Våra anställda

FedEx är ett företag i världsklass på grund av vårt fokus på medarbetarna. Vi är stolta över den exceptionella förmågan hos våra medarbetare och är väldigt medvetna om att de är dem som gör varje kundupplevelse enastående.

Genom sin långa historia har FedEx erkänts för sitt goda förhållanden till sina anställda. Vi uppmuntrar våra medarbetare att växa inom företaget och ger dem de nödvändiga redskapen för att utveckla sina karriärer och ledarskapskompetens inom företaget.

Våra policys och program stödjer vår starka personalkultur och ger en säker, mångfaldig och givande miljö samtidigt som vi tillåter varje region autonomin att skräddarsy sin arbetsmiljö för att på bästa sätt passa den lokala arbetsstyrkan.

 

I det här avsnittet

Honnörsprogram

På FedEx tror vi att vår framgång beror på engagemanget hos våra anställda. Vi har utvecklat honnörsprogram som firar våra anställdas resultat och deras engagemang att leverera enligt företagets värden.

Mer information

Honnörsprogram

Säkerhetskultur

FedEx är engagerade i att kontinuerligt förbättra våra säkra arbetsrutiner. Vi främjar aktivt en kultur med hälsa och säkerhet för att gynna våra anställda, entreprenörer och intressenter, och företaget och det allmänna.

Mer information

Säkerhetskultur

 

Resurslänkar

Senaste nytt

FedEx Bloggen