Doručování zásilek

Slovník pojmů pro brexit

Slovník pojmů pro brexit

Pojmy od A do Z, které potřebujete znát pro podnikání v oblasti vývozu a dovozu, abyste porozuměli brexitu.

Vysvětluje právo členského státu na vystoupení z EU a proces tohoto vystoupení s dvouroční lhůtou oznámení o vystoupení.

Pojem popisující vystoupení Velké Británie z EU po referendu, které se konalo v červnu 2016. Odchod Velké Británie z EU je naplánován na 31. října 2019* v 0:00 SEČ.

Takzvané návrhy na „backstop“ (bezpečnostní scénář) vysvětlují plán dočasného celního režimu Velké Británie s EU, pokud by nová trvalá dohoda nebyla připravena včas. Jejich cílem je zabránit vzniku pevných hranic mezi Severním Irskem a Irskou republikou, která je členem EU.

Členské státy EU dodržují stejné normy a předpisy pro zboží. Britská vláda chce dodržovat společná pravidla prostřednictvím sladění britských právních předpisů pro zboží s evropskými normami a předpisy. Britská vláda doufá, že tento plán bude chránit dodavatelské řetězce společností, jako jsou například výrobci aut, a zároveň sníží obchodní třenice na hranicích Velké Británie a EU.

28 členských států EU a řada dalších menších států mají obchodní dohodu, která jim zakazuje zavádět celní tarify u zboží pohybujícího se mezi členskými státy EU. Společný tarif se uplatňuje na zboží dovážené ze zemí mimo EU. Britská vláda prohlásila, že při odchodu z EU opustí Velká Británie celní unii EU.

Součástí Evropského hospodářského prostoru je 28 zemí EU plus Island, Norsko a Lichtenštejnsko. Je to vnitřní trh řízený pravidly jednotného trhu EU.

Součástí Evropského sdružení volného obchodu je Island, Norsko, Lichtenštejnsko a Švýcarsko. Tato organizace bývala větší, ale ostatní členové z ní odešli, když vstoupili do EU.

Politická a ekonomická unie 28 zemí: Rakousko, Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Malta, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Spojené království. Byla založena v roce 1957.

Označuje země EU (19 z 28 členských států), které přijaly euro jako svou měnu.

Vládní plán celního režimu s EU po brexitu. Podle dohody FCA by zboží přicházející do Velké Británie, ale určené pro EU, bylo zpoplatněné podle tarifu EU. Zboží, které má zůstat ve Velké Británii, by bylo zpoplatněno podle vlastních tarifů Velké Británie, které mohou být nastaveny jinak než tarify EU. Plán spoléhá na to, že konečné místo určení zboží přicházejícího do Velké Británie stanoví technologické prostředky. Cílem je vyhnout se celním kontrolám v Irsku.

Svoboda pohybu zboží, služeb, lidí a kapitálu v rámci EU bez vnitřních omezení, kromě limitovaných výjimek.

Dohoda mezi zeměmi, která redukuje obchodní bariéry, včetně tarifů a předpisů.

Pojem popisující scénář brexitu, podle kterého by se Velká Británie vzdala přístupu na evropský jednotný trh a do celní unie stejně jako do EU. Prioritou této dohody by bylo dát Velké Británii plnou kontrolu nad svými hranicemi, uzavíráním obchodních dohod a uplatňováním zákonů na vlastním území.

Scénář, podle kterého odejde Velká Británie z EU bez dohodnutí podmínek svého odchodu a budoucího obchodního režimu. Obchod Velké Británie s EU bude probíhat podle podmínek WTO. Volný pohyb zboží mezi Velkou Británií a EU skončí a pro firmy budou platit stejná celní pravidla a pravidla pro spotřební daň, jako když obchodují se zeměmi mimo EU.

Právo obchodníka v EU nebo EHP vykonávat obchodní činnost v jiném státě EU/EHP na základě oprávnění domovského státu a podle pravidel volného pohybu EU.

Obchodní prostor bez vnitřních hranic, který zaručuje volný pohyb lidí, zboží, služeb a kapitálu na daném území. Součástí evropského jednotného trhu jsou všechny členské státy EU a čtyři další země, které mají určité výjimky. Britská vláda oznámila, že při odchodu z EU opustí Velká Británie jednotný trh.

Scénář brexitu, podle kterého by mohla Velká Británie potenciálně zůstat na evropském jednotném trhu a v celní unii. Vztah Velké Británie s EU by byl zachován tak, aby zůstal co nejblíže stávajícím dohodám. Velká Británie už nebude členem EU a nebude mít křeslo v Evropské radě. Přijde o své poslance v Evropském parlamentu a evropské komisaře. Obchod se zbožím a potenciálními službami bude však probíhat se zbývajícími státy EU bez tarifu a finanční organizace si ponechají svá práva na přeshraniční činnost za účelem prodeje služeb a činnosti v rámci EU.

Orgán řídící mezinárodní obchod mezi různými zeměmi. Pokud dojde k variantě brexitu „No Deal“, bude obchod mezi Velkou Británií a EU probíhat podle podmínek WTO. 

Alternativní modely brexitu

Komplexní hospodářská a obchodní dohoda (CETA) EU a Kanady je dohoda o volném obchodu mezi EU a Kanadou odstraňující mnoho tarifů a obchodních bariér. Na tento model je při diskuzích o brexitu často odkazováno.

Model, o kterém se hovoří jako o možné alternativě členství Velké Británie v EU. Norsko není členem EU, ale je členem evropského hospodářského prostoru, díky čemuž může být součástí jednotného trhu EU. Na oplátku přispívá do rozpočtu EU, přijímá většinu evropských zákonů a umožňuje volný pohyb lidí.

Pokrývá některé obchodní oblasti. Švýcarsko do EU také finančně přispívá, ale méně než Norsko. Nemá obecnou povinnost uplatňovat zákony EU, ale musí zavést určité předpisy EU, aby umožnilo obchodování. Platí svoboda pohybu.

Turecko není součástí EHP nebo EFTA, ale má s EU celní unii. Na průmyslové zboží, které posílá do EU, nejsou uplatňovány žádné tarify nebo kvóty. Celní unie neplatí pro služby nebo zemědělské produkty. Turecko musí také uplatňovat společný externí tarif EU na zboží, které dováží ze zemí mimo EU. V oblastech, kde může volně obchodovat, musí svá pravidla a normy přizpůsobit pravidlům a normám EU.

Podmínky při dosažení dohody

Vláda oznámila, že při odchodu z EU opustí Velká Británie jednotný trh a celní unii EU. Nicméně doufá, že s EU vyjedná ekonomickou dohodu o pohybu zboží s minimálními překážkami.

Návrh zákona o zdanění (přeshraničního obchodu) umožňuje Velké Británii, aby si při odchodu z EU s dohodou nebo bez dohody nastavila vlastní tarify. Nahradí společný celní tarif EU, který v současné chvíli platí pro zboží dovážené z oblastí mimo EU do Velké Británie.

Podmínky bez dosažení dohody

V případě „No Deal“ brexitu skončí volný pohyb zboží mezi Velkou Británií a EU a pro firmy budou platit stejná celní pravidla a pravidla pro spotřební daň, jako když obchodují se zeměmi mimo EU. Firmy budou muset podávat dovozní a vývozní prohlášení, upravovat mezinárodní smluvní podmínky tak, aby odrážely, jestli jsou vývozci nebo dovozci, a dokládat dovozní nebo vývozní licenci pro zboží, u kterého je vývoz nebo dovoz omezený. Může docházet k celním kontrolám a vznikne povinnost platit DPH a dovozní clo. Přepravce zboží bude muset učinit vstupní a výstupní bezpečnostní prohlášení.

V případě scénáře „No Deal“ bude muset společnost před vývozem nebo dovozem zboží do nebo z EU požádat o přidělení čísla EORI. Britská vláda oznámila, že více informací poskytne později.

V případě „No Deal“ brexitu přestane být systém počítačového monitorování v EU používán ke kontrole podmíněného pohybu mezi EU a Velkou Británií, ale bude i nadále používán ke kontrole pohybu zboží podléhajícího spotřební dani v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně ve Velké Británii.

ECJU je součástí Ministerstva pro mezinárodní obchod odpovídající za britský systém regulace vývozu a udělování licencí pro vojenské zboží a zboží dvojího užití (pro vojenské i civilní použití). K vývozu mnoha položek tohoto zboží v rámci EU není v současné chvíli potřeba licence, ale v případě „No Deal“ brexitu by potřeba byla.

Nový britský orgán, který bude vyšetřovat stížnosti na nekalé obchodní praktiky a nečekaný nárůst dovozu, které v současnosti vyšetřuje Evropská komise, aby chránil tuzemský průmysl. Pokud nastane varianta „No Deal“, bude TRA fungovat předtím, než Velká Británie odejde 29. března 2019 z EU.

Neuzavření dohody o volném obchodu v případě scénáře „No Deal“ bude znamenat, že obchod mezi Velkou Británií a EU bude probíhat podle podmínek WTO. Velká Británie a EU na sebe vzájemně uplatní stejné tarify a jiná obchodní omezení, která uplatňují na zbytek světa. Je to z toho důvodu, že pravidla WTO umožňují zemím zvýhodňovat obchodního partnera pouze za omezených okolností, včetně plně bilaterální obchodní dohody.