Doručování zásilek

Brexit: Často kladené otázky

Brexit: Často kladené otázky

Odpovídáme na nejčastější otázky o brexitu. Například jak může ovlivnit právě vaše podnikání a jak vás můžeme podpořit.

Kapacita naší přepravní sítě, trasy a způsoby dopravy

Z důvodu zajištění nejkratších možných přepravních časů a co nejvyšší úrovně služeb náš provozní tým neustále kontroluje výkonnost a nastavení naší sítě. Zvážili jsme všechny alternativní možnosti a trasy a vytváříme speciální plány pro zmírnění potenciálních dopadů brexitu, které mohou zahrnovat alternativní vstupní a výstupní body.

Společnosti Fedex a TNT používají mnoho letišť a přístavů po celé Velké Británii i Evropě. Ani po brexitu se to nezmění, a tak budeme i nadále našim zákazníkům poskytovat požadované služby. Vybrané trasy se mohou lišit v závislosti na produktech či službách, které si zákazník objedná, a také v závislosti na adrese vyzvednutí a doručení.

Aktuální letecké uzly, které využíváme pro přepravu zásilek z nebo do Velké Británie jsou: Stansted, East Midlands, Birmingham, Heathrow, Newcastle, Belfast, Edinburgh a Glasgow.

Abychom zajistili dodržení daných přepravních časů a úroveň služeb ve všech regionech, jsou naše depa a huby strategicky rozmístěny po celé Velké Británii. Provozujeme zde 54 dep a máme velká překladiště (huby) ve městech Atherstone, Kingsbury, Lount, Dartford, Preston, Stoke, Milton Keynes a Swindon.

Naše kombinovaná síť (včetně letecké dopravy) poskytuje možnosti flexibilně měnit přepravní trasy tak, abychom uspokojili veškerou poptávku. Pracujeme na optimalizaci možných přepravních tras s ohledem na předpokládané situace.

FedEx a TNT provozují rozsáhlou globální síť, která zahrnuje více než 55 000 pozemních tras a více než 700 letů v rámci Evropy každý týden. Naši síť budeme i nadále provozovat a rozvíjet i po brexitu bez ohledu na to, jaký bude jeho výsledek. Síť budeme průběžně sledovat a vyhodnocovat, zda dokážeme přepravovat zboží včas.

Dnes máme po celém světě tisíce zaměstnanců zabývajících se celním odbavováním, kteří denně pracují na tom, aby zásilky v pořádku procházely mnohdy velmi složitými regulačními režimy na hranicích. Denně přepravujeme 15 milionů zásilek pomocí 670 letadel. Pracuje pro nás 425 000 lidí, proto máme místní odborníky na každém kontinentu. Jsme dostatečně velká společnost s potřebnou infrastrukturou, díky které nyní i v budoucnu uspokojíme všechny vaše požadavky na import i export.

FedEx a TNT již nyní v rámci své sítě přepravují zásilky s nebezpečným zbožím v souladu s příslušnými pravidly a předpisy ADR a IATA. Jedná se o mezinárodní pravidla, která platí i mimo Evropskou unii. Zůstanou proto ve Velké Británii v platnosti i po brexitu.

Celní úřad

O tom Velká Británie a EU stále jednají. Pokud nebude podepsána formální dohoda o odchodu, bude členství Velké Británie na jednotném trhu EU a v celní unii EU ukončeno 31. října 2019* v 0:00 SEČ. Tento možný výsledek bývá označován jako varianta „No Deal".

V tomto případě by volný pohyb zboží přes hranice mezi Velkou Británií a EU skončil. Přechodové období od března 2019 do prosince 2020, které bylo navrhnuto, aby firmy měly více času reagovat na změny, by nevstoupilo v platnost. Zboží obchodované mezi Velkou Británií a EU by podléhalo stejným požadavkům jako zboží ze třetích zemí pod pravidly Světové obchodní organizace, včetně plateb cel a daní.

