Majitel prodejny drží štítek FedEx a dívá se na počítač

FedEx® Electronic Trade Documents

FedEx® Electronic Trade Documents

Usnadněte si práci díky hladkému celnímu procesu.
 

Usnadněte si práci díky hladkému celnímu procesu.
 

Online nástroj ETD je jednoduché a bezplatné řešení umožňující elektronické odeslání celní dokumentace k vašim mezinárodním zásilkám.

Výhody pro vás

Žena se dívá na látku vedle svého notebooku

 

Ušetříte čas při přípravě mezinárodních zásilek

Můžete nahrát vlastní celní dokumenty nebo použít obchodní doklady vygenerované FedExem, takže je už nebudete muset tisknout, podepisovat, balit a přikládat ke každé zásilce zvlášť. Své dokumenty si můžete dokonce přizpůsobit nahráním firemní hlavičky a podpisu.

Letadlo FedExu v přepravním centru

Minimalizujete riziko zdržení během celního odbavení

Když své obchodní dokumenty odešlete ještě před zásilkou, urychlíte tím celní odbavení a umožníte rychlejší kontrolu dokumentace. Budete s předstihem upozorněni na potenciální chyby nebo chybějící doklady, takže se sníží riziko zpoždění vašich zásilek.

Štítek FedEx na stole vedle klávesnice a myši

 

Ušetřete peníze a snižte svou uhlíkovou stopu

Vaše spotřeba papíru a toneru související s vašimi mezinárodními zásilkami bude nižší. Online nástroj ETD je vhodný i pro zásilky v rámci EU, které nepotřebují celní dokumentaci, protože díky němu budete tisknout pouze jeden přepravní štítek.

Často kladené dotazy

Zásilky ETD nepřijímají všechny země a území.

Pokud země původu, země určení nebo obě tyto země bezpapírové odbavení nepřijímají, bude zásilce přiřazeno označení EWO (Electronics with Originals – elektronické doklady s originály). To znamená, že můžete stále jednoduše nahrát své celní dokumenty elektronicky (a využít díky tomu včasné kontroly celním brokerem), ale k zásilce bude nadále nutné připojit vytištěné kopie celních dokumentů, aby bylo vyhověno regulačním požadavkům.

Podívejte se na úplný seznam s informacemi o tom, co které země původu/určení přijímají.

Online nástroj Electronic Trade Documents lze používat pro dovozní i vývozní zásilky přepravované společností FedEx Express®. Nejvýhodnější je u nedokumentových a komoditních zásilek. I zásilky s nebezpečným zbožím a suchým ledem jsou způsobilé k přepravě.

Online nástroj ETD je dostupný v rámci nástroje FedEx Ship Manager™ na stránkách fedex.com (v nových a starých verzích), v nástroji FedEx Ship Manager Software a ve službách FedEx Web Services a FedEx Server. Bližší podrobnosti najdete na stránce Jak používat online nástroj ETD.

Měli byste nahrát minimálně obchodní nebo pro forma fakturu v případech, kdy je vyžadována. Ostatní celní dokumenty (například certifikát původu, čestné prohlášení o místu výroby apod.) můžete nahrát v závislosti na zemi odeslání a určení a požadavcích týkajících se vaší zásilky.

Obchodní faktura

 • Obchodní faktura se používá, když je zboží součástí obchodní transakce nebo je určeno k prodeji a celní úřady vyžadují klasifikaci zboží za účelem vyměření cel a daní.
 • Je to první mezinárodní přepravní dokument, který je třeba vyhotovit, protože se od něj odvíjí i všechny ostatní obchodní dokumenty. Informace uvedené v ostatních mezinárodních přepravních dokumentech, včetně leteckého nákladního listu nebo přepravního štítku, musí být s obchodní fakturou konzistentní.
 • Obchodní fakturu připravuje vývozce. Dovozce ji potřebuje k prokázání vlastnictví a přípravě platby cel a daní.
 • Obchodní fakturu není nutné vytvářet u komodit v rámci zóny volného obchodu v Evropské unii. Pro zásilky do zemí mimo EU jsou obchodní faktury povinné.

Pro forma faktura

 • Slouží pro zásilky obsahující bezplatné zboží, například ukázky produktů, dárky, katalogy nebo produkty, které nejsou určeny k prodeji nebo u kterých není vyžadována platba.
 • Ne všechny země/území však pro forma faktury přijímají. Pro tyto případy doporučujeme připravit obchodní fakturu.

Elektronicky můžete odeslat:

 • Až 5 dokumentů na zásilku
 • Až 5 MB na dokument
 • Přijímané formáty: .doc, .docx, .xls, .xlsx, .txt, .rtf, .jpg, .gif, .bmp, .tif, .png nebo .pdf
 • Názvy souborů musí být kratší než 244 znaků.
 • V části „Najít dokumenty k zásilkám“ v nástroji FedEx Global Trade Manager vyhledejte potřebné dokumenty pro vaši mezinárodní zásilku.
 • Celní dokumenty si můžete připravit, uchovávat a opakovaně používat online pomocí Centra přípravy dokumentů FedEx.
 • Ujistěte se, že jsou všechny údaje přesné a konzistentní ve všech požadovaných dokumentech – zejména hodnota a popis jednotlivých položek.