Lidé hovoří

Jak vyplnit mezinárodní přepravní dokumenty

Jak vyplnit mezinárodní přepravní dokumenty

Jak vyplnit obchodní fakturu

Obchodní faktura je základní dokument, který většina zahraničních celních úřadů používá ke kontrole a vyhodnocení importovaných zásilek a určení výše celních poplatků. Níže si můžete stáhnout editovatelnou šablonu obchodní faktury ve formátu PDF.

Obchodní fakturu vyplňte podle následujícího postupu:
 

1. Číslo mezinárodního leteckého nákladního listu

Zadejte číslo mezinárodního leteckého nákladního listu, které používáme jako hlavní identifikátor zásilky.

2. Referenční čísla pro export (například číslo objednávky, číslo faktury atd.)

Číslo faktury celní úřady vyžadují vždy.

3. Odesílatel/exportér

Vyplňte jméno, adresu, telefonní číslo a číslo EORI (Economic Operator Registration and Identification) nebo DIČ exportéra.

4. Příjemce/importér

Vyplňte jméno, adresu, telefonní číslo a číslo EORI nebo DIČ příjemce.

5. Importér – pokud se liší od příjemce

Pokud bude zásilka zpracovávána importérem, který není zároveň příjemcem, vyplňte jeho celé jméno, adresu a telefonní číslo.

6. Kompletní popis zboží

V popisu musí být zodpovězeny tyto otázky:

 • Co to je?
 • Kolik toho zásilka obsahuje?
 • Z čeho to bylo vyrobeno?
 • K čemu to je určeno?
 • Příklady:
  • Two steel springs for woodworking machine (Dvě ocelové pružiny pro dřevoobráběcí stroj)
  • 30 pages of legal documents (30 stránek právních dokumentů)
  • Food — one can of sliced peaches (Potraviny – jedna plechovka krájených broskví)

7. Země/místo původu

Uveďte země/místa, kde byly jednotlivé komodity ve vaší zásilce původně vyrobeny nebo vyprodukovány. Pokud máte více komodit s různými zeměmi/místy výroby, uveďte jednotlivé země/místa původu v popisech příslušných produktů.

8. Jednotková hodnota

Vyžaduje se skutečná hodnota pro celní účely – i v případě, že přepravované zboží žádnou finanční hodnotu nemá. Pokud máte více komodit s různými hodnotami, uveďte jednotlivé hodnoty v popisech příslušných produktů.

9. Podpis

Před podpisem celní deklarace se ujistěte, že jsou všechny údaje konzistentní s leteckým nákladním listem. K zásilce připojte originál obchodní faktury a její dvě kopie, všechny dokumenty individuálně podepsané, spolu s leteckým nákladním listem.

Jak vyplnit letecký nákladní list online a nahrát celní dokumentaci pomocí aplikace FedEx Ship Manager® na stránkách fedex.com

Na webu fedex.com se přihlaste do aplikace FedEx Ship Manager.

 1. Klikněte na možnost Předvolby nad sekcí Fakturační údaje.
 2. Zaškrtněte políčko „Aktivovat Elektronické obchodní doklady“.
 3. Klikněte na tlačítko Uložit změny a máte hotovo.
 1. Informace o odesílateli

  Nezapomeňte vyplnit svou úplnou adresu a telefonní číslo.

  U komerčních zásilek odesílaných mimo Evropskou unii nezapomeňte uvést číslo EORI.

 2. Informace o příjemci

  Vyplňte telefonní číslo a adresu příjemce.

  U komerčních zásilek odesílaných mimo Evropskou unii nezapomeňte uvést číslo EORI nebo DIČ příjemce.

 3. Informace o plátci

  Vyplňte údaje o plátci poplatků za přepravu a platbu cel/daní.

Celní dokumentace – krok 2
 1. Zadejte údaje o produktu/komoditě

  U zásilek, které vyžadují celní dokumentaci, se zobrazí nové okno s možností zadat údaje o všech komoditách.

 2. Informace o komoditách

  U každé komodity v zásilce uveďte:

  • Úplný popis zboží v angličtině
   • Co to je?
   • Z čeho to bylo vyrobeno?
   • Kolik toho je?
   • K čemu to slouží?
  • Celní hodnota: Toto je povinný údaj – i v případě, že přepravované zboží nemá žádnou finanční hodnotu (nulová hodnota není přípustná).
  • Země/místo původu: Pokud máte více komodit s různými zeměmi/místy výroby, uveďte jednotlivé země/místa původu v popisech příslušných produktů.
 3. Vyberte základní celní dokumenty, které chcete nahrát nebo vytvořit

  • Obchodní faktura
   • Doporučujeme: Použijte vlastní obchodní fakturu.
   • Ujistěte se, jestli jste aktivovali aplikaci Electronic Trade Documents, která umožňuje elektronické nahrání vaší dokumentace.
   • Ujistěte se, jestli údaje v obchodní faktuře odpovídají údajům v leteckém nákladním listu.
  • Proforma faktura
   • Slouží pro zásilky obsahující bezplatné zboží, například ukázky produktů, katalogy nebo produkty, které nejsou určeny k prodeji.
   • Ne všechny země/místa však proforma faktury akceptují. Doporučujeme připravit si pro všechny případy i obchodní fakturu, nevyžaduje to žádnou práci navíc.
  • Další obchodní dokumenty
   • Připojte všechny další obchodní dokumenty požadované pro vaši komoditu/místo doručení. 
Celní dokumentace – krok 3
 1. Vytiskněte štítky a dokumenty

  Posledním krokem procesu je ověření a tisk vašeho leteckého nákladního listu.

 2. Připojené dokumenty

  Máte možnost prohlédnout si dokumenty, které jste připojili ke své zásilce.

 3. Pokyny po tisku

  Vytisknutou stránku přeložte podél horizontální linky.

  Štítek vložte do přepravního pouzdra a umístěte jej na zásilku.

Poznámka: Pokud jste svou obchodní fakturu nenahráli pomocí aplikace FedEx Ship Manager®, vytiskněte si tři kopie obchodní faktury, podepište je a připojte k zásilce spolu s leteckým nákladním listem.

Celní dokumentace – krok 4