Stejně jako všechny ostatní společnosti čekáme na aktuální informace a další podrobnosti od vlády Velké Británie a představitelů EU. Společnosti FedEx a TNT se průběžně připravují na brexit podle toho, jak pokračují vyjednávání. Náš odborný projektový tým pro brexit posuzuje potenciální dopady a vytváří akční plány. Naším cílem je plně vás podporovat v podnikání i v období změn.

Podrobnosti o tom, co očekávat v případě scénáře „No Deal“ a co by to znamenalo, naleznete zde (technické dokumenty vlády Velké Británie pro přípravu na scénář brexitu „No Deal“ nebo zde (dokumenty pro přípravu od Evropské komise).

Vše záleží ve velké míře na tom, jaká je dohoda mezi britskými a evropskými úřady. To se může lišit podle výsledku jednání o odchodu, budoucích obchodních dohod nebo scénáře „No Deal“. Podrobnosti o tom, co očekávat v případě scénáře „No Deal“ a co by to znamenalo, naleznete zde (technické dokumenty vlády Velké Británie pro přípravu na scénář brexitu „No Deal“ nebo zde (dokumenty pro přípravu od Evropské komise).

FedEx a TNT má po celém světě tisíce zaměstnanců zabývajících se celním odbavováním, kteří denně umožňují přepravu milionů zásilek přes hranice. V přípravách na brexit pracujeme i s hlediskem organizace práce a lidských zdrojů.

Registrační a identifikační číslo hospodářských subjektů (EORI) je registrační a identifikační číslo Evropské unie, které je přidělováno firmám importujícím či exportujícím zboží z a do Evropské unie. Společnosti, které dříve obchodovaly pouze v rámci EU, budou k obchodování se zeměmi mimo EU a s Velkou Británií, pokud z EU odejde bez dohody, potřebovat číslo EORI.

Žádost o přidělení čísla lze podat prostřednictvím webových stránek státní správy vaší země. FedEx bude vaše číslo EORI pro Velkou Británii potřebovat, když za vás budou vyřizovat celní prohlášení.

Jsme si vědomi toho, že ´britský celní úřad HMRC začal postupně zavádět novou službu celních prohlášení CDS, která nahradí stávající systém celní správy dovážených a vyvážených zásilek CHIEF. Jsme součástí týmu CDS jako klíčová zainteresovaná osoba a budeme připraveni přejít na CDS podle dohodnutého harmonogramu. Budeme zákazníky informovat o všech změnách, které je mohou ovlivnit. V mezidobí budeme nadále podporovat systém CHIEF a v rámci něj podávat prohlášení.

Společnosti FedEx a TNT již na mnoha místech sloučily svá depa. Všechny potenciální změny, které může brexit vyžadovat, ještě v této fázi nejsou známy, přesto se i nadále na brexit připravujeme.

V současnosti má většina zemí seznam zboží, které je zakázáno do nich nebo z nich přepravovat. Seznam je obvykle zveřejněn na stránkách státní správy příslušné země. Navíc mohou existovat další omezení v závislosti na typu zboží, množství a zemi spolu se specifickými omezeními pro FedEx a TNT. Sledujte stránky FedEx.com, kde můžete získat další aktuální informace.

Status AEO

Společnosti FedEx Express a TNT mají status AEO. Jedná se o mezinárodně uznávanou značku kvality, která pokrývá všechny aspekty mezinárodní přepravy a společnosti provozující dodavatelský řetězec – od splnění celních požadavků a daňových pravidel po uchovávání záznamů, finanční solventnost, prokázané standardy spolehlivosti a bezpečnost.

Společnosti, které mají status AEO, mohou využívat rychlejšího průchodu celními kontrolami. Pokud celní úřady vyberou zásilku AEO ke kontrole nebo inspekci, bude mít tato zásilka přednost před zásilkami, které status AEO nemají. Díky tomu je celý proces přepravy hladší a efektivnější.

Každý, kdo se účastní mezinárodního dodavatelského řetězce, kterého se týkají celní aktivity v EU, může o status AEO požádat, bez ohledu na velikost firmy. Status AEO je uznáván i v mnoha zemích mimo EU, včetně Číny, Japonska a USA, a je aktivně podporován a propagován Světovou obchodní organizací.

