Majitel obchodu pracuje na počítači při vybalování zásob.

FedEx® Electronic Trade Documents

FedEx® Electronic Trade Documents

Usnadněte si práci díky hladkému celnímu procesu.

Usnadněte si práci díky hladkému celnímu procesu.

Chcete-li si usnadnit celní odbavení, můžete celní doklady odeslat elektronicky. Toto jednoduché, efektivní a spolehlivé řešení umožňuje předcházet prodlení při celním odbavování, zajišťuje včasné doručení mezinárodních zásilek a snižuje množství dokladů, které musíte tisknout.

Muž pracuje doma na svém počítači.

Buďte efektivní

Můžete nahrát vlastní celní dokumenty nebo použít obchodní doklady vygenerované FedExem. Elektronické obchodní doklady si také můžete přizpůsobit nahráním firemní hlavičky a obrázků s podpisem.

Muž a žena sedí v otevřené kanceláři, povídají si a pracují na počítači.

Ušetříte čas a peníze

Při elektronickém nahrávání a podávání obchodních dokladů odpadá nutnost ručního podepisování, skládání, obálkování a přikládání celních dokladů ke každé zásilce. Kromě toho se vám sníží náklady na papír, energii a tisk.

Kurýr společnosti FedEx si vyzvedává balíček z asijské prodejny s oblečením.

Jistota a spoleh

Začněte na celním odbavení pracovat v dostatečném předstihu, podáním obchodních dokladů před odesláním zásilky. FedEx Electronic Trade Documents vám pomohou před celním procesem a případné problémy řeší proaktivně, čímž se snižuje riziko prodlení při proclívání.

Šetřete papír

Snižte náklady na papír a tisk u zásilek v rámci Evropy

Máte-li aktivovaný online nástroj FedEx Electronic Trade Documents k zásilkám přicházejícím ze zemí Evropské unie nebo do nich odesílaným, nebudete muset tisknout tolik štítků.

Seznamte se s optimalizovanou mezinárodní přepravou

Nabízíme tři možnosti nahrání celních dokladů prostřednictvím elektronických obchodních dokladů FedEx:

Možnost 1: Před odesláním zásilky

Celní doklady lze nahrát před vytvořením štítku online, pomocí nástroje FedEx Ship Manager na webu fedex.com. V sekci Documentation Preparation Center, díky online nástroji Global Trade Manager, lze vytvářet a ukládat celní doklady pro následné využití. Při vytváření štítku online FedEx Ship Managerem pak můžete vybrat možnost „Připojit ze sekce Document Preparation Center“ a nahrát doklad, který jste dříve vytvořili.

Možnost 2: Při odesílání zásilky

Celní doklady lze nahrát prostřednictvím příslušného expedičního řešení v době vytváření štítku. Tento způsob nahrání celních dokladů se používá nejčastěji. Můžete buď využít obchodní fakturu vygenerovanou společností FedEx nebo nahrát vlastní obchodní fakturu v upřednostňovaném formátu (např. PDF, Microsoft® Word, Microsoft® Excel, naskenovaný obrázek apod.). V obou případech probíhá podání elektronicky.

Možnost 3: Po odeslání zásilky

Celní doklady lze nahrát pomocí příslušného přepravního řešení až po vytvoření štítku. Funkce Post-Shipment Document Upload (PSDU) nabízí novou výhodnou možnost pro odesílatele, kteří si obchodní faktury vytvářejí sami a celní doklady nemají k dispozici před vytvářením štítku či během něj.

FedEx Electronic Trade Documents je automatizované řešení pro mezinárodní odesílání, jehož prostřednictvím lze podávat celní doklady elektronicky. Snižuje množství papírových dokladů, které je třeba ke každé zásilce vytisknout, umožňuje rychlejší vyzvednutí a usnadňuje odbavování zásilek v předstihu. Používáním nástroje ETD se snižuje riziko zpoždění zásilky na celnici. Kromě toho můžete využívat lepší servis.

Zjednodušují proces mezinárodního odesílání. Nemusíte ke každé zásilce tisknout, podepisovat a přikládat více kopií obchodních dokladů. Můžete ušetřit peníze za tisk dokladů i čas potřebný ke zpracování mezinárodních zásilek.

Online nástroj FedEx Electronic Trade Documents pomáhá zjednodušit proces mezinárodního odesílání, umožňuje zvyšovat efektivitu provozu díky úsporám papíru a snižování nákladů na tisk.

  • Obchodní doklady můžete nahrát před zpracováním zásilky a v ušetřeném čase využít asistenci před proclením.
  • Můžete nahrát firemní hlavičku a obrázky s podpisem kvůli splnění požadavků na proclení v některých zemích.
  • Můžete snížit spotřebu papíru, tiskáren, toneru a přepravních materiálů, a tudíž i uhlíkovou stopu.
  • Můžete zkrátit prodlení při celním řízení, a tím zvýšit svou spolehlivost jako odesílatele a posílit své dobré jméno.
  • Díky úsporám času při přípravě dokladů můžete zvyšovat produktivitu a zisky své společnosti.
  • Můžete snížit riziko krádeže zásilek, protože na balících nejsou žádné faktury a informace o přepravovaných komoditách se nedostanou ke třetím stranám.

Umožňují vám odeslat celní doklady mnohem dříve. Na chybějící údaje budete upozorněni s předstihem, čímž se omezí důsledky případných prodlení nebo zadržení zásilek.

FedEx Electronic Trade Documents lze používat pro dovoz i vývoz. V seznamu podporovaných zemí můžete zjistit, zda je v zemích, do kterých zásilky odesíláte nebo ze kterých zásilky přijímáte, tento nástroj akceptován.

Pokud země původu, země určení nebo obě tyto země nástroj ETD neakceptují, bude zásilce přiřazeno označení EWO (Electronics with Originals – elektronické doklady s originály). Systém EWO (Electronic with Originals) vám v případě použití nástroje ETD umožňuje bez problémů nahrát celní doklady pro země, které při proclívání vyžadují papírové kopie. Nahráním dokladů pro tyto zásilky získáte výhodu přezkoumání dokladů celním deklarantem v předstihu, takže se včas dozvíte o případných problémech s papírovou dokumentací a také se minimalizuje riziko její ztráty. I přesto je však třeba celní doklady vytisknout a přiložit je k zásilce, aby byly splněny legislativní požadavky.

K dispozici jsou pro zásilky FedEx Express®. Použití online nástroje FedEx Electronic Trade Documents je mimořádně výhodné pro odesílatele nedokumentových zásilek nebo zásilek obsahujících zboží. Podání elektronických obchodních dokladů může být povoleno u zásilek obsahujících nebezpečné zboží či suchý led.

Prostřednictvím sekce FedEx Document Preparation Centre v nástroji FedEx Global® Trade Manager můžete připravovat, ukládat a znovu používat celní doklady online. Sekce Nápověda k mezinárodním dokladům obsahuje další informace týkající se vyplňování celních dokladů.

Můžete buď zvolit elektronické podání vlastních obchodních dokladů nebo využít doklady vygenerované společností FedEx. Volba je na vás.

Je možné, že v závislosti na požadavcích země určení bude třeba, abyste podali původní papírové doklady. Funkce profilů zemí v nástroji FedEx® Global Trade Manager nabízí přehled důležitých informací o odesílání zásilek do konkrétních zemí a příslušných legislativních požadavků včetně řádných dokladů, zvláštních požadavků týkajících se proclení, cla a daní, jež je třeba uhradit, a mnoha dalších. Nezapomeňte pro každou zásilku vytisknout mezinárodní přepravní štítek.

Více o výhodách používání FedEx Electronic Trade Documents.

Seznamte se možnostmi nástroje FedEx Electronic Trade Documents

Více o výhodách používání FedEx Electronic Trade Documents.

Jak si aktivovat Electronic Trade Documents (ETD)
Návrhářka oblečení pracuje na papírovém střihu, zatímco její kolega pracuje na počítači.

Aktivace online nástroje FedEx Electronic Trade Documents

V této stručné příručce naleznete veškeré informace potřebné pro vytváření a nahrávání celních dokladů.

Jak začít
Žena pracující na počítači tiskne štítek pro svou mezinárodní zásilku.

Nastavení funkce ETD Post-Shipment Document Upload

Post-Shipment Document Upload nyní umožňuje nahrát celní doklady i po vytvoření štítku.

Zjistit více

Cílem bezpapírového řešení FedEx je snížit objem papírového odpadu a umožnit tak zákazníkům i zaměstnancům společností zefektivnit jejich činnost. Bezpapírové řešení FedEx je součástí iniciativy trvalé udržitelnosti EarthSmart®, která představuje závazek společnosti FedEx propojovat svět odpovědným způsobem šetrným k využívání přírodních zdrojů.