Säkerhet i arbetet

FedEx är engagerade i att kontinuerligt förbättra våra säkra arbetsrutiner. Vi främjar aktivt en kultur med hälsa och säkerhet för att gynna våra anställda, entreprenörer.

Varje vardag levererar FedEx mer än 7 miljoner paket till kunder i fler än 220 länder och områden. Att driva ett globalt nätverk av människor, anläggningar, lastbilar, flygplan och teknik kräver att säkerhets- och hälsoprinciper ingår strategiskt i alla aspekter av verksamheten.

Det kritiska fokus vi lägger på säkerhet uttrycks vältaligt av vårt företags grundare och VD, Frederick W. Smith. "På samma sätt som vi kontinuerligt förbättrar tjänsterna vi tillhandahåller våra kunder, måste vi också kontinuerligt förbättra de rutiner och processer som kan göra vår arbetsplats ännu säkrare för våra anställda."

Omfattande utbildning i arbetssäkerhet är en väsentlig del av våra verksamhetsutbildningar som, i många fall, överstiger de lagliga kraven. Ett globalt nätverk av säkerhets experter arbetar ledningen och anställda på metoder att undvika skador och olyckor och, förstås, övervaka vår efterföljning av säkerhetsbestämmelser och processer. De utför också grundliga undersökningar för att avgöra grundorsakerna till olyckor så att osäkra metoder kan minskas eller förhindras.

FedEx tror på ett tillvägagångssätt med "bästa praxis" gällande säkerhet. Till exempel identifierar anställda i frontlinjen i våra Safety Continuous Improvement Teams potentiella luckor och föreslår förbättringar till säkerhetsprocesserna. Och för de dryga 75 000 förarna av FedEx-fordon på vägarna varje dag är olycksförhindrande fokus, ett mål som stöds av kurser i försiktig körning som lär förarna principerna för att undvika osäkra situationer.

FedEx investerar miljoner dollar i utrustning och teknologi för att förhindra skador och olyckor i vår verksamhet, både på marken och i luften. Företagets flotta av flygplan gynnas av säkerhetstekniken som fötts ur ett framgångsrikt utvecklingsprogram som har lett till talrika innovativa säkerhetsåtgärder. Pilotutbildning är också en nödvändig del av företagets väl avvägda säkerhetsprogram och kompletterar kunskaperna hos de män och kvinnor som ansvarar för den säkra transporten av varor och frakt runt om i världen.