DPH

Vláda Velké Británie ve svých dokumentech pro plánování scénáře „No Deal“ uvedla, že pokud Velká Británie opustí EU bez dohody, bude účtování importní sazby DPH u zboží dovezeného do Velké Británie odloženo. To znamená, že firmy registrované jako plátci DPH ve Velké Británii, které do Velké Británie importují zboží, budou moci importní DPH účtovat při vrácení DPH a nebudou ji muset platit okamžitě nebo krátce poté, co zboží dorazí na hranice Velké Británie. Platí to pro importování zboží ze zemí EU i ze zemí mimo EU. Podrobnosti o tom, co ohledně DPH pro firmy očekávat, v případě, že nebude dojednána dohoda o brexitu, naleznete zde.

Vláda Velké Británie uvedla, že pokud Velká Británie opustí EU bez dohody, budou moci firmy registrované k platbě DPH ve Velké Británii nadále prodávat firmám v EU zboží s nulovou sazbou a nebudou muset vyplňovat prodejní seznamy Evropské komise.

Vzhledem k tomu, že firmy registrované k platbě DPH ve Velké Británii nebudou muset vyplňovat prodejní seznamy Evropské komise, dojde ke změnám zaznamenávání těchto prodejů. Britské firmy exportující zboží do firem v EU budou muset uchovávat doklady o tom, že zboží opustilo Velkou Británii, aby bylo možné uznat nulovou sazbu dodávky. Většina firem již tento typ dokladů uchovává jako součást procesů exportu do zemí mimo EU. Další změny budou v budoucnu sděleny vládou Velké Británie.

Pokud Velká Británie opustí EU bez dohody, budou moci britské firmy nadále žádat vrácení DPH od členských států EU, ale budou při tom muset využívat existujících procesů pro firmy mimo EU.

Britské firmy již nebudou mít přístup k systému vrácení DPH Evropské unie. Procesy zpětného vyžádání DPH se v jednotlivých zemích EU liší, a tak se budou britské firmy muset seznámit s procesy daných zemí, v nichž jim vznikly náklady a v nichž chtějí žádat o vrácení DPH.

„No Deal" brexit

Odchod Velké Británie z EU je naplánován na 31. října 2019* v 0:00 SEČ. Britská vláda oznámila, že pokud nebude do té doby podepsána formální mezinárodní dohoda o odchodu (tedy nastane varianta „No Deal“), Velká Británie přestane být členem jednotného trhu a celní unie EU. Podrobnosti o tom, co očekávat a jak se připravit na variantu „No Deal“, naleznete zde (technické dokumenty vlády Velké Británie pro přípravu na variantu brexitu „No Deal“) nebo zde (dokumenty pro přípravu od Evropské komise).

Britské a evropské ´úřady oznámily, že v důsledku scénáře „No Deal“ by obchodování s EU probíhalo podle podmínek WTO. Volný pohyb zboží mezi Velkou Británií a EU skončí a pro firmy budou platit stejná celní pravidla a pravidla pro spotřební daň, jako když obchodují se zeměmi mimo EU. Podrobnosti naleznete v plánovacích dokumentech britské vlády a EU, v nichž je uvedeno, že firmy budou muset dodávat dovozní a vývozní prohlášení, upravit mezinárodní smluvní podmínky tak, aby obsahovaly, zda jsou vývozci nebo dovozci, a dokládat dovozní nebo vývozní licenci pro kontrolované zboží. Může docházet k celním kontrolám a vznikne povinnost platit DPH, dovozní clo a jiná cla. Přepravce zboží bude muset učinit vstupní a výstupní bezpečnostní prohlášení.

Abychom zajistili, že našim zákazníkům i po brexitu poskytneme ty nejlepší možné služby, vytvořili jsme specializovaný projektový tým společností FedEx a TNT, který sleduje vývoj, posuzuje dohody a umožňuje nám přizpůsobit se v krátké době všem možným změnám.

Ačkoli nikdo nemůže s jistotou předpovědět, co přesně se změní, připravujeme se na všechny varianty a budeme i nadále analyzovat dopady na všechny oblasti našeho podnikání, abychom zajistili pro naše zákazníky ty nejlepší služby bez ohledu na to, odkud a kam přepravují své zboží.

Přípravy

Pro firmy není příprava na brexit jednoduchá, protože hodně věcí zůstává nejasných. Jsme přesvědčeni o tom, že je důležité, abychom spolupracovali s našimi zákazníky a pomohli jim pochopit dopad brexitu na jejich podnikání. Zejména je upozornit na změny množství nebo oběhu zásilek.

Opatření, které firmám doporučujeme, můžeme rozdělit do čtyř hlavních oblastí:

 1. Příprava před odesláním zásilky
 2. Seznamte se s požadavky na přepravu a export
 3. Bezproblémový import
  • Nastavte si své preference v importním procesu (vlastní odbavení nebo odbavení třetí stranou)
  • Ujistěte se, že váš dodavatel je seznámen se všemi lokálními celními pravidly.
  • Více informací o FedEx a TNT naleznete na webových stránkách
 4. Potvrďte příjemce
  • Seznamte se s celními předpisy, které se vztahují na přijaté zboží.
  • Seznamte se s dopady podmínek Incoterms
  • Seznamte se s požadavky na platbu DPH u vašeho zboží a s návrhem vlády Velké Británie na odložení účtování DPH
  • Seznamte se s poplatky a mechanismy souvisejícími s platbou cla a DPH
  • Sjednejte si oprávnění nezbytná pro mezinárodní obchod

Naše služba FedEx Global Trade Manager nabízí obsáhlý zdroj informací, který zákazníkům zjednodušuje mezinárodní přepravu zásilek. Tato online služba vám je k dispozici 24 hodin denně, aby vám pomohla s kompletací veškerých dokumentů pro mezinárodní přepravu. Díky bezplatnému nástroji Find International Documents můžete vyhledat a vytisknout dokumentaci k importu a exportu z/do více než 220 zemí. Tento nástroj vám usnadní proces odbavení. Nástroj Estimate Duties and Taxes vám umožňuje zadat informace o zásilce a vypočítat odhadovaná cla, daně a další poplatky, které bude nutné za vaši mezinárodní zásilku zaplatit.

TNT má automatizované přepravní online nástroje, které se snadno používají a pomáhají vám ušetřit čas s papírováním, eliminovat lidské chyby a zachovat kontrolu nad vaší zásilkou. Během několika kliknutí můžete odeslat a sledovat své zásilky a mít nad nimi úplný přehled.

Naše nástroje:

 • myTNT: Nejrychlejší a nejsnadnější možnost k posílání běžných zásilek TNT. Máte přístup k vlastní zabezpečené aplikaci, ve které vyřídíte vše potřebné.
 • Express Connect: Naše portfolio integrovaných webových řešení vám umožní propojit přepravní služby TNT s vašimi webovými stránkami a interními firemními aplikacemi.
 • Express Manager: Online nástroj Express Manager je určený pro ty, kteří přepravují zásilky ve velkých objemech. Tato aplikace se integruje s vaším vlastním systémem. Konsolidací zásilek ušetříte čas.
 • Express Import: Online systém usnadňuje importování. Pro jednoduchá srovnání máte k dispozici fakturaci ve vlastní měně a v rodném jazyce.

Irsko

Severní Irsko je součástí Velké Británie, a proto po brexitu již nebude součástí Evropské unie. Irská republika nadále zůstane členem EU. Velká Británie a EU pokračují ve vyjednávání o budoucích obchodních vztazích mezi Severním Irskem a Irskou republikou včetně takzvaných dohod „backstop“. Výsledek této dohody není v současnosti znám. Ať už však jednání dopadnou jakkoli, FedEx a TNT budou zákazníkům i nadále zajišťovat přepravu ve Velké Británii, Severním Irsku, Irské republice i dalších zemích.

 *Platilo v době publikování, ale může se změnit.