• Culture of Safety

About FedEx > Our People > Säkerhetskultur

 

Säkerhetskultur

FedEx är engagerade i att kontinuerligt förbättra våra säkra arbetsrutiner. Vi främjar aktivt en kultur där hälsa och säkerhet prioriteras för våra anställda, underleverantörer och övriga intressenter, samt för allmänheten.

Att driva ett globalt nätverk av människor, anläggningar, lastbilar, flygplan och teknik kräver att riktlinjer för säkerhet och hälsa finns och följs strategiskt i alla aspekter av verksamheten. Det viktiga fokus vi lägger på säkerhet uttrycks vältaligt av vårt företags grundare och VD, Frederick W. Smith. "Precis som vi kontinuerligt förbättrar våra tjänster som vi tillhandahåller våra kunder, måste vi också kontinuerligt förbättra de rutiner och processer som kan göra vår arbetsplats till en ännu säkrare plats för våra anställda.”

  • Culture of Safety

En säker arbetsplats

Omfattande utbildning i arbetsplatssäkerhet är en väsentlig del av våra utbildningar för anställda, och som i många fall överstiger de lagstadgade kraven. Ett globalt nätverk av säkerhetsexperter samarbetar med både ledning och anställda - med metoder för att undvika skador och olyckor samt att (självfallet) dokumentera och följa upp hur vi efterlever säkerhetsbestämmelser, riktlinjer och förfaranden. De granskar och undersöker olycksförlopp för att upptäcka grundorsaker till olyckor i syfte att ändra, minska eller förhindra sådana orsaker och/eller metoder.

Best Practice

FedEx tror på ett ’Best Practice’ förfarande gällande säkerhetsfrågor. Till exempel identifierar våra medarbetare i våra ’Safety Continuous Improvement’ team potentiella brister och föreslår förbättringar gällande våra säkerhetsrutiner. FedEx fordonsförare är oerhört säkerhetsmedvetna och FedEx, med hjälp av bland annat kurser i säker fordonskörning, lär förarna grundläggande principer för hur man förebygger olycksfallssituationer.

FedEx investerar miljontals dollar i utrustning och teknik för att förebygga och förhindra skador och olycksfall i vår verksamhet, både på marken och i luften. FedEx flygplansflotta är utrustade med avancerade teknologiska system tack vare vårt framgångsrika utvecklingsprogram som gett upphov till ett flertal innovativa säkerhetssystem. Dessutom är pilotutbildningen en oumbärlig del av företagets omfattande säkerhetsprogram och kompletterar kunskaperna hos våra medarbetare som ansvarar för säker transport av varor och frakt runt om i världen.

För att lära dig mer om vårt säkerhetsarbete, ladda ner vår Global Citizenship Report.

  • Culture of Safety