänts globalt för vår goda relation till våra medarbetare, vår personalstrategi, och gemensamma motivation. Vi uppmuntrar våra medarbetare att växa inom företaget och ger dem de nödvändiga redskapen för att utveckla sina karriärer och ledarskapskompetens inom företaget.

Våra policys och program stödjer vår starka personalkultur och erbjuder en säker, mångfaldig och givande miljö, samtidigt som vi ger varje region autonomi att skräddarsy sin arbetsmiljö för att på bästa sätt passa de lokala medarbetarna.

I det här avsnittet

  • Recognition Programs

Utmärkelser

På FedEx är vi övertygade om att vår framgång beror på engagemanget hos våra anställda. Vi har utvecklat program som utdelar erkännande till våra medarbetare - för sina prestationer och för sitt engagemang att leva upp till och främja företagets värdegrund.

Se våra program

  • Culture of Safety

Säkerhetskultur

FedEx är engagerade i att kontinuerligt förbättra våra säkra arbetsrutiner. Vi främjar aktivt en kultur där hälsa och säkerhet prioriteras för våra anställda, underleverantörer och övriga intressenter, samt för allmänheten.

Läs